Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 7. srpna 2024

Cena zájezdu

od 6 532 Kč 7 100 Kč


Poznávací zájezd do Bavorska, země oplývající nádhernou alpskou scenérií nám nabídne nezapomenutelné zážitky v podobě známých zámků Neuschwanstein a Linderhof. Vyjedeme lanovkou na Zugspitze, kde se nám z vyhlídkové plošiny otevřou výhledy na vrcholy Vysokých Taurů. Zavítáme do Innsbrucku, hlavního města Tyrolska. V závěru zájezdu budeme obdivovat okouzlující přírodu NP Berchtesgaden. Vyjedeme na vrchol Kehlstein, kde stojí proslulé Orlí hnízdo, historická stavba spojena s nacistickou érou. Tato místa nabízí nejen krásné výhledy, ale také historický kontext. Ubytování jsme pro vás zajistili v hotelu pod nejvyšší horou Německa Zugspitze. Poznejte tedy s námi krásný kout Bavorských Alp. Linderhof – Neuschwanstein – most Highline 179 - Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein – Orlí Hnízdo – Berchtesgaden Doporučujeme: vrchol Kehlstein a Orlí hnízdo visutý most Highline179... Celý popis

Termíny a ceny

07.08. - 11.08.2024 středa - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 7 100 Kč 6 532 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • 3x bufetovou snídani,
  • průvodce CK

Cena nezahrnuje

  • Fakultativní příplatek:
  • fakultativní služby,
  • lanovky,
  • MĚNA A KURZ
  • vstupné,
  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"

Popis zájezdu

Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo

Poznávací zájezd do Bavorska, země oplývající nádhernou alpskou scenérií nám nabídne nezapomenutelné zážitky v podobě známých zámků Neuschwanstein a Linderhof. Vyjedeme lanovkou na Zugspitze, kde se nám z vyhlídkové plošiny otevřou výhledy na vrcholy Vysokých Taurů. Zavítáme do Innsbrucku, hlavního města Tyrolska. V závěru zájezdu budeme obdivovat okouzlující přírodu NP Berchtesgaden. Vyjedeme na vrchol Kehlstein, kde stojí proslulé Orlí hnízdo, historická stavba spojena s nacistickou érou. Tato místa nabízí nejen krásné výhledy, ale také historický kontext. Ubytování jsme pro vás zajistili v hotelu pod nejvyšší horou Německa Zugspitze. Poznejte tedy s námi krásný kout Bavorských Alp.

Linderhof – Neuschwanstein – most Highline 179 - Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein – Orlí Hnízdo – Berchtesgaden

Doporučujeme: vrchol Kehlstein a Orlí hnízdo
visutý most Highline179
pohádkový Neuschwanstein
hora Zugspitze s vyhlídkovou plošinou

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 07.08. - 11.08. Odjezd A + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V pozdních večerních hodinách odjezd z ČR. 2. den zájezdu: Ráno prohlídky zámků bavorského krále Ludvíka II.: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, následuje zámek NEUSCHWANSTEIN , postavený po vzoru středověkých rytířských hradů s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht . Na protilehlém návrší se tyčí další z paláců bavorských králů z rodu Wittelsbachů, zámek HOHENSCHWANGAU . Večer ubytování a případná večeře v hotelu pod západní stěnou Zugspitze. 3. den zájezdu: Ráno sedlo FERNPASS , nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179 . Pro svou neuvěřitelnou délku 406 m je most zapsán v Guinessově knize rekordů. Dopoledne výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2966 m n. m.) - vyhlídková plošina na rakousko-německé hranici na vrcholu hory skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší vrcholy Vysokých Taurů, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Odpoledne nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH - PARTENKIRCHEN , dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM . Návrat na ubytování. 4. den zájezdu: Bavorské městečko MITTENWALD , centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK , hlavní město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobkou Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firma Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování. 5. den zájezdu: Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP . Speciálním autobusem, následně pak výtahem v hoře vyjedeme na vrchol KEHLSTEIN (1834 m n. m.), kde se tyčí proslulé " ORLÍ HNÍZDO " – Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 24.00 hod. a dále dle míst nástupů.