Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland

Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: polopenze
1 termín od 15. června 2025

Cena zájezdu

od 58 990 Kč


Během jednoho zájezdu uvidíme mnohá nej na Orknejích a Shetlandech. Na ostrově Mousa nejzachovalejší broch ve Skotsku (obydlí pevnostního typu z počátku letopočtu), na ostrově St. Ninian místo nálezu nejkrásnějšího shetlandského pokladu, v přírodní rezervaci na ostrově Unst uvidíme jednu z největších ptačích kolonií v Británii a půjdeme k vyhlídce na nejsevernější britské ostrovy Muckle Flugga a Outstack, pohlednici odešleme z nejsevernější pošty v Británii v Baltasound, nejdramatičtější pobřežní scenerii na Shetlandech spatříme při túře na Eshaness. Projdeme se mezi nejslavnějšími orknejskými prehistorickými monumenty Skara Brae, Ring of Brodgar, Standing Stone of Stenness, které jsou zároveň na seznamu UNESCO. Na ostrově Rousay půjdeme procházkou Westness Walk, nejdůležitější "archeologickou mílí" ve Skotsku. Navštívíme impozantní středověkou katedrálu St. Magnus a poté palírnu Highland Park, kde ochutnáme velmi ceněnou... Celý popis

Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland

Termíny a ceny

červen 2024

16.06. - 22.06.2024 neděle - sobota
polopenze letecky (Praha)
55 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)
23.06. - 29.06.2024 neděle - sobota
polopenze letecky (Praha)
55 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

červen 2025

15.06. - 21.06.2025 neděle - sobota
polopenze letecky
58 990 Kč
cena za 7 dní

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • letenka Praha-Shetlandy a Aberdeen-Praha vč. let. tax a poplatků max. 14 000 Kč, kompletní doprava pronajatým mikrobusem, kompletní trajektová doprava ze Shetland na Orkneje, z Orknejí do Aberdeenu, zpáteční trajekty na ostrovy Mousa, Yel, Unst, Rousay, 5x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích, 1x nocleh ve 4lůžkové kajutě na trajektu z Kirkwallu do Aberdeenu, 6x snídaně, 5x večeře, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 490 Kč, pojištění storna do 85 000 Kč za 1 240 Kč, jednolůžkový pokoj na hotelech (na trajektu nelze) 10 000 Kč

    • Poznávací zájezdy
    • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Skotsko - Pohodový týden - Severní ostrovy - to nejhezčí a nejzajímavější z Orknejí a Shetland

Během jednoho zájezdu uvidíme mnohá nej na Orknejích a Shetlandech. Na ostrově Mousa nejzachovalejší broch ve Skotsku (obydlí pevnostního typu z počátku letopočtu), na ostrově St. Ninian místo nálezu nejkrásnějšího shetlandského pokladu, v přírodní rezervaci na ostrově Unst uvidíme jednu z největších ptačích kolonií v Británii a půjdeme k vyhlídce na nejsevernější britské ostrovy Muckle Flugga a Outstack, pohlednici odešleme z nejsevernější pošty v Británii v Baltasound, nejdramatičtější pobřežní scenerii na Shetlandech spatříme při túře na Eshaness. Projdeme se mezi nejslavnějšími orknejskými prehistorickými monumenty Skara Brae, Ring of Brodgar, Standing Stone of Stenness, které jsou zároveň na seznamu UNESCO. Na ostrově Rousay půjdeme procházkou Westness Walk, nejdůležitější "archeologickou mílí" ve Skotsku. Navštívíme impozantní středověkou katedrálu St. Magnus a poté palírnu Highland Park, kde ochutnáme velmi ceněnou jednodruhovou whisky. Přejedeme se zastávkami přes jedinečné Churchillovy bariery z 2. světové války, uzavírající zátoku Scapa Flow, hlavní základnu Royal Navy v obou válkách. Prohlédneme si největší a hlavní města Orknejí - Kirkwall a Shetland - Lerwick a užijeme si jejich příjemné atmosféry. Severní ostrovy opravdu stojí za návštěvu.

Poznámka: GARANCE MALÉ SKUPINY (MAX. 8 OSOB)

Poznámka II: Český vedoucí zájezdu doprovází skupinu po dobu jejího pobytu v destinaci. Odbavení na letišti v Praze probíhá za pomoci pracovníka CK.

Stravování: polopenze

6x snídaně, 5x večeře.

Ubytování: hotel

5x ubytování v hotelu v 2lůžkových pokojích, 1x nocleh ve 4lůžkové kajutě na trajektu z Kirkwallu do Aberdeenu.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy, let na Shetlandy (s přestupem), přejezd do místa do ubytování (3 noci na jednom místě), posezení v typické hospodě na ostrovech, seznámení skupiny.
2. den: snídaně, přejezd do přístavu a trajektem na ostrov MOUSA, kde se nachází 13 m vysoká Mousa Broch z počátku letopočtu, která je viditelná z pevniny, v této podobě se nedochovala nikde jinde ve Skotsku. Procházka po ostrově s ptačí rezervací a zátokou s tuleni (4,5 km, po rovině, 3 hod.). Návrat na pevninu, procházka minulostí na JARLSHOFU. Na konci 19. století obrovská bouře a mořský příboj odkryly fascinující osídlení Jarlshof - obydleno nepřetržitě od neolitických dob před více než 4 000 lety až do 17. století. Pěšky k majáku s pozorováním ptačích kolonií na SUMBURGH HEAD. A také pěšky po nádherném tombolu - písečné kose na ostrov ST. NINIAN ISLE až k ruinám kaple svatého Niniana, kde byl nalezen poklad 28 stříbrných předmětů z 8. století se zdobením reflektujícím piktské a anglosaské vlivy (kopie v Shetland museum v Lerwicku). Prohlídka hlavního města Shetland LERWICKU (8 000 obyvatel), možnost pozorování tulení kolonie, prohlídka sídliště Clickimin Broch, zde na malém ostrůvku na jezeře CLICKIMIN osídlení od doby bronzové. Návrat do místa ubytování, večeře. Večerní Lerwick.
3. den: snídaně, přejezd k severu po pevnině a dvěma trajekty na další ostrovy. Po prvním vylodění napříč ostrovem YELL, kde je většina povrchu pokryta rašelinou, po překonání Bluemull Sound a dalším vylodění pak přes ostrov UNST. U vesnice HAROLDSWICK uvidíme repliku vikingské lodi, kterou zde zanechala skupina skandinávských dobrodruhů. Odešleme pohlednice se speciálním razítkem z nejsevernější britské pošty v BALTASOUND. Túra ptačí rezervací HERMANESS, která je s více než 100 tisíci hnízdících párů domovem jedné z největších ptačích kolonií v Británii. Pozorování tisíců hnízdících ptáků na členitém pobřeží: bělostných terejů, útočných chaluh, rybáků, alkounů a dalších druhů včetně kouzelných papuchalků (shetlandský výraz Tammy Norie), kteří postávají, batolí se, přeletují kolem hnízd (nor) vyhrabaných vodorovně do travnatého pobřeží. Výhled na Muckle Flugga s majákem a Outstack, nejsevernější ostrovy Británie. (délka 5 km, téměř po rovině, 2 hod.). Zpět na Mainland. Návrat do místa ubytování, večeře.
4. den: snídaně, túra jednou z nejkrásnějších shetlandských pobřežních scenérií ESHANESS. Vycházíme od majáku. Uvidíme rozeklané útesy, drsné moře, divoký příboj, koberce přímořské květeny, Broch of Houlland na malém ostrůvku na jezeře bez obvyklého výhledu na moře (délka 6 km, téměř po rovině, 2,5 hod.). Zastávka u MAVIS GRIND, kde lze přes úzkou šíji přehodit kamenem ze Severního moře do Atlantiku, prohlídka pozůstatků hradu v historickém hlavním městě SCALLOWAY. Návrat do Lerwicku, odjezd trajektem z Lerwicku ze Shetland. Večeře na lodi, příjezd do Kirkwallu v před půlnocí. Ubytování (2 noci na jednom místě).
5. den: snídaně, prohlídka hlavního města KIRKWALLU. Návšěva Orkney Museum v Tankerness House s velmi cennými a rozmanitými sbírkovými předměty z historie a současnosti Orknejí. Prohlídka impozantní katedrály St. Magnus, biskupského a vévodského paláce, prohlídka s ochutnávkou velmi ceněné whisky v HIGHLAND PARK DISTILLERY. Prohlídka hrobky MAESHOWE, dle mnohých nejkrásnějšího historického monumentu v Británii. Procházka k asi nejfotografovanějšímu prehistorickému monumentu na Orknejích RING OF BRODGAR a od něj míli na východ ke stojícím kamenům STANDING STONES OF STENNESS. Prohlídka starobylé osady SKARA BRAE ukryté více než 4 000 let pod navátým pískem. Návrat do místa ubytování, večeře.
6. den: snídaně, přejezd do Tingwallu a krátkým trajektem na ostrov ROUSAY, který je charakterizován jako "Egypt severu". Procházka po WESNESS WALK, nejdůležitější archeologické míli ve Skotsku s brochy, norským osídlením, vikingskými a piktskými hroby. MIDHOWE BROCH, nejzachovalejší broch jižně od Shetland s výškou stěny 4,3 m (cca 5 km téměř po rovině). Návrat na Mainland. Prohlídka MINE HOWE, mystéria 29 schodů. Přejezd přes ostrovy BURRAY a SOUTH RONALDSAY, které jsou dnes přístupné po CHURCHILL BARRIERS. Nařídil je v roce 1940 W. Churchill vybudovat tak, aby bylo zabráněno přístupu z východu do zátoky SCAPA FLOW. Zastávka u ITALIEN CHAPEL na Lamb Holm vybudované italskými vězni za 2. svět. války. Procházka po HOXA HEAD s pobřežními bateriemi z 2.světové války (vzdálenost 3 km po rovině). Večeře na rozloučenou s ostrovy, před půlnocí odjezd trajektem z Kirkwallu z Orknejí. Nocleh v kajutách na trajektu.
7. den: snídaně, ráno příjezd trajektu do Aberdeenu, přejezd na letiště, let do Prahy.

Podobné zájezdy