Řím, Vatikán - letecky

Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 16. listopadu 2023

Cena zájezdu

od 16 990 Kč


Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei. Celý popis

Termíny a ceny

září 2023

28.09. - 01.10.2023 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
16 990 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

říjen 2023

25.10. - 28.10.2023 středa - sobota
snídaně letecky (Praha)
16 990 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

listopad 2023

16.11. - 19.11.2023 čtvrtek - neděle
snídaně letecky (Praha)
16 990 Kč
cena za 4 dny (3 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha – Řím – Praha
 • letištní taxy
 • kabinové zavazadlo dle podmínek let. společnosti
 • transfer z/na letiště
 • 3x ubytování v hotelu (2lůžk. pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani
 • průvodce

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 160 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí (příplatek: 590 Kč)
 • rezervace vstupenky do Vatikánských muzeí do18ti let (příplatek: 350 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu (příplatek: 550 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu 18-25 let (příplatek: 300 Kč)
 • sdružené vstupné do Kolosea, Fora Romana a Palatinu do 18ti let (příplatek: 80 Kč)
 • U všech rezervací je nutné je nahlásit a uhradit minimálně 1,5 měsíce před zájezdem. Případný rozdíl ve výši vstupného se hradí na místě.
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 2300 Kč)
 • zavazadlo k odbavení (max. 20 kg) (příplatek: 1490 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Řím, Vatikán - letecky

Krátkodobý letecký poznávací zájezd do Itálie Vám umožní poznání památkami přímo nabitého města Řím, kde se dochovaly slavné stavby z dob římského císařství i starší (Koloseum, Pantheon, Císařská fora a Forum romanum a mnohá další). Navštívíte i ministát Vatikán se slavným náměstím Sv. Petra a stejnojmennou bazilikou i vyhlášenými Vatikánskými muzei.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem z Prahy do Říma , eventuelně první seznámení s městem dle času letu.
2. den: ŘÍM - VATIKÁN (UNESCO), náměstí sv. Petra, bazilika sv. Petra na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím . Velkolepá Vatikánská muzea se sbírkami antického umění a se Sixtinskou kaplí s nejslavnějším uměleckým dílem na světě - Michelangelovy fresky a Poslední soud. Mimo jiné navštívíme Andělský hrad, spleť úzkých uliček u Piazza Navona - oválné náměstí s Berniniho fontánou čtyř řek, Piazza di Spagna se Španělskými schody, Fontána di Trevi. Večerní město.
3. den: ŘÍM , antické velkoměsto, FORUM ROMANUM - s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., KOLOSEUM – nejvýznamnější římský amfiteátr, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s jezdeckou sochou Marca Aurelia, Palatin, Císařská fóra, bazilika San Giovanni in Laterano, kostel San Pietro in Vincoli (Michelangelův Mojžíš).
4. den: Dokončení prohlídky Říma . Transfer na letiště, dle letového řádu odlet do Prahy.