Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky **+

Ubytování: hotel **+ Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 17. září 2024

Cena zájezdu

od 8 490 Kč 8 690 Kč


FLORENCIE • ŘÍM • VATIKÁN • NEAPOL • POMPEJE • BENÁTKY Celý popis

Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky **+

Termíny a ceny

17.09. - 22.09.2024 úterý - neděle
snídaně autokarem
8 490 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu luxusním autobusem
 • 3x ubytování ve 2-3* hotelu se snídaní
 • služby průvodce
 • místního průvodce v Pompejích (je nutno si půjčit sluchátka pro náslech výkladu za 2,50 Eur)

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a storna ERV pojišťovny (doporučujeme připlatit)
 • Cena nezahrnuje místní lodní dopravu v Benátkách
 • (cca 21 €), případnou MHD v Římě (cca 3 €),
 • vlak do centra Florencie a zpět (cca 15 €),
 • pobytovou taxu v hotelu (cca 2 €)
 • Předpokládaná částka na vstupy 90 €
 • jednolůžkový pokoj 900 Kč
 • 3x jednoduchá servírovaná večeře 750 Kč
 • rezervace a vstup do galerie Uffizi 800 Kč (osoby do 18 let 150 Kč, 18-25 let 400 Kč)
 • Cena nezahrnuje místní lodní dopravu v Benátkách
 • (cca 21 €), případnou MHD v Římě (cca 3 €),
 • vlak do centra Florencie a zpět (cca 15 €),
 • pobytovou taxu v hotelu (cca 2 €)
 • Předpokládaná částka na vstupy 90 €
 • Dne 16.1.2024 byl zaveden poplatek za vstup do Benátek ve výši 5 €/os. Poplatek se platí za přesně určené dny, momentálně se vztahuje z termínů našich zájezdů na 26.5. a 7.7.2024. Od poplatku jsou osvobozeny děti do 13,99 roků a osoby s průkazem ZTP. Platbu a rezervaci provedeme hromadně předem, pokud byste o vstup do Benátek neměli zájem, dejte vědět

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Florencie, Řím, Neapol, Pompeje, Benátky **+

FLORENCIE • ŘÍM • VATIKÁN • NEAPOL • POMPEJE • BENÁTKY

Program zájezdu

1. den: Odpoledne odjezd z Brna, předpokládaný čas odjezdu v 16 hodin (další nástupní místa: Zlín 500 Kč, Kroměříž 500 Kč, Olomouc 500 Kč, Přerov 500 Kč, Prostějov 500 Kč, Vyškov 400 Kč, Praha 600 Kč, Jihlava - dálnice 400 Kč, Velké Meziříčí - dálnice 400 Kč, Velká Bíteš - dálnice 300 Kč, Břeclav 300 Kč, Bratislava 600 Kč). Cesta přes noc do Itálie.
2. den: Návštěva Florencie , metropole Toskánska, kolébky renesančního umění. Pěší procházka přes Ponte Vecchio - slavný most zlatníků , ke Starému paláci na centrálním náměstí Signoria, radnici připomínající hrad s 94m vysokou věží. Náměstí je ozdobeno i sochou Davida a Neptunovou fontánou. Dále pokračování k Dómu S. Maria del Fiore a baptisteriu – jedinečným stavbám obkládaným mnohobarevným mramorem. Individuálně možnost prohlídky slavné galerie Uffizi se sbírkami rodu Medici (doporučujeme rezervaci vstupu). Odpoledne odjezd z Florencie a večer příjezd do Fiuggi, lázeňského městečka jižně od Říma, ubytování.
3. den: Po snídani návštěva nejmenšího svrchovaného státu - Vatikánu - prohlídka Vatikánských muzeí- největších muzeí na světě, Sixtinské kaple s Michelangelovým Posledním soudem a dalších sálů věnovaných významným italským malířům. Dále prohlídka náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z 284 dórských sloupů zdobenými 140 sochami svatých, egyptským obeliskem dovezeným do Říma Caligulou a zejména s největším křesťanským kostelem na světě, bazilikou Sv. Petra. Tento kostel byl založen ve 4. stol. na místě hrobu apoštola Petra a na jeho výzdobě se postupně podíleli umělci jako Bramante, Raffael, Michelangelo a další. Možnost výstupu na kupoli baziliky s krásnými výhledy na město. Odpoledne návštěva Andělského hradu, který je možno obdivovat z Andělského mostu na řece Tibeře a v němž je dnes muzeum obrazů i zbraní. Z horní terasy hradu je krásný pohled na Řím i na Vatikán. Návrat na ubytování do Fiuggi.
4. den: Po snídani odjezd do Pompejí - vykopávek antického města na úpatí Vesuvu, ve kterém se pod nánosem sopečného popela zachovala naprosto unikátní podoba prostředí i života obyvatel před téměř 2000 lety, prohlídka s místním průvodcem. Odpoledne návštěva Neapole - původně řecké osady, dnes metropole Kampánie, sídla univerzity a arcibiskupa. Dopoledne prohlídka města: Castel Nuovo s mohutnými kruhovými věžemi a vítězným obloukem, dále někdejší rezidence neapolských králů - Palazzo Reale, divadlo San Carlo, jedno z největších evropských divadel, Galleria Umberto I., chrám San Francesco di Paola, via Toledo a další zajímavosti. Návrat na ubytování do Fiuggi.
5. den: Po snídani odjezd do Říma , pokračování pěší prohlídky po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská: Koloseum – nejkrásnější a největší dochovaná stavba antického Říma, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1.-4. stol., Kapitol – náměstí navžené Michelangelem s nádhernými paláci, Pantheon – nejlépe zachovaná stavba z dob římské antiky považovaná za vrcholné dílo římského stavitelství, večerní procházka: Fontana di Trevi - největší vodní varhany Říma, Palazzo Quirinale, Španělské schody, Piazza di Popolo. V pozdních večerních hodinách odjezd z Říma. Přes noc cesta do Benátek.
6. den: Brzy ráno příjezd do Benátek. Přejezd lodí na náměstí sv. Marka a půldenní prohlídka Benátek , pohádkového města na laguně, odděleného od moře řadou písečných lavic. Sto osmnáct ostrovů, čtyři sta mostů a sto sedmdesát kanálů, to jsou Benátky. Centrem města je nám. Sv. Marka, kde je možno obdivovat basiliku Sv. Marka s nádhernou gotickou fasádou zdobenou barvenými mozaikami, Dóžecí palác – symbol slávy a moci Benátek s krásným podloubím ve stylu benátské gotiky, vyjet výtahem na zvonici s nádhernou vyhlídkou na celé město nebo si posedět pod četnými arkádami obklopujícími celé náměstí. Dále procházka nejkrásnějšími benátskými uličkami s nesčetnými paláci, kostely, mosty a náměstíčky až ke slavnému mostu Ponte Rialto. Okolo poledne návrat lodí na parkoviště a odjezd do ČR, po půlnoci návrat do Brna (předpokládaný příjezd 01:30 hod.) a dalších odjezdových míst.