Francie - Provence A Barvy Jara

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
3 termíny od 28. dubna 2021

Cena zájezdu

od 6 759 Kč 7 190 Kč


Krásný poznávací zájezd do Francie, do oblasti Provence, sluncem zalité krajiny s platany a cypřiši. Právě v tomto jarním čase, kdy je zde méně turistů a příznivé teploty, si vychutnáme se sklenkou růžového tu správnou náladu a atmosféru jedinečných středověkých kamenných vesniček s krásnými výhledy a duchem i barvami Provence. Poznáme stále ještě skutečnou a trochu se schovávající Provence kraje Vaucluse s vápencovým masivem Luberonu. Se slavnou historií v dobách římské nadvlády se seznámíme v Arles a na závěr St. Tropéz, pohoda, pobřežní promenáda, výlet lodí, Port Grimaud. Užijte si jaro ve Francii, v jedinečné Provence! Pont du Gard – Arles – Avignon – Gordes – klášter Sénanque – Roussillon – Bonnieux – Lourmarin – Aix-en-Provence – Grimaud – Port Grimaud – St. Tropéz Celý popis

Termíny a ceny

28.04. - 02.05.2021 středa - neděle
snídaně autokarem
Sleva 6% 7 190 Kč 6 759 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
28.04. - 02.05.2021 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 6% 7 190 Kč 6 759 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
28.04. - 02.05.2021 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 6% 7 190 Kč 6 759 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
28.04. - 02.05.2021 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 6% 7 190 Kč 6 759 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • 2x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodičky, vláčky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 1700 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 1x večeře v Avignonu 550 Kč (3chodové menu),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r.2020 - Avignon – most St. Bénézet 5 €, děti 8-17 let 4 €, skupina (min. 20 os.) 4 € - Avignon – Papežský palác 12 €, děti 8-17 let 10 €, skupina (min. 20 os.) 10 € - Avignon – kombinace palác + most 14,50 €, děti 8-17 let 11,50 €, skupina (min. 20 os.) 11,50 € - Arles – amfiteátr + divadlo 9 € - Arles – Cryptoportiques 4,50 € - Arles – Musée Réattu 6 € - Arles – nekropole Les Alyscamps 4,50 € - Arelate – kostel St. Trophime - křížová chodba 5,50 € - Arelate – Konstatinovy lázně 4 € - Roussillon – okrová stezka 3 €, skupina (min. 15 os.) 2 € - Pont du Gard 9,50 €, děti do 18 let zdarma
 • Turistický vláček Grimaud 7,50 €, děti 3-11 let 4 €, skupinové 6,50 €
 • Saint Tropez – muzeum v četnické stanici 4 €, děti 12-18 let 2 € - Port Grimaud - St. Tropez - loď cca 7,20 € (do 12 let 4,10 €) - Port Grimaud - vyhlídka na věži 1 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 160 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ - Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu). POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)

Popis zájezdu

Francie - Provence A Barvy Jara

Krásný poznávací zájezd do Francie, do oblasti Provence, sluncem zalité krajiny s platany a cypřiši. Právě v tomto jarním čase, kdy je zde méně turistů a příznivé teploty, si vychutnáme se sklenkou růžového tu správnou náladu a atmosféru jedinečných středověkých kamenných vesniček s krásnými výhledy a duchem i barvami Provence. Poznáme stále ještě skutečnou a trochu se schovávající Provence kraje Vaucluse s vápencovým masivem Luberonu. Se slavnou historií v dobách římské nadvlády se seznámíme v Arles a na závěr St. Tropéz, pohoda, pobřežní promenáda, výlet lodí, Port Grimaud. Užijte si jaro ve Francii, v jedinečné Provence!

Pont du Gard – Arles – Avignon – Gordes – klášter Sénanque – Roussillon – Bonnieux – Lourmarin – Aix-en-Provence – Grimaud – Port Grimaud – St. Tropéz

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 28.04.- 02.05. Odjezd A, B, L + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***/**

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu***/** – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Odjezd v odpoledních hodinách (cca v 19:00 hod. překročení hranic z ČR) do Francie. 2. den zájezdu: Ráno zastavíme u PONT DU GARD , největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO) , klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate , v antických dobách nazývané "Římem Galie" , se zachovalou arénou. Odjezd do papežského města AVIGNON , ubytování v centru, procházka podvečerním městem s průvodcem, možnost fakult. večeře. 3. den zájezdu: Kouzlo staré Provence, celodenní toulky jedinečnou oblastí Luberonu. Fotogenické kamenné městečko GORDES , duch noblesní Provence. Cisterciácké opatství ABBAYE DE SÉNANQUE , v němž je dosud funkční mužský klášter zabývající se pěstováním levandule a výrobou medových produktů. ROUSSILLON a Okrová stezka - Sentier des Ocres , bizarní barevné skalní formace které hrají 17 odstíny barev od sytě goghovsky žluté po oranžovou a vínovou. Výjezd do kopců k návštěvě malebného BONNIEUX , místo na kopci s krásnými výhledy, které miloval spisovatel Peter Mayle a které figurovalo v mnoha jeho příbězích. Sice si lze v těsných uličkách těžko představit kozí závody, ale místní skvělé hospůdky a kavárničky sedí k popisu provensálského labužnictví dokonale. Vyhlídková jízda přes masív Luberonu nás přivede na jeho jižní stranu, přes malebný LOURMARIN , krátká zastávka v načančaných uličkách reprezentujících starou Provence, odjedeme na ubytování. 4. den zájezdu: Ráno krátce zastavíme ve městě Paula Cézanna AIX EN PROVENCE s katedrálou Saint Sauveur a známou platanovou alejí Cours Mirabeau . Přejezd do vesnice GRIMAUD s ruinami středověkého hradu a nádhernými výhledy na Azurové pobřeží. Poté přesun turistickým vláčkem do lagunového městečka protkaného vodními toky PORT GRIMAUD "Francouzské Benátky" . Pokračování lodí do ST. TROPEZ , krásné výhledy na město z vody. Prohlídka Starého města, četnická stanice, kde se natáčely filmy s Luisem de Funesem, pobřežní promenáda, atmosféra města, kavárničky, posezení u sklenky dobrého vína. Odjezd ve večerních hodinách zpět do ČR. 5. den zájezdu: Návrat domů (přejezd hranic do ČR v cca 10:00 hod).