Jordánsko

Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském království. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra. Pořadí jednotlivých výletů může být přehozeno dle aktuálních podmínek v Jordánsku. Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová. Celý popis

Termíny a ceny

listopad 2023

02.11. - 12.11.2023 čtvrtek - neděle
polopenze letecky (Praha)
39 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

březen 2024

14.03. - 24.03.2024 čtvrtek - neděle
polopenze letecky (Praha)
39 990 Kč
cena za 11 dní

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax
 • transfery po Jordánsku klimatizovaným minibusem nebo autobusem
 • 10x ubytování v hotelích 3*
 • 9x polopenze
 • český a místní průvodce
 • terénní auta ve Wadi Rum
 • vyřízení jordánského víza

Cena nezahrnuje

 • vstupy v Jordánsku (zajišťujeme formou Jordan Passu, info bude v pokynech k odletu, platba na místě v USD)
 • bakšišné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 45 000 Kč (příplatek: 1015 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 6200 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Jordánsko

Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském království. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra.
Pořadí jednotlivých výletů může být přehozeno dle aktuálních podmínek v Jordánsku.
Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , ubytování.
2. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu . Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Citadela, římské divadlo pro 6000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.
3. den: Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem, jedno z nejvýznamnějších míst pro křesťanství, místo, kde působil Jan Křtitel, kde v řece Jordán křtil zástupy z Judska a kde pokřtil i Ježíše. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE .
4. den: Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.
5. den: Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.
6. den: Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM (UNESCO) – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny, skalní mosty, kaňon Khazali se starými nápisy a skalními rytinami. Přejezd do Aqaby na nocleh.
7. den: Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře. Fakult. možnost lodního výletu - prosklené dno, pozorování podmořského života korálových útesů Rudého moře, koupání.
8. den: Přejezd pouštní dálnicí z Aqaby zpět na sever. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor (castrum) a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy. MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560) a další významné památky z rané doby křesťanství, množství mozaik i dalších zajímavostí. Dojezd do Ammánu.
9. den: JERASH (Gerasa) – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS (Gadara) - výhledy do tří států - Jordánska, Izraele a Sýrie (na Galilejské jezero, Golanské výšiny, údolí řek Yarmuk a Jordán).
10. den: Putování po stopách Mojžíše i raně křesťanských poutníků: HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. Pamětní Mojžíšův kostel s mnoha nádhernými mozaikami. Dokončení prohlídky Ammánu.
11. den: Let Ammán – Praha.