Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště a zajímavosti severu Německa

Ubytování: hotel Doprava: autokarem Strava: snídaně
žádný termín od 1. ledna 0001

Cena zájezdu

od 13 590 Kč


Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra. Celý popis

Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště a zajímavosti severu Německa

Termíny a ceny

18.08. - 24.08.2024 neděle - sobota
snídaně autokarem
13 590 Kč
cena za 7 dní (5 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu autobusem
 • průvodce
 • 5x ubytování v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
 • 3x snídani

Cena nezahrnuje

 • Jízda historickým vlakem (cca 37 € / os.) - nutná rezervace v CK nejpozději měsíc před odjezdem, platba na místě v Eurech.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 315 Kč)
 • 1/1 pokoj (příplatek: 3750 Kč)
 • 2x snídaně (příplatek: 500 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Krásy přírody

Popis zájezdu

Pohoří Harz, NP Lüneburské vřesoviště a zajímavosti severu Německa

Zájezd do malebného pohoří Harz, které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.

Program zájezdu

1. den: Zájezd do malebného pohoří Harz , které se rozkládá na hranicích bývalé západní (Goslar) a východní (Quedlinburg, Wernigerode) části Německa. Navštívíme nádherná hrázděná městečka, mezi kterými vyniká jako skvost město Quedlinburg (UNESCO). Také uvidíme přírodní zajímavosti (nejvyšší horu Brocken, soutěsku Bodetal se skalisky a vyhlídkami) a též stopy a místa, kde procházela tzv. Železná opona. Např. nádherná města Goslar a Quedlinburg ležela každé na jiné straně této opony a dodnes je patrná jiná atmosféra.
2. den: Výjezd historickým vláčkem (nutná rezervace předem v CK) na nejvyšší horu pohoří Harz BROCKEN (1 141 m n.m.). Na vrcholu se nachází soubor staveb včetně muzea, ve kterém můžete shlédnout expozici pohnuté historie tohoto vrcholu. Od turistických začátků místního hostince, přes období, kdy byl vrchol opevněn a byla zde pozorovatelna západní části a vojenská základna, až po současnost. Pěší výlet srdcem pohoří Harz přes slatě do bývalé západní části na TORFHAUS. Prohlídka GOSLARU (UNESCO) – město s rozsáhlým historickým centrem se spoustou působivých a historicky cenných středověkých staveb. Náměstí Marktplatz s renesanční kašnou a pozdně gotickou radnicí, románský kostel a další zajímavé památky.
3. den: Soutěska BODETAL – výjezd lanovkou na HEXENTANPLATZ, seřadiště čarodějnic se stánky se suvenýry a občerstvením. Krásné vyhlídky na skály a údolí říčky Bode. Pěší okruh dolů k říčce do soutěsky (výhledy na okolní skály od vodní hladiny) a zpět ke vstupu do soutěsky a do městečka THALE. Prohlídka QUEDLINBURGU – historické město zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO. V centru města najdete prvotřídní ukázku hrázděné architektury. Až 1300 hrázděných domů pocházejících ze 17. a 18. století, křivolaké uličky a náměstí vytváří neopakovatelnou atmosféru. Nad městem se rozprostírá hrad, z jehož zahrad jsou krásné pohledy na město.
4. den: Přejezd do NP LÜNEBURSKÉ VŘESOVIŠTĚ. Návštěva nejzajímavějších partií této nádherné přírodní rezervace. Krajina porostlá kvetoucím vřesem a porosty jalovců, které se ztrácejí v nekonečných malebných pastvinách. SCHNEVERDINGEN – procházka vřesovištěm, návštěva unikátní vřesové zahrady. UNDELOH – malebná vesnice obklopená rozsáhlými fialovými plochami kvetoucího vřesu. LÜNEBURG – krásné hanzovní město s nezapomenutelnou atmosférou charakterizované dekorativními zvlněnými cihlovými liniemi s velkým množstvím středověkých památek.
5. den: LÜBECK (UNESCO) – ve středověku nejvýznamnější město na Baltu. Po 2. sv. válce bylo pěkně obnoveno. Upoutá zde velké množství cihlových staveb (průčelí domů, radnice, brány, kostely aj.), přitahující obdivovatele tzv. cihlové gotiky. TRAVEMÜNDE – výletní místo na pobřeží Lübeckého zálivu s plážemi, kasiny a restauracemi.
6. den: BRÉMY (UNESCO) – město s 1200-letou historií, které se stalo vůdčím představitelem německé hanzy, řada nezaměnitelných stavebních památek zapsaných na prestižní seznam světového dědictví. HAMBURK – přístavní metropole Německa, kde ústí „naše“ Labe do Severního moře. Neobvyklá symbióza staré námořní a hanzovní tradice s moderní architekturou a pulzujícím ruchem moderního města. Odjezd z Hamburku ve večerních hodinách.
7. den: Návrat do Prahy v ranních hodinách.