Zájezdy Délos

0a více Kč
1a více dní
Další destinace
Další typy ubytovani
Nyní nenápadný malý ostrůvek Délos byl kdysi jedním nejvýznamnějších náboženských center starého Řecka. Podle legend se zde totiž narodili bohové Artemis a Apollón, proto měl Délos v době antiky velký náboženský význam. Dnes je významným archeologickým nalezištěm, které je od roku 1990 na Seznamu UNESCO.