Gruzie s turistikou nejen po Kavkazu ***

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: vlastní

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Gruzie s turistikou nejen po Kavkazu ***

TBILISI - ANANURI - GUDAURI - GVELETI - STEPANTSMINDA - JUTA - GERGETI - HORA KAZBEK - MCCHETA - UPLISTSIKHE - KUTAISI - ZUGDIDI - VELKÝ KAVKAZ - MESTIA - MAZERI - HORA USHBA - USHGULI - LEDOVEC SHKHARA - HORA ZURULDI - BATUMI
Zájezd s turistikou malé a střední obtížnosti. Nejedná se o žádné horské treky, které by vyžadovaly extrémní zdatnost.

Doprava: letecky

Doprava z Prahy do Gruzie je zajištěna leteckou společností Turkish Airlines.
Předpokládaný letový řád (místní časy):
Praha - Istanbul - Tbilisi 19:10 - 22:50/01:10 - 04:30, Batumi - Istanbul - Praha 10:25 - 11:30/16:45 - 18:20


Časy letů jsou orientační. Závazné časy letů budou uvedeny v pokynech na zájezd, které budou zaslány zákazníkovi před odjezdem e-mailem nebo poštou.
V ceně letu je jedno odbavené zavazadlo na osobu o hmotnosti do 23 kg a jedno příruční zavazadlo do 8 kg. Rozměry příručního zavazadla - max. 55x40x20 cm. Rozměry odbaveného zavazadla - součet jeho délky, šířky a výšky včetně držadel, postranních kapes a koleček nesmí přesáhnout 158 cm.

Sdružování zavazadel (součet hmotností za více osob do jednoho zavazadla) není povoleno.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy přes Istanbul do Tbilisi. V noci přílet do Tbilisi, transfer do hotelu a ubytování.
2. den: Po pozdní snídani prohlídka Tbilisi , hlavního města Gruzie. Procházka historickou částí města - malebné úzké uličky, katedrála Sioni, moderní most Míru, kostely i slavné sirné lázně. Výjezd lanovkou na pevnost Narikala s panoramatickými výhledy na město. Večer návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do severní části Gruzie k pohoří Velkého Kavkazu. Cestou návštěva pevnosti Ananuri vystavěné na břehu přehradního jezera Žinvali a dále zastávka v zimním lyžařském centru Gudauri a u památníku gruzínsko-ruského přátelství s nádhernými výhledy na okolní hory a údolí. Odpoledne projížďka podél soutěsky Dariali do vesnice Gveleti, kde zahájíme první pěší túru k vodopádům Gveleti . Je možno si vybrat cestu na 1 hodinu k menšímu vodopádu anebo na cca 2 hodiny k většímu vodopádu. Po příjezdu do letoviska Stepantsminda ubytování s večeří, během níž ochutnáme i typické gruzínské plněné knedlíky Khinkali.
4. den: Po snídani odjezd v terénních autech podél ohromujícího údolí Sno do vesnice Juta , která bývá v zimním období naprosto izolována od okolního světa. Zde zahájíme další pěší výlet alpinskou horskou vegetací až k jezeru Chaukhi (cca 3,5 až 4 hodiny). Odpoledne návrat na ubytování do Stepantsmindy.
5. den: Po snídani budeme absolvovat další pěší výlet do oblasti národního parku Kazbegi ke kostelíku sv. Trojice Gergeti s nádhernými výhledy na okolní krajinu, které vévodí hora Kazbek. Projdeme se kolem kostela a pokocháme se nádhernými výhledy. Poté zahájíme přejezd zpět do centrální oblasti Gruzie. Cestou zastávka u starověkého hlavního města a centra náboženství Gruzie Mccheta , kde navštívíme kostel Jvari ze 6. stol. (památka pod ochranou UNESCO). K večeru návštěva vinařství, kde se seznámíme s unikátní gruzínskou metodou výroby vína a také ho ochutnáme. Poté odjezd na ubytování u města Gori.
6. den: Po snídani zastávka k prohlídce skalního města Uplistsikhe vybudovaného pohanskými kmeny již v 1. stol. př.n.l. na obchodní Hedvábné stezce, která tudy procházela. Procházka areálem skalního města a poté odjezd do západní Gruzie k návštěvě klášterního komplexu Gelati ze 12.století, významného náboženského, vědeckého a vzdělávacího centra. (Unesco). Po prohlídce přejezd do města Kutaisi , procházka historickým centrem města, Bílý most přes řeku Rioni, centrálním parkem až ke krásné Kolchidské fontáně. K večeru přejezd do města Zugdidi na ubytování.
7. den: Po snídani odjezd do turisticky nejpřitažlivější oblasti Horní Svanetie k masívu Velkého Kavkazu . Odlehlost tohoto místa umožnila zachování vesnic středověkého typu s věžovými domy v mimořádně krásné horské scenérii. Příjezd do střediska Mestia ke spodní stanici lanovky, odkud v případě příznivého počasí vyjedeme lanovkou na vrchol Zuruldi s nádhernými výhledy. Zde nás bude čekat pohodová pěší hřebenová túra po hřebeni hory Zuruldi až k hoře Mentashi odkud se nám otevře dechberoucí výhled na všechny strany (cca 2,5 hod, 8 km, převýšení cca 350 m). V případě, že by lanovka nebyla v provozu (z povětrnostních důvodů) vydáme se na pěší túru horskou krajinou z Mestie do vesnice Lakhiri (cca 3,5 hod, 9 km, převýšení cca 350 m). Večer ubytování v Mestii.
8. den: Tento den budeme věnovat poznávání oblasti pod gruzínským nejvyšším vrcholem Kavkazu, Mt. Shkhara (5068 m.n.m.). V terénních autech odjedeme do nejvýše položené osady v Evropě Ushguli (UNESCO) s typickými ochrannými věžemi a jedinečným pozadím tvořeným ledovcem Shkhara. Auta nás vyvezou nad vesnici a odsud zahájíme horskou túru k ledovci Shkara (cca 2,5 hod, 6 km). Od ledovce se vrátíme zpět do Ushguli, kde si prohlédneme unikátní kamenné věže, které sloužily jako obydlí i ochrana před nepřáteli. Právě zde je nejvyšší hustota těchto typických staveb. Odpoledne se vydáme v terénních vozech zpět do Mestie na ubytování a volno k procházkám nebo posezením v tomto nejvýznamnějším horském turistickém centru Gruzie. .
9. den: Po snídani odjezd do vesnice Mazeri a odsud zahájíme poslední horskou túru až k úpatí hory Mt. Ushba (4700 m.n.m.), která patří k jedné z nejkrásnějších kavkazských hor a vévodí krajině nad městem Mestia. Budeme se pohybovat po úbočí jednoho ze dvou vrcholů této hory a po překonání řeky i průchodu zdejším lesem dojdeme až k vodopádu pod horou Ushba. Stejnou cestou se vrátíme zpět do vesnice (cca 5 hod,14 km, převýšení cca 500 m). Poté odjezd ze Svanetie do města Zugdidi na ubytování.
10. den: Po snídani odjezd ze Zugdidi k Černému moři do nejvýznamnějšího přímořského letoviska a druhého největšího města Gruzie Batumi . Odpoledne procházka městem s krásným pobřežním parkem, starým městem, náměstím Batumi Piazza i moderními stavbami u Batumi Boulevard, jimž dominuje Hodinová věž s nádhernou vyhlídkou (výjezd výtahem za poplatek). Ubytování v Batumi.
11. den: Ráno transfer na letiště o odlet z Batumi přes Istanbul do Prahy.