Na kole od jihu k severu Skotska - West Highland Way - chatka

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: chata Doprava: autokarem Strava: vlastní

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Na kole od jihu k severu Skotska - West Highland Way - chatka

Čeká vás 400 km dlouhá cyklotrasa nejkrásnějšími partiemi Skotské vysočiny. Trasy jsou vedeny po značených stezkách, bývalých železničních tratích, vojenských cestách i po nefrekventovaných asfaltových silničkách. V některých částech naší etapy se však nevyhneme státní silnici. Nezoufejte, záhy zjistíte, že skotští řidiči jsou daleko ohleduplnější, což učiní naše putování jednodušším. Zájezd je pořádán souběžně s pěší variantou. V případě špatného počasí, popř. nedostatku sil, můžete kolo vynechat a absolvovat turistickou část programu. Oba zájezdy se podstatně odlišují od jiných poznávacích a cyklistických zájezdů tím, že skutečně Skotsko projdeme a projedeme volnou krajinou a dostaneme se i do míst, která se běžně nenavštěvují. Nevynecháme ani to podstatné ze Skotska, např. jezero Loch Lomond, výstup na Ben Nevis či návštěvu palírny pravé skotské whisky. Cyklistické cesty sledují dálkovou národní trasu West Highland Way. Díky kolu však poznáme daleko větší část Skotska než náš turista. V závěru našeho programu navštívíme skotsko-anglické pomezí, kde budeme moci obdivovat římské opevnění zapsané na seznamu UNESCO. Takřka ideální lokality ubytování, byť nižší a často jediné dostupné úrovně odpovídající velmi jednoduchým vícelůžkovým chatkám či hostelům, nám umožní navštívit co nejvíce vyhlášených míst proslulé skotské vysočiny.

Poznámka: Při nedostatečné naplněnosti bude mít zájezd společnou dopravu s pěší variantou zájezdu, která je koncipovaná tak, že si obě skupiny nebudou navzájem překážet. SVOZ U CYKLOVARIANTY ZÁJEZDU NENÍ MOŽNÝ.

Poznámka II: Jízdní řády trajektů na sezónu 2022 nejsou přesně známy v době uzávěrky katalogu, CK si vyhrazuje právo na drobné úpravy programu z důvodu změny jízdního řádu trajektu.

Stravování: vlastní

vlastní, možnost dokoupení 7x česká polopenze.

Ubytování: chata

8x nocleh v jednoduchých chatičkách a hostelech ve vícelůžkových pokojích (1lůžkový pokoj nelze).

Program zájezdu

1. den: odpoledne odjezd z ČR, přesun do Belgie.
2. den: příjezd do města BRUGGY, cyklistická prohlídka města, podél říčních kanálů malebnou belgickou krajinou do přímořského letoviska u přírodní rezervace HET ZWIN poblíž holandských hranic, zpět k autobusu (cca 50 km), nočním trajektem do Anglie.
3. den: cesta na sever, ráno příjezd do oblasti GLASGOW. V dopoledních hodinách prohlídka palírny skotské whisky GLENGOYNE, odjezd na ubytování nedaleko GLASGOW, procházka po městě, večeře na ubytování (2 noci na stejném místě).
4. den: začínáme naši cestu po WEST HIGHLAND WAY v MILNGAVIE, směrem na DRYMEN, ale odbočíme do BALLOCHU, podél řeky LEVEN do DUMBARTONU ke stejnojmennému a nejstaršímu písemně doloženému hradu v Británii s výhledem na mořský záliv FIRTH OF CLYDE, zpět do BALLOCHU, autobusem zpět do GLASGOW na ubytování (cca 55 km).
5. den: trasa podél západního pobřeží a jednoho z nejhezčích jezer Skotska LOCH LOMOND, přes malebné obce LUSS a TARBET s cílem u elektrárny (možnost ukončení cykloturistiky). Trasu lze prodloužit kolem jezera LOCH LONG (15 km) nebo přes městečko ARROCH a kolem přečerpávací elektrárny zpět k LOCH LOMOND. Ubytování na farmě (2 noci na stejném místě), bus parkuje cca 300 m od farmy (55 km).
6. den: královská okružní etapa nás zavede do "srdce Skotska", oblasti BEN LAWERS a pohádkového jezera LOCH TAY. Z rybářské vesničky KILLIN vystoupáme do sedla pod vrcholem Ben Lawer s úžasným výhledem na jezero i do údolí GLEN LYON, do kterého sjedeme. Jedinečnou horskou krajinou pod majestátnými vrcholy budeme klesat údolím s pasoucími se ovečkami a divokými jeleny opět k jezeru LOCH TAY, které objedeme po jeho hornatější jižní straně (s jedinečnými výhledy na jezero a okolní krajinu) zpět do Killinu (80 km). Možnost kratší varianty - okružní cestou okolo jezera Tay (60 km).
7. den: od kamenného mostu v BRIDGE OF ORCHY k jezeru LOCH TULLA, po staré vojenské cestě do vřesovišť a rašelinišť RANNOCH MOOR. Za King´s House Hotel se otevírají výhledy na GRAMPIAN MOUNTAINS a GLENCOE HILLS. Sjezd údolím GLEN COE, nad kterým ční majestátný Buachaille Etive Mòr, až k mořskému zálivu LOCH LEVEN a dále na ubytování v KINLOCHLEVEN (2-3 noci na stejném místě) (50 km).
8. den: po stoupající silničce vyšlapeme do nádherné pusté krajiny typické pro Skotskou vysočinu. V závěru novými lesními porosty (chvilku potlačíme kola), které nás dovedou na hřeben nad údolím GLEN NEVIS s výhledem na horu BEN NEVIS (1 344 m n. m.). Sjezd do údolí do turistického střediska a města FORT WILLIAM, potom pojedeme podél KALEDONSKÉHO KANÁLU až ke COMMANDOS MEMORIAL, tiše strážícího vrchol nejvyšší hory Skotska, autobusem zpět na ubytování (50 km).
9. den: volný program a odpočinkový den ve Fort William, nebo výstup na nejvyšší horu Velké Británie BEN NEVIS (20 km). Pro zájemce o cyklo možnost celodenní trasy k jezeru LOCH NESS, nebo k viaduktu GLENFINNAN.
10. den: odjezd na jih. Zastávka u GREENHEAD s procházkou u HADRIÁNOVA VALU - památka z doby, kdy byla Británie obsazena Římany. Přejezd přes Anglii. Večer ubytování.
11. - 12. den: lehká cyklistika v okolí OXFORDU podél TEMŽE (25 km). Individuální prohlídka univerzitního města. Večer trajektem do Francie, přejezd přes Německo do ČR.