Bavorsko - Bavorské zrušené železnice

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: pension Doprava: autokarem Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Bavorsko - Bavorské zrušené železnice

Hlavním programem jsou nádherné túry po trasách bý- valých železnic v oblasti Hornofalckého lesa, ze kterých se staly pohodlné cyklostezky. Vedou přes malebná bavorské města, městečka a vesničky s celou řadou pěkných odpočinkových míst. Pojedete bývalými železniční- mi tunely i přes dlouhé mosty. Nádražní budovy se staly restauracemi s gastronomickými lahůdkami. Všechny trasy jsou velmi dobře značeny. Prohlédnete si i památky UNESCO v Řezně

Bavorské zrušené železnice Poznejte kraj za oponou. Na kole po někdejších kolejích. Hlavním programem jsou nádherné túry po trasách bývalých železnic v oblasti Hornofalckého lesa, ze kterých se staly pohodlné cyklostezky. Vedou přes malebná bavorské města, městečka a vesničky s celou řadou pěkných odpočinkových míst. Pojedete bývalými železničními tunely i přes dlouhé mosty. Nádražní budovy se staly restauracemi s gastronomickými lahůdkami. Všechny trasy jsou velmi dobře značeny. Prohlédnete si i památky UNESCO v Řezně.

Program zájezdu

1. den: : 1. den: odjezd v ranních hodinách. OKRUH CHODSKEM - po trase z Domažlic, přes Klenčí pod Čerchovem, Výhledy, Chodov, Trhanov, Hrá- dek, Újezd zpět do Domažlic. CHODSKO - je pro turisty nesmírně přitažlivé, svérázné, jedinečné a spontánní. Poslední národopisná oblast Čech, kde jsou dosud živé lidové obyčeje, nářečí i lidový oděv. Co chodská obec - to památka. 2. den: BOCKLRADWEG (Na kole po Eslarnském Bocklu) - cyklotrasa byla vybudovaná po zru- šené železnici v Hornofalckém lese mezi Eslarnem a Neustadtem an der Waldnaab a měří 52 km. Trasa je vedena přes městečka a vesnice romantickou zvlněnou krajinou. Podél stezky se nachází několik odpočívadel s informačními tabulemi. Trasa je bez velkého převýšení, protože využívá náspy a zářezy bývalé železnice. PLEYSTEIN - na skále se nachází kostel s klášterem, nádherný výhled. Úsek z Vohenstraussu do Neustadtu je vhodný i pro bruslení. FLOSS - barokní kostel, synagoga. FLOSSENBÜRG - bývalý koncentrační tábor. Nedaleko je zdaleka viditelná zřícenina středověkého hradu. Neustad - pestrobarevné měšťanské domy, kostel sv. Jiří, Starý a Nový zámek. 3. den: STEZKA PŘÁTELSTVÍ - další cyklotrasa v Hornofalckém lese dlouhá 50 km po bývalé železnici z Schönsee do Nabburgu. Jedna z prvních cyklostezek vybudovaná po trase bývalé železnice v Bavorsku. I tato cyklostezka vede romantickou krajinou bez velkého převýšení. 4. den: CYKLOSTEZKA FALKENSTEIN - REGENSBURG. Z městečka Falkenstein po bý- valém tělese železniční dráhy malebnou krajinou, převážně mírné klesání, do Regensburgu (Řezna), celkem 47 km. FALKENSTEIN - z daleka viditelná zřícenina hradu. REGENSBURG - město krá- lů i císařů. Historické jádro je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Středověké náměstí, katedrála sv. Petra, nejstarší kamenný most v Ně- mecku. 5. den: Z ČERCHOVA DO DOMAŽLIC - po trase z Capartic 740 m přes vrchol Čerchova, Českou Kubici a Babylon do Domažlic. ČESKÝ LES - zapomenutý kraj kdysi omotaný ostnatým drátem železné opony. Najdete zde zvláštní kouzlo pohraničních lesů. ČERCHOV 1042 m - nejvyšší vrchol Českého lesa. Z rozhledny (dříve špionážní ucho) je kruhový výhled a za ideálních podmínek i na 230 km vzdálený Dachstein. DOMAŽLICE - srdce Chodska vás zdálky bude vítat svojí nakloněnou rozhlednou. Možnost prohlídky Chodského hradu, kde je dnes muzeum s bohatými národopisnými sbírkami. Během odpoledne odjezd, návrat do 20.00 hodin.