Cestujte a poznávejte s námi svět

Chorvatské památky UNESCO

Malebná městečka při chorvatském pobřeží, starobylé chrámy, jedinečné přírodní památky...
11. července 2020

Chorvatsko známe zejména díky nádhernému pobřeží. Ostrovy a zátočiny poskytují relaxaci, klid a soukromí. Křivolaké uličky starobylých městeček lákají k procházkám a posezení u skleničky výborného vína. Ale za vysokými bělostnými horami Velebitu, které se zvedají už od pobřeží, se skrývají jezera s vodou tak průzračnou, až přechází zrak. Kdo tyto krásy skutečně pozná, bude se do Chorvatska znovu a rád vracet.

Malebná městečka při chorvatském pobřeží, starobylé chrámy, jedinečné přírodní památky... Na Seznam světového dědictví UNESCO se dostanou ty nejcennější památky, které mají nezměrný význam a jsou natolik unikátní, že je třeba je zachovat a chránit jako odkaz pro budoucí generace...

Dubrovník

Starobylé přístavní město jižní Dalmácie právem přezdívané "perla Jadranu" se pyšní překrásným historickým centrem s řadou unikátních budov. Je jedním z nejmalebnějších chorvatských měst, které si uchovává svoji atmosféru a kouzlo po celá staletí. Největší letní kulturní akcí jsou Dubrovnické letní hry konané již od roku 1950. Jsou pestrou směsicí divadelních a hudebních představení a konají se od půli července do konce srpna. Chcete-li zažít z Dubrovníku co nejvíc, dopřejte si procházku křivolakými uličkami i po setmění, kdy Vás město okouzlí tisíci světel a z každého kamene v ulicích dýchá ta pravá středomořská atmosféra...

Dubrovník, Chorvatsko

Katedrála sv. Jakuba v Šibeniku

Šibenik najdeme v severní Dalmácii, rozprostírá se při ústí krasové říčky Krka do malebného Šibenického zálivu. Katedrála sv. Jakuba z první poloviny 15. století se tyčí na pahorku nad městem a je jednou z nejmohutnějších historických staveb chorvatského přímoří (39 m dlouhá a 32 m vysoká). Byla vystavěna jen z kamene, při stavbě nebylo použito žádné cihly ani dřeva. Nejhodnotnější je především kupole a vnitřní a vnější plastická výzdoba. V roce 1991 za těžkých bojů občanské války byla stavba zasažena minometnými střelami, ale v poválečných letech naštěstí znovu zrestaurována.

Diokleciánův palác ve Splitu

Palác byl vystavěn ve 4. století císařem Diokleciánem jako jeho sídlo a zároveň obranná pevnost. Kolem paláce tehdy nebylo žádné město, Split byl vybudouván až postupem času právě kolem tohoto paláce. Diokleciánův palác je nejvýznamnější antická stavba celého Chorvatska, přepychové sídlo s rozlehlými reprezentačními prostory, mohutným sloupovím, členitým ohromným podzemím, které fascinuje dodnes.

Plitvická jezera

Plitvice jsou jedinečnou přírodní památkou, která svojí krásou uchvacuje generace návštěvníků, fotografů i filmařů celého světa. Jde o soustavu 16 jezer, která jsou mezi sebou propojena a vytvářejí působivou kaskádu s výškovým rozdílem hladin až půl kilometru. Jejich křišťálově čístá voda se spoustou ryb potěší každého návštěvníka a tyrkysová modř se Vám vtiskne do paměti. Ovšem jako jedna z nejnavštěvovanějších lokalit je i tato v sezóně přeplněna davy snímkuchtivých turistů, kteří dychtí spatřit přes vodní hladinu vchod do jeskyně z Pokladu na Stříbrném jezeře.

Plitvická jezera, Chorvatsko

Bazilika sv. Eufrazia v Poreči

Bazilika sv. Eufrazia je součástí Biskupského komplexu ze 6. století. Najdete ji v oblíbeném přístavním městečku Poreč na Istrii, které bylo už na přelomu našeho letopočtu významným sídlem římské říše. Baziliku nechal vystavět biskup Eufrazius. Stavba byla dokončena velice rychle za pouhých 11 let. Dnes je považována za nejvýznamnější raně byzantskou památku východního Středomoří.

Starigradské polje na ostrově Hvar

V roce 2008 bylo na seznam UNESCO zapsáno unikátní území tzv. Starigradské polje nedaleko městečka Stari Grad na Hvaru, kde se dochovalo členění pozemků z doby před 2500 lety při příchodu řeckých kolonizátorů. Zemědělská políčka byla rozdělena cestičkami a zídkami a vše se dochovalo v téměř původním stavu až dodnes.

Středověké náhrobní kameny (Stećci)

Poslední zápis na seznam UNESCO v roce 2016 chrání unikátní středověké náhrobní kameny ze 13. - 16. století, které jsou rozeseté na území čtyř sousedních států (Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko) a nikde jinde je nenajdete. Celkem se jich v této oblasti nachází neuvěřitelných 70 tisíc. Většina je bohatě zdobena a nachází se spíše v odlehlejších oblastech. V samotném Chorvatsku jich leží asi 4500.

Historické centrum Trogiru

Trogir je oblíbené letovisko, jedno z nejnavštěvovanějších míst v celé Dalmácii. Jeho malebné centrum částečně obehnané kamennými hradbami je velice ceněné jako jedinečná ukázka románského ostrovního města. Většina staveb pochází ze 13. až 18. století. Staré město se dochovalo téměř v původní podobě, proto se často o Trogiru hovoří jako o živoucím muzeu. Pýchou města je bezesporu románská katedrála sv. Vavřince (též katedrála sv. Jana Trogirského nebo sv. Jana Ursini) ze 13. - 15. století. Vystoupáte-li na místní 47 m vysokou zvonici, uchvátí Vás nádherný pohled na celý Trogir, Kaštelský záliv i pohoří Kozjak těsně za ním.

Trogir, Chorvatsko

  • Šibenik je město kostelů a pevností. Navštívit zde můžete 20 kostelů a 4 městské pevnosti.
  • Ve zdech Diokleciánova paláce žije dnes 3000 obyvatel Splitu.
  • Centrum Dubrovníku obepínají unikátní historické hradby, které jsou 6 m široké, až 23 m vysoké a téměř 2 km dlouhé.
  • Dubrovník si zahrál i v populárním seriálu Hra o trůny (Královo přístaviště, hlavní město Západozemí a sídlo krále Sedmi království).
  • Plitvická jezera tvoří kaskáda 16 jezer. Jsou propojena 92 vodopády.
  • Největší a zároveň nejhlubší z Plitvických jezer je jezero Kozjak s rozlohou 81,5 ha a hloubkou 46 m.