Itálie - Mozaika Toskánska

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 26. října 2024

Cena zájezdu

od 7 790 Kč


Poznejte s námi Toskánsko. Právě na podzim je doba přímo ideální k poznávání nejzajímavějších měst a městeček tohoto jedinečného regionu. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Prozkoumáme krásné středověké Monteriggioni a jedinečnou Sienu. Formou výletu pak poznáme a projdeme středověký "Manhattan" San Gimignano a nakloníme se společně se šikmou věží v Pise. Poznávací zájezd do Toskánska 2024 provází Ing. Milena Škorpilová Florencie - Pisa – San Gimignano - Monteriggioni - Siena Celý popis

Termíny a ceny

26.10. - 30.10.2024 sobota - středa
snídaně autokarem
7 790 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • dopravu lux. klim. busem,
  • check pointy do toskánských měst vč. Florencie,
  • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůž. pokoje s příslušenstvím,
  • 2x snídani,
  • průvodce CK

    • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Itálie - Mozaika Toskánska

Poznejte s námi Toskánsko. Právě na podzim je doba přímo ideální k poznávání nejzajímavějších měst a městeček tohoto jedinečného regionu. Navštívíme Florencii, kolébku renesance, město Michelangela a rodu Medici, romantické, nenapodobitelné a neustále živé město. Prozkoumáme krásné středověké Monteriggioni a jedinečnou Sienu. Formou výletu pak poznáme a projdeme středověký "Manhattan" San Gimignano a nakloníme se společně se šikmou věží v Pise.

Poznávací zájezd do Toskánska 2024 provází Ing. Milena Škorpilová

Florencie - Pisa – San Gimignano - Monteriggioni - Siena

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 26.10. - 30.10. Odjezd A, B + České Budějovice

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V podvečerních hodinách odjezd z ČR do Itálie.
2. den: FLORENCIE (UNESCO), město můžeme právem označit za jedno z hlavních center umění v Evropě, kolébku renesance, jejíž odkazy dnes nalezneme všude v ulicích, v galeriích, kostelech i muzeích. Prohlídka města, kostel Santa Croce, který za svými zdmi ukrývá pomníky mnoha věhlasných Florenťanů, Bargello , katedrála S.Maria del Fiore, baptisterium, hrobka Medicejských , náměstí Piazza della Signoria s Palazzo Vecchio, galerie Uffizi , nejstarší dochovaný most ve městě Ponte Vecchio , jeden z největších florentských paláců Palazzo Pitti aj.
3. den: Krajina středověkého Toskánska, to je náš fakultativní výlet do PISY (UNESCO), město proslulé svou šikmou věží, náměstí Campo dei Miracoli (Pole zázraků), katedrála, baptisterium, Camposanto. Následuje středověké opevněné město rodových věží připomínající středověký Manhattan SAN GIMIGNANO s nespočetnými architektonickými poklady, náměstí Piazza della Cisterna, Piazza del Duomo, bazilika, poutní kostel, místní gastronomie, víno Vernaccia di San Gimignano. Pro ty co s námi nepojedou na výlet, individuálně FLORENCIE , kde budete mít dostatek času k návštěvám proslulých muzeí např: galerie Bargello , kde středověký palác ukrývá soubor renesančních plastik od Donatella, Ghibertiho nebo Michelangela, galerie Accademia , světově proslulá svou sbírkou soch od Michelangela , vč. Michelangelova Davida a dalších, individuální volno ve městě.
4. den: Navštívíme středověké MONTERIGGIONI na vrcholu nízkého kopce, zdi ve tvaru královské koruny, svahy poseté olivovníky a vinnou révou, jeden z nejlepších příkladů středověkého obezděného městečka v celé Itálii, nádherně se vyjímající v podzimní krajině. Nedaleká SIENA , jedno z nejkrásnějších měst Itálie, prohlídka historického centra (UNESCO), hl. náměstí Piazza del Campo , zvonice Torre del Mangia, sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. Odjez do ČR.
5. den: Předpokládaný příjezd v dopoledních hodinách.