Řím - věčné město

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel Doprava: autokarem Strava: polopenze

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Řím - věčné město

„Všechny cesty vedou do Říma“, tvrdí jedno staré přísloví jako doklad o důležitosti města. Ta naše tam povede za poznáním velkolepého dědictví minulosti z dob kolébky západoevropské civilizace (Říma antického), z dob papežského státu, kdy se Řím stal srdcem křesťanského světa, i z období, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem. Řím můžete navštívit nesčetněkrát a jeho krása a divy Vám přesto vyrazí dech.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách po trase Praha (cca 14.00 hodin) – Beroun – Rokycany – Plzeň. (Možnost přistoupit na trase po dohodě s CK.) Přejezd přes Rakousko do Itálie.
2. den: V ranních hodinách příjezd do Říma . Celodenní pěší prohlídka VATIKÁNU – nejmenšího státu světa, sídla papeže a nejdůležitějších církevních orgánů. Na omezené ploše se nachází úžasný komplex pamětihodností, které nemajíve světě obdoby – největší kostel světa, velkolepá vatikánská muzea se světoznámou Sixtinskou kaplí a uměleckými skvosty. Ta nádhera se musí zažít – žasnout nad monumentalitou svatopetrské baziliky nebo zjejí kupole shlížet naměsto pod sebou, ocitnout se pod Michelangelovým stropem Sixtinské kaple, obdivovat poklady asbírky muzeí, projít se po Náměstí sv. Petra nebo kolem Andělského hradu. Večer přejezd na večeři a ubytování do hotelu v blízkosti Říma.
3. den: Přejezd do TIVOLI, proslulého letoviska urozených Římanů nedaleko hlavního města. VILLA HADRIANA, letní sídlo císaře Hadriána, které je největším římským antickým palácem s pozůstatky lázní, divadla, knihovny a rozsáhlých zahrad a které bylo zapsáno na seznam UNESCO. VILLA D’ESTE – rodinný palác s nádhernými zahradami s rozsáhlým komplexem vodotrysků a umělých jeskyní. Odpoledne přejezd do Říma . Věnovat se budeme antické tváři města, kterou připomínají památky, jejichž monumentalita děsí a fascinuje zároveň. Koloseum, od nepaměti symbol Říma , Forum Romanum, Fori Imperiali, císařská fóra. Návrat na večeři a nocleh.
4. den: Přejezd na pokračování prohlídky ŘÍMA , která bude věnována prohlídce nejznámějších a nejhezčích míst města. Monte Capitolino se slavným renesančním náměstím, Pantheon – nejzachovalejší římská antická stavba, slavná barokní náměstí Piazza Navona s Berniniho fontánou čtyř řek a Piazza di Spagna se Španělskými schody, nejkrásnější římská fontána Di Trevi, která nám připomene „la dolce vita“ – to je jen zlomek ztoho, co na nás v Římě čeká. Poznáte nezapomenutelný kolorit a atmosféru města, které nepřestává oslňovat a inspirovat. Ve večerních hodinách odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách.