Petrohrad - klenot Ruska, Pobaltské republiky a KaliningradTady se psaly dějiny. Více než dvě století byl Petrohrad hlavním městem Ruského impéria a dodnes je považován za kulturní centrum Ruska. Vychutnejte si tep velkoměsta, vydejte se do skvostných carských paláců a ponořte se do krásy umění jednoho z nejkrásnějších měst na zemi „klenotu Ruska“ Petrohradu.

Ubytování: hotel

2lůžkové pokoje

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách přes Polsko.
2. den: Ráno příjezd do oblasti Kaliningradu - odloučené části Ruska. KALININGRAD – německá gotická katedrála, hrobka Immanuela Kanta, Oceánonografické museum – Mirovovo okeana, Dům sovětů, městské brány vč. Zlaté brány, náměstí Vítězství s památníkem a dvěma novými pravoslavnými chrámy, Kaliningradský park, Muzeum jantaru, fakult. plavba po ramenech řeky Pregola. Ubytování.
3. den: Ráno odjedeme přes ZELENOGRADSK odjedeme na cíp pevniny mezi Baltským mořem a Kuronskou lagunou do oblasti „Baltské Sahary“ do Národního parku KURSKÁ KOSA (100 km dlouhý poloostrov, z něhož polovina náleží Rusku a druhá Litvě). Projedeme ruskou část Kurské Kosy - krajina doposud neobjevená turisty nabízí písečné duny, borovicové lesy a několik rybářských osad, mezi nejznámější patří Lesnoy, Rybachy a Morskoe. Navštívíme muzeální komlex Kurské Kosy, projdeme se „Tančícím lesem“, vystoupíme na nejvyšší zdejší dunu Efu (62 m). Dále Národní park NERINGA (pohyblivé písečné duny, Vrch čarodejnic). Příjezd na ubytování do Klaipedy.
4. den: Návštěva ŠIAULIAI – Hora křížů a hlavního město Lotyšska, největšího města Pobaltí RIGY (UNESCO). Prohlídka staré části města, kostel Sv. Petra, středověké centrum s nejstaršími kamennými domy v zemi. Odjezd podél Litevského zálivu do oblasti estonského PÄRNU na ubytování.
5. den: Prohlídka TALLINNU (UNESCO), města ležícího u Finského zálivu. Navštívíme opevněné Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, park Kadriog. Odjezd na ubytování.
6. den: Příjezd do Petrohradu, PETRODVORCE, prohlídka grandiózního parku jemuž dominuje Velká kaskáda. Nocleh.
7. den: Pěší prohlídka nejvýznamnějších pamětihodností PETROHRADU, Ermitáž, lodní projížďka po Něvě, Petropavlovská pevnost aj.Ubytování.
8. den: Pokračování prohlídky PETROHRADU, Něvský prospekt, náměstí sv. Izáka, návrat na hotel. Večerní projížďka nočním osvíceným městem, otevíraní mostů na Něvě. Návrat kolem 02.00 hod. na hotel.
9. den: CARSKÉ SELO - palác Kateřiny I. Veliké, JANTAROVÁ KOMNATA. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do opevněného města PSKOV.
10. den: Prohlídka hl. litevského města VILNIUS. Ubytování.
11. den: Odjezd přes Polsko do republiky. Předpokládaný příjezd cca kolem 24 hod.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Cena zahrnuje

  • pojištění léčebných výloh a storna
  • dopravu klim. autobusem
  • trajekt na Kurskou Kosu
  • průvodce
  • 9x ubytování v hotelích (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 9x snídani

Cena nezahrnuje

  • dvouvstupé skupinové turistické vízum do Ruska - cca 1800 Kč (vyřídí naše CK 1 měsíc před odjezdem)
Pořadatelem zájezdu je Mayer & Crocus s.r.o.