Cestujte a poznávejte s námi svět

Akropolis proslavila Athény i celé Řecko

Akropolis je symbolem řecké historie, jedna z nejvyhledávanější památek Řecka. Mezi nejznámější stavby patří chrám Parthenón, Erechtheion, Propyleje a další.
27. října 2021
Poslat emailem

Akropolis, symbol řecké historie

Návrší Akropolis v Athénách je jedním z nejznámějších a nejvyhledávanějších památek Řecka, i celého Středomoří. Historie Akropole, vápencového skaliska uprostřed Athén, sahá do období daleko před Kristem a je opředena četnými mýty a pověstmi. Akropolis zažila vzestupy a pády, období rozkvětu i totálního zničení při válečných konfliktech. Ačkoli bývala hlavně náboženským, kulturním a politickým centrem mocných Athén, zažila i období, kdy zde býval harém či sklad střelného prachu. I přes pohnutou historii vždy byla a stále je jedním ze symbolů antické a řecké historie a symbolem moderních Athén.

Athénská Akropolis, Řecko

Chrám Parthenon

Chrám Parthenon byl vystavěn jako ukázka bohatství a luxusu v letech 447 - 438 př. Kristem za vlády Perikla. Na jeho stavbě se podílel jeden z nejvýznamějších antických sochařů Feidias, který vedl výstavbu i několika dalších staveb Akropole a navrhl též vnitřní sochařskou výzdobu. Parthenón byl hlavním chrámem tehdejších Athén. Byl zasvěcen bohyni Athéně Parthenos (nebo-li Panenské). Odtud pramení i jeho název, který v překladu z řečtiny znamená "chrám panen". Od počátku sloužil téměř tisíc let jako pokladnice. Uprostřed chrámu stávala 12 metrů vysoká socha Athéna ze zlata a slonoviny, vnitřní i vnější zdivo bylo bohatě zdobeno nádhernými vlysy, převážně s mytologickou tematikou. Parthenon byl dlouhá staletí považován za nejkrásnější dórský chrám v celém Řecku. Dnešní pozůstatky jsou pečlivě rekonstruovány, chrám byl zapsán na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Chrám Parthenon na starověké Akropolis

Chrám Erechtheion a karyatidy

Erechtheion byl vystavěn v iónském stylu o něco později než chrám Parthenon. Snad i na jeho stavbě se podílel slavný sochař Feidias. Stavba je velice rozsáhlá, je celá z mramoru a v době největší slávy byla bohatě zdobena zlacenými a barvenými sochami a reliéfy. Jednou z nejznámějších částí chrámu je předsíň s šesti ženskými postavami v nadživotní velikosti, které nesou strop místo sloupoví (karyatidy).

V 70. a 80. letech minulého století byl Erechtheion nákladně, ale velmi precizně rekonstruován. I karyatidy byly nahrazeny kopiemi a orignály jsou vystaveny v muzeu v Athénách.

Starověký chrám na Akropolis v Athénách

Propyleje a další stavby

Slavné athénské Propyleje bývaly hlavním vchodem do celého komplexu Akropolis. Byla to mohutná vstupní stavba, komplex několika bran a průchodů se sloupovím, kterou dal zbudovat státník Perikles na místě, kde stával dřívější nádherný propylon zničený vpádem Peršanů v 5. století př. Kristem.

V Akropolis najdeme pozůstatky i celé řady dalších staveb, které sice nedosahují takového věhlasu jako Parthenón či chrám Erechteion, ale mnohé jsou ještě více mystické a stojí za zmínku. Třeba nádherný malý Chrám Athény Niké stojící na jihozápadním výběžku, dřívější baště. Nebo dodnes funkční amfiteátr Odeon Heroda Attika na jižním svahu Akropolis.

Athénská Akropolis, Řecko

Dionýsovo divadlo

Počátky dramatického umění spadají do 6. st. před Kristem. Athény, tehdejší mocné centrum antického světa, daly za vznik řecké tragédii a později i komedii. Dionýsovo divadlo, nebo-li divadlo Dionýsia Eleuthera, na jižním svahu Akropole je nejstarším kamenným divadlem na světě.

Symbolicky zasvěcené Dionýsovi, bohu her a vína, uvádělo v život nejslavnější řecké tragédie. Původní dřevěné vybavení divadla bylo na konci 5. století před Kristem nahrazeno kamenným. Divadlo mělo kapacitu neuvěřitelných 17 000 diváků!

Období 4 slavných dramatiků - Aischylos, Sofoklés, Euripidés a Aristofanés - je zároveň zlatým obdobím rozkvětu Athén. Hry těchto velikánů jsou pro nás hlavním zdrojem poznání tohoto období.

Divadlo Dionýsia Eleuthera na Athénské akropoli

Zajímavosti z pohnuté historie Akropolis aneb co o návrší zaručeně nevíte...

  • skalisko Akropolis bývalo obehnáno mohutnou hradbou (patrně už od poloviny 2. tisíciletí p. n. l.), která byla 750 m dlouhá a na mnoha místech až 10 m vysoká
  • v 5. století p. n. l. byla plošina Akropole srovnána vápennými kvádry o váze dvou tun - na srovnání ploch bylo z Pirea dovezeno neuvěřitelných 8000 těchto kvádrů
  • v 5. století p. n. l. Akropoli vyplenili Peršané a všechny původní chrámy i jejich vybavení zcela zničili
  • v 15. století po vpádu Turků byl na Akropoli přistavěn minaret, z Parthenónu se stala mešita a z Erechtheionu harém
  • v 17. stopetí byl v Parthenónu sklad střelného prachu - chrám byl v té době velmi poničen několika výbuchy