Itálie - Toskánské Zahrady A Cinque Terre

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 17. května 2023

Cena zájezdu

od 6 990 Kč


Olivovníky, cypřiše, vinice, rozmanité pobřeží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význačných kulturních období od antiky až po současnost. Toskánsko nabízí ode všeho trochu. Během jednoho pobytu nelze poznat všechny přírodní ani kulturní památky, jsou však místa, kde se toto spojí v jedinečný zážitek – v toskánských zahradách. Pojeďme objevit krásu kvetoucích toskánských zahrad, oblast, která vždy přitahovala vynikající architekty, sochaře, malíře, básníky a spisovatele, v moderní době také filmaře a fotografy. Na závěr jedinečný NP Cinque Terre – 5 vznášejících se vesniček na skalních útesech (UNESCO) Ligurské riviéry. Poznávací zájezd do Toskánska a Cinque Terre provází Mgr. Václav Kabíček Collodi - Villa Garzoni - zahrady Grabau a Reale – Villa Torrigiani - Lucca - Montecatini Terme – La Spezia - NP Cinque Terre Doporučujeme: manýristické vila Vila Torrigiani velkolepý dóm San Martino v Lucce nejkrásnější barokní italská... Celý popis

Itálie - Toskánské Zahrady A Cinque Terre

Termíny a ceny

17.05. - 21.05.2023 středa - neděle
snídaně autokarem
6 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • 2x snídani
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
 • dopravu lux. klim. busem
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 1600 Kč (povinné při nedoobsazení)
 • 2x večeře 600 Kč
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (značení €)
 • Fakultativní příplatek:
 • MĚNA A KURZ
 • UPOZORNĚNÍ

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Itálie - Toskánské Zahrady A Cinque Terre

Olivovníky, cypřiše, vinice, rozmanité pobřeží a dramatické vnitrozemí, skvosty všech význačných kulturních období od antiky až po současnost. Toskánsko nabízí ode všeho trochu. Během jednoho pobytu nelze poznat všechny přírodní ani kulturní památky, jsou však místa, kde se toto spojí v jedinečný zážitek – v toskánských zahradách. Pojeďme objevit krásu kvetoucích toskánských zahrad, oblast, která vždy přitahovala vynikající architekty, sochaře, malíře, básníky a spisovatele, v moderní době také filmaře a fotografy. Na závěr jedinečný NP Cinque Terre – 5 vznášejících se vesniček na skalních útesech (UNESCO) Ligurské riviéry.

Poznávací zájezd do Toskánska a Cinque Terre provází Mgr. Václav Kabíček

Collodi - Villa Garzoni - zahrady Grabau a Reale – Villa Torrigiani - Lucca - Montecatini Terme – La Spezia - NP Cinque Terre

Doporučujeme: manýristické vila Vila Torrigiani
velkolepý dóm San Martino v Lucce
nejkrásnější barokní italská zahrada Villy Garzoni
Pinoccho a městečko Collodi

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 17.05. - 21.05. odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd ve večerních hodinách z ČR, tranzit přes Rakousko.
2. den: Ráno příjezd do Toskánska a návštěva městečka COLLODI , proslavené spisovatelem Carlo Collodi (vl. jménem Lorenzini), autorem příběhu o Pinocchiovi a především unikátní zahradou VILLY GARZONI , prohlídka nejkrásnější barokní italské zahrady. Ohromí nás nejen schodiště s bohatě zdobenými terasami, kterému vévodí mohutná vodní kaskáda s vodopádem a impozantní sochou Slávy, ale i bazény s vodotrysky lemované pestrými květinovými kompozicemi či umělé jeskyně. Dále navštívíme zahrady, které obklopují sídla šlechticů, diplomatů a bohatých obchodníků. Atmosféra zahrad GRABAU a REALE nás zaujme tajemnými zákoutími, dekorativními záhony, fontánami a sochařskými kompozicemi, které jsou typické pro italskou renesanční zahradní architekturu. Odjezd na ubytování do Montecatini Terme, možnost večeře.
3. den: Návštěva první manýristické vily VILA TORRIGIANI , symetricky členěná zahrada, jejíž původní plán je připisován slavnému francouzskému zahradnímu architektovi André Le Notreovi. LUCCA , historické centrum obklopené hradbami, za kterými budeme obdivovat krásné stavební památky, z nichž jedna z nejznámějších je původně římské Amfiteatrální náměstí - velkolepý dóm San Martino, kostel San Michele in Foro, rodný dům G. Pucciniho. Uvědomíme si noblesní atmosféru tohoto kdysi velmi bohatého města. Odjezd do lázeňského MONTECATINI TERME , které patří mezi proslulé evropské termální lázně. Fakultativně výjezd lanovkou do historické části města - výhled na typickou krajinu Toskánska. Možnost večeře, ubytování, individuální volno.
4. den: Odjezd do přístavního města LA SPEZIA a poté podle počasí buď projížďka lodí, a nebo vlakem podél Ligurské riviéry, kde navštívíme NP CINQUE TERRE (UNESCO). Tyto původní rybářské vesničky, které díky své zachovalé zástavbě tvořené pastelově zbarvenými domky, lemované vinohrady, olivovníky a středomořskou vegetací a úchvatnému umístění ve strmých svazích nad mořem byly zařazeny do seznamu památek UNESCO. Naším cílem budou malebná městečka RIOMAGGIORE , MONTEROSSO AL MARE a VERNAZZA , prohlédneme si někdejší římský přístav PORTOVENERE (pouze za dobrého počasí). Individuální volno, navečer odjezd do ČR.
5. den: Návrat v dopoledních hodinách.