Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky

Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: polopenze
1 termín od 31. srpna 2024

Cena zájezdu

od 34 990 Kč


Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys), a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu. Pro rok 2020 jsme pro Vás připravili také leteckou variantu, aby cesta do Albánie byla pohodlnější a rychlejší. Celý popis

Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky

Termíny a ceny

červen 2024

01.06. - 08.06.2024 sobota - sobota
polopenze letecky (Praha)
33 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

červenec 2024

06.07. - 13.07.2024 sobota - sobota
polopenze letecky (Praha)
34 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

srpen 2024

31.08. - 07.09.2024 sobota - sobota
polopenze letecky (Praha)
34 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • zpáteční letenku Praha-Tirana včetně let. tax a poplatků
 • transfer z/na letiště
 • doprava autobusem v Albánii
 • 7x ubytování v hotelu**** ve dvoulůžkových pokojích
 • 6x polopenzi
 • pobytovou taxu
 • průvodce

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 65 000 Kč (příplatek: 680 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 6500 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky

Zveme Vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys), a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu. Pro rok 2020 jsme pro Vás připravili také leteckou variantu, aby cesta do Albánie byla pohodlnější a rychlejší.

Program zájezdu

1. den: Odlet z ČR s jedním přestupem do Tirany, transfer na ubytování do hotelu.
2. den: Dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou Muradia, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 EUR/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5 EUR/os.).
3. den: Výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního „bílého města“ s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.
4. den: Výlet místními mikrobusy (cca 20 Euro, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po pobřeží Albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant Borsh se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, zastávka ve vesničce DHERMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.
5. den: Dopoledne turistika v národním parku v Lllogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do „Caesarovy soutěsky“. V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.
6. den: Zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
7. den: Fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného poloostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.
8. den: Transfer na letiště v Tiraně. Odlet do Prahy s jedním přestupem.