Severní Evropa

Nedotčená severská příroda, strmé skály, úžasné vodopády, poletující rackové a ticho, klid... Hluboké fjordy, ostrá skaliska, mrazivé moře.

Příroda severní Evropy je ohromující a nezapomenutelná. Rozeklané pobřeží skýtá tisíce míst pro hnízdění ptáků, potůčky se bliští na strmých svazích a padají desítky metrů na tmavou vodní hladinu, kterou brázdí výletní lodě, trajekty i velká zaoceánská plavidla. Chceme-li tuhle krásu zažít, vyrazíme nejspíše na pobřeží Norska, Dánska nebo Irska, nebo ještě dál na sever na Island, či do Grónska. První turisté obdivovali tuto nádheru z výletních lodí už v 19. století a obdivují dodnes.

Nejnavštěvovanější Geirangerfjord

Plavba Geirangerfjordem je okouzlující. Jen málo míst zapůsobí na člověka větším dojmem. Mohutná skaliska se tyčí nad zelenomodrou hladinou, kterou brázdí výletní lodě. Jak miniaturně plavidla působí oproti monumentálnímu fjordu, který zdaleka není největším ve Skandinávii.

Pronájem jachet