Bamberk - Advent v Bamberku, Francké Švýcarsko a Bayeruth

Bamberk - Advent v Bamberku, Francké Švýcarsko a Bayeruth

Termíny a ceny

10.12. - 11.12.2022 sobota - neděle
snídaně autokarem
3 990 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací
 • 1 x ubytování v hotelu *** přímo v Bamberku
 • 1x bufetovou snídani
 • pojištění CK proti úpadku
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupné
 • pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu (není-li připlaceno);
 • jednolůžkový pokoj za příplatek 1300 Kč, (při včasné rezervaci lze doobsadit)
 • pobytovou taxu, nutné platit na místě, cca 2 €/ os./ noc

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Bamberk - Advent v Bamberku, Francké Švýcarsko a Bayeruth


Program zájezdu

1. den: : Odjezd v časných ranních hodinách (Č. Třebová okolo 4 hodiny) po trase směr Hradec Králové, Pardubice, Praha, Rozvadov. Kolem poledne dojedeme do Bayeruthu , krásného starého města, možnost navštívit Markraběcí operní dům (UNESCO, cca 8 €), procházka Wágnerova města až k jeho domu. Odjezd na ubytování do Bamberku (UNESCO), procházka přes kanál Dunaj - Maniz - Rýn do ostrovní čtvrti i do Bergstadtu, návštěva katedrály, hrázděného středověkého města i vánočních trhů. Hotel je jen cca 2,5 km od historického centra města. Procházka stmívajícím vánočním městem, invidviduální volno na vánoční trhy večeři a nákupy.
2. den: : Po snídani procházka Bamberkem s průvodcem, hrázděné město na kanálech s úzkými uličkami získá každého návštěvníka. Kolem poledne odjedeme do Forchheimu, prastarého hrázděného města se středověkou falcí, procházka města i návštěva vánočních trhů. Uvidíme středověkou falc, gotické opevnění, gotický kostel. Po té budeme pokračovat romantickou cestou středověkých měst a hradů , kouzelným údolím Franckého Švýcarska do Pottensteinu. Malebné město leží hluboko v údolí pod skalními útvary a tisíc let starým hradem. Procházka hrázděným náměstím, poslední svařáček a po setmění nás čeká cesta zpět do ČR, návrat v pozdních nočních hodinách. Praha cca ve 22-23 hodin, dále dle trasy.