To nejlepší ze Sicílie - letecky ***

cestovani
Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

To nejlepší ze Sicílie - letecky ***

PALERMO • MONREALE (UNESCO) • MONTE PELEGRINO • ERICE • SCALA DEI TURCHI • AGRIGENTO (UNESCO) • PIAZZA ARMERINA (UNESCO) • ETNA (UNESCO) • TAORMINA (UNESCO) • SYRAKUSY • LIPARSKÉ OSTROVY (UNESCO) • CATANIA

Program zájezdu

1. den: V poledních hodinách odlet z Prahy do Catanie (odlet 12:40). Po příletu (14:55), nás bude očekávat průjezd Sicílií na západ ostrova. Ubytujeme se v hlavním městě ostrova Palermu. V hotelu pro nás také bude připravena večeře.
2. den: Po snídani navštívíme hlavní město ostrova Palermo, které nám učaruje jedinečným spojením normanských staveb v orientálním stylu, památek baroka ze španělského období a klikatých uliček starého města. Prohlédneme si Normanský palác s Palatinskou kaplí – bývalý královský zámek připomínající pevnost i monumentální katedrálu, v jejíž kapli se zde nachází schránka s ostatky patronky města. Vinařský region Sicílie je, se svými celkovými 26 tisíci km², jedním z největších, nejstarších a nejvýznamnějších vinařských regionů Itálie. Ani my si nesmíme nechat ujít příležitost tato vynikající vína s vysokým obsahem alkoholu a typickým aroma v jednom z místních vinařství ochutnat. Po degustaci vín s ochutnávkou místních specialit přejedeme do Monreale shlížejícího na sicilskou metropoli, kde už více než 800 let stojí katedrála, která je skutečným klenotem mezi sicilskými památkami. Při návštěvě si obklopeni její mozaikovou výzdobou budeme připadat jako v pohádce – mozaiky v katedrále zabírají plochu více než 6.000 m², a jsou tak největší mozaikovou plochou na Sicílii a zároveň největší sbírkou středověkých křesťanských mozaik na světě. Po návratu do Palerma si můžeme ve svém volnu vychutnat večeři v centru Palerma, nocleh.
3. den: Po snídani vyjedeme na nádherné poutní místo Monte Pelegrino se svatyní ve skále a s výhledem na celý palermský záliv. Odtud se po projetí příkrých serpentin, jejichž zdolávání je opravdovým zážitkem, dostaneme do malého městečka Erice založeného již v dobách řecké kolonizace ostrova. Je obehnáno zdí s baštami a protkáno spletí úzkých dlážděných uliček lemovaných kamennými domky, které jsou nalepeny jeden na druhém. Dochovala se zde do dnešních dnů řada památek jako středověký kostel z 13. století a katedrála ze 14. století zdobená krásným portálem, cimbuřím a zvonicí. Nádhernými výhledy do kraje a symbolickým přípitkem těžkým dezertním vínem Marsala se rozloučíme s tímto překrásným městečkem a budeme směřovat na jih ostrova, abychom spatřili nádherné dílo přírody, Scala dei Turchi, v překladu "turecké schody”. Jejich název je takřka všeříkající, schody se jim přezdívá kvůli jejich tvaru, naopak přívlastek "turecké" získaly díky faktu, že právě zde kdysi Turci zakotvili své lodě, aby je uchránili před větrem a zároveň mohli rabovat okolní města. Sněhově bílá skála, která opravdu jako schody spojuje dvě písečné pláže, nabízí všem milovníkům moře a slunce nezapomenutelný zážitek. Ubytování v Agrigentu, večeře, nocleh.
4. den: Po snídani se vydáme na výlet do údolí nejznámějších řeckých chrámů v Agrigentu, v době své největší slávy "nejkrásnějšího města smrtelníků". Projdeme se antickou částí města s nejstarším chrámem Herkulovým, dórským chrámem Svornosti, který je nejlépe zachovalým řeckým chrámem v Itálii, Junoniným chrámem položeným uprostřed divokých hájů a oblastí pozůstatků dalších téměř 20 antických chrámů. Přejedeme do barokního městečka Piazza Armerina, poblíž něhož se nachází Villa Romana del Casale (UNESCO), unikátní římská vila ze 4. stol., která byla ve 12. stol. pohřbena pod nánosy bahna a znovuobjevena ve 20. století. Přejezd na ubytování do oblasti pláží Taorminy/riviéry Catania. Ubytování, večeře, nocleh.
5. den: Po snídani navštívíme nejvyšší horu Sicílie a největší činnou sopku Evropy, Etnu. Autobusem vyjedeme do Rifugia Sapienza, kde se můžeme procházet krátery hýřícími nejrůznějšími barvami, občerstvit se v horské chatě, ochutnávat tradiční speciality nebo nakoupit suvenýry. Zájemci mohou vyjet lanovkou až pod samotný kráter této aktivní sopky do výšky 2.900 m a poté džípy až na zasněžený vrchol. Navštívíme velkostatek Sv. Michala, soukromý vinařský podnik Vini Murgo nedaleko města Catania, kde se obhospodařuje 25 ha vinic v sopečném písku vysoko nad mořem. Na terase pod Etnou s překrásným rozhledem na Jónské moře ochutnáme několik vzorků vín s malým občerstvením (Etna Rosso, Etna Bianco, šumivé víno, olivový olej, sýry a salám). Odpoledne věnujeme Taormině, antickému městu založenému Řeky již ve 4. stol. př. n. l. Dnes vyhlášené klimatické lázně jsou považované pro svou jedinečnou polohu na terase nad mořem za jedno z nejkrásnějších míst Itálie. Prohlédneme si druhé největší řecké divadlo na Sicílii s vynikající akustikou, kde se dodnes pořádají představení klasických děl, budeme mít čas i na nákupy suvenýrů v uličkách města a posezení u skleničky vína v jedné z množství lákavých zahrádek. Návrat do hotelu, večeře, nocleh.
6. den: Po snídani pojedeme na jihovýchod ostrova. Na ochutnávku se zastavíme ve vinařství s dlouholetou rodinnou tradicí, které zotavilo ztracenou chuť Moscato di Siracusa a původní sicilskou odrůdu Nero d‘Avola. Ochutnávka vytváří lahodný celek s lehkým obědem (6 druhů chuťovek a desert). Jako v Trnkově Zahradě si budeme připadat ve starobylém zámečku s pomerančovou zahradou, kterou se můžeme volně procházet – tak vypadá toto vinařství. Poté již pojedeme za památkami města Syrakusy, jednoho z nejnavštěvovanějších míst Sicílie. Navštívíme archeologický areál s řeckým divadlem, jedním z největších a nejlépe dochovaných antických divadel na světě, římským amfiteátrem, jeskyní uměle vytesanou do skály nazývanou Dionýsovo ucho aj. Přejedeme přes most Ponte Nuovo a navštívíme starou část města na ostrově Ortygia s mnoha paláci ozdobenými krásnými balkóny, Apollónovým chrámem, který je nejstarším dórským chrámem na Sicílii, Aretušiným pramenem opěvovaným Vergiliem i příjemnou pobřežní promenádou s krásnými výhledy na přístav a na Etnu. Ubytujeme se v oblasti Catania/Taormina, večeře, nocleh.
7. den: Po snídani volný den, relaxace u bazénu. Nebo budeme mít možnost absolvovat lodní výlet (za příplatek) na dva z Liparských ostrovů – hlavní ostrov Lipary a ostrov Vulcano. Z přístavu Milazzo se vydáme na plavbu kolem krásného pobřeží těchto ostrovů sopečného původu, kde můžeme pozorovat nejen pemzové jámy a bílé pláže, ale také charakteristickou barvu způsobenou čistotou mořského dna. Prohlédneme si hlavní město ostrovů Lipary. Potom poplujeme na ostrov Vulcano, kde si můžeme vyzkoušet koupel v sirném bahenním jezírku nebo si odpočinout na plážích z černého sopečného písku a koupat se v moři vyhřátém fumarolami – sopečnými výpary. Možnost poobědvat v místní restauraci. Odpoledne se vydáme na plavbu kolem Liparských ostrovů – skalní útvar Fraglioni, jeskyně andělů, jeskyně Cavallo, Lví skála a další. Před návratem do přístavu se pokocháme pohledem na malebnou vesničku Gelso se starověkým majákem. Návrat na ubytování, večeře, nocleh.
8. den: Po snídani pojedeme do přístavního města Catanie. Projdeme po hlavní ulici Via Etnea s moderními obchody a bary v historickém centru města. Symbolem města je barokní katedrála a fontána se slonem, v jejíž blízkosti najdeme nesčetné množství památek, které vyrostly při přestavbě po zemětřesení v 17. století. A tak se právě zde budeme moci rozloučit s pohostinnou Sicílií symbolicky třeba se skleničkou Nero di Tavola a talířem čerstvých kalamár. Odlet do Prahy v 15:25, přílet v 17:40.