Zájezd č. 163359

Pacifickým pobřežím z Los Angeles do SeattleLos Angeles – Monterey – San Francisco – NP Redwood – státní parky pacifického pobřeží – NP Olympic – NP North Cascades – NP Mt. Rainier – Seattle

K návštěvě USA je nutný biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem USA.

Zájezd může být směřován i opačně. Minimální počet 6 osob.

Během zájezdu urazíte cca 2.300 mil (3.680 km)

Program zájezdu

1. den: LOS ANGELES 30 mil / 50 km * Odlet z Prahy do Los Angeles. Po uvítání na letišti průvodcem America Tours transfer do hotelu, ubytování a orientační meeting.
2. den: LOS ANGELES 70 mil / 110 km * Celodenní prohlídka atrakcí a pamětihodností Los Angeles a okolí. Po seznámení s velkoměstem Vás čeká jedinečný zážitek – filmová studia Universal (vstup v letošním roce v ceně zájezdu).
3. den: US-1, MONTEREY 430 mil / 680 km * Celodenní přejezd do San Francisca, částečně po slavné silnici č.1 vinoucí se podél členitého pobřeží Pacifiku. Cestou pozorování lachtanů a lvounů, odpoledne prohlídka Monterey. Ubytování ve večerních hodinách.
4. den: SAN FRANCISCO 50 mil / 80 km * Celodenní prohlídka San Francisca zahrnující největší atrakce a pamětihodnosti metropole včetně plavby po zálivu pod Golden Gate (v ceně zájezdu).
5. den: SAN FRANCISCO 100 mil / 160 km * Dopoledne indiv. volno v centru San Francisca, poté odjezd na sever do národního parku Redwood, nocleh v motelu na trase.
6. den: NP REDWOOD 360 mil / 570 km * Prohlídka NP Redwood, domova nejvyšších stromů na Zemi. Pokračování do místa ubytování v Oregonu.
7. den: OREGON DUNES, PORTLAND 370 mil / 590 km * Pokračování cesty podél Pacifiku oblastí Oregon Dunes, cestou pozorování mořských vyder a lvounů. Odpoledne krátká prohlídka centra portlandu, ubytování již na území státu Washington.
8. den: NP OLYMPIC 360 mil / 570 km * Časně odjezd do národního parku Olympic na stejnojmenném poloostrově. Celodenní prohlídka tohoto obdivuhodného místa, poté odjezd trajektem přes úžinu Admiralty na pevninu a ubytování.
9. den: NP NORTH CASCADES 290 mil / 460 km * Prohlídka národního parku North Cascades, poté přejezd do blízkosti NP Mt.Rainier, ubytování ve večerních hodinách.
10. den: NP MT.RAINIER 200 mil / 320 km * Časně odjezd do národního parku Mt. Rainier. Prohlídka parku, odpoledne přejezd do Seattle. V podvečer prohlídka centra města, ubytování.
11. den: odlet domů 40 mil / 60 km * Dopoledne dle času odletu volno k odpočinku a nákupům, poté odjezd na letiště a odlet do Prahy.
12. den: Přílet do Prahy Váš zájezd ukončí.

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Slevy

 • sleva pro třetí osobu na pokoji ( dvě dvoulůžka ) (sleva: -2300 Kč)

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu z Prahy do cílové destinace a zpět ( v turistické třídě, včetně letištních poplatků)
 • letištní poplatky ve výši 10.500 Kč
 • 10x ubytování v 3* hotelech a motelech
 • 10x snídani
 • dopravu klimatizovaným minibusem
 • program dle itineráře
 • služby průvodce
 • komplexní pojištění vč. pojištění storna
 • zákonné pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • vstupní formality cílové země a tranzitních zemí
 • stravu
 • vstupy a fakult. akce nezahrnuté do programu
 • spropitné místním řidičům a průvodcům
 • event.palivové příplatky a poplatky k fakultativním akcím
 • příplatek za jednolůžkový pokoj (příplatek: 14800 Kč)

Výlety

 • plavba po zálivu pod Golden Gate v ceně zájezdu
 • vstup do Universal Studios v Hollywoodu v ceně zájezdu
 • Let helikoptérou nad San Franciscem a Golden Gate (příplatek: 3990 Kč)
 • čtyřdenní pobyt na Havajských ostrovech od 24900
Pořadatelem zájezdu je America Tours, v.o.s.