Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou

Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor, začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy a do Bolívie - "jihoamerického Tibetu". Naším nejvyšším dosaženým vrcholem může být "pětitisícovka" Chacaltaya v Královské Kordilleře, náš úžas vzbudí bolívijský klenot - solná pláň Uyuni (v zářijovém termínu), oko potěší fotogenické vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře nebo pohled z ptačí perspektivy na záhadné obrazce Nazky (v zářijovém termínu). Během zájezdu poznáte i několik památek zařazených na seznamu UNESCO. Celý popis

Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou

Termíny a ceny

červenec 2024

03.07. - 22.07.2024 středa - pondělí
snídaně letecky (Praha)
102 990 Kč
cena za 20 dní (19 nocí)

září 2024

03.09. - 22.09.2024 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
106 790 Kč
cena za 20 dní (19 nocí)

duben 2025

24.04. - 13.05.2025 čtvrtek - úterý
snídaně letecky
98 790 Kč
cena za 20 dní

září 2025

09.09. - 28.09.2025 úterý - neděle
snídaně letecky
106 790 Kč
cena za 20 dní

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Lima a vnitrostátní letenky Lima-Cuzco, Arequipa-Lima vč. let. tax a poplatků (v zářijovém termínu navíc letenka La Paz-Uyuni), veškerá místní doprava v rámci programu (vlak na Macchu Picchu, plavba po jezeru Titicaca, autobusy, minibusy, taxi), 16-17x (17-18x v zářijovém termínu) ubytování v turistických hotelech latinskoamerického standardu se snídaní, plná penze při 2denním výletu do Uyuni (v zářijovém termínu), 1x noční přejezd dálkovým busem (není v zářijovém termínu), piknik při výletě v Chile, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 8 500 Kč (v červenci 9 900 Kč), let letadlem nad Nazcou 2 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 2 900 Kč, do 85 000 Kč za 3 650 Kč

    • Poznávací zájezdy
    • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou

Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor, začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy a do Bolívie - "jihoamerického Tibetu". Naším nejvyšším dosaženým vrcholem může být "pětitisícovka" Chacaltaya v Královské Kordilleře, náš úžas vzbudí bolívijský klenot - solná pláň Uyuni (v zářijovém termínu), oko potěší fotogenické vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře nebo pohled z ptačí perspektivy na záhadné obrazce Nazky (v zářijovém termínu). Během zájezdu poznáte i několik památek zařazených na seznamu UNESCO.

Program zájezdu

1. - 2. den: let do LIMY, přelet do CUZCA - aklimatizace, prohlídka města s křivolakými uličkami, koloniálními paláci a chrámy na inckých základech, PLAZA DE ARMAS, katedrála, konvent SANTO DOMINGO, Chrám slunce a Zlatá zahrada CORICANCHA.
3. - 5. den: 3denní výlet za inckými památkami v okolí CUZCA: pevnost - svatyně SACSAYHUAMAN, lázně TAMBO MACHAY a údolí řeky Vilcanoty neboli POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrámy v PISACU, přejezd do OLLANTAYTAMBA (1 noc). Další den časně ráno přejezd přes průsmyk Malaga (4330 m) do nižších poloh s tropickou vegetací (banánovníky, kávovníky, koka), pěšky cca 10 km "botanickou stezkou" do AGUAS CALIENTES (1 noc) a podvečerní koupání v místních termálních bazénech. Nasledující den nás čeká návštěva a prohlídka legendárních ruin paláců a chrámů MACHU PICCHU a návrat turistickým vlakem zpět do Ollantaytamba (1 noc).
6. den: po snídani si prohlédneme poslední útočiště Inků OLLANTAYTAMBO s tajemnými obřími kvádry, poté přejezd pronajatým minibusem do CUZCA a dokončení prohlídky města.
7. den: přejezd pohodlným busem přes náhorní planinu ALTIPLANO a průsmyk ABRA LA RAYA (4 318 m) do města PUNO (1 noc) na březích jezera TITICACA, odpoledne plavba po jezeře TITICACA na plovoucí rákosové ostrovy LOS UROS a setkání s jejich pestře oblečenými obyvateli.
8. den: přesun do BOLÍVIE - slavné poutní místo COPACABANA (1 noc) na jezeře Titicaca s katedrálou zázračné madony VIRGEN DE COPACABANA, krátký výstup ke skalní observatoři HORCA DEL INCA a pro zájemce západ slunce na křížovém vrchu CERRO CALVARIA.
9. den: průjezd pod bílou CORDILLEROU REAL, překonání úžiny Tiquina (600 m) na malé loďce s místními obyvateli, návštěva nejvýznamnějšího obřadního střediska předinckého období TIWANACU. Nejvýše položená metropole na světě LA PAZ (4 200 m – 2 noci): stříbrná ulička Sagarnaga a tržiště čarodějnic, mestická architektura kláštera S. Francisco, muzeum koky, muzeum zlata.
10. den: možnost krátkého výstupu na horu CHACALTAYA (5 400 m) - za příznivých klimatických podmínek výjezd až na horní parkoviště v nadmořské výšce více než pět tisíc metrů a výhled na okolní fotogenické vrcholy HUAYNA POTOSI a ILLIMANI, a za obzvlášť dobré viditelnosti až na jezero TITICACA.
11. den: časně ráno přesun pronajatým busem do CHILE: na bolívijské straně průjezd NP SAJAMA se stejnojmenným nejvyšším vrcholem Bolívie vulkánem SAJAMOU (6 542 m), poté návštěva jednoho z nejkrásnějších chilských národních parků - NP LAUCA s andskou přírodou, vikuňami, viscachami, guanacy, překrásnými výhledy, nádhernými sopkami PARINACOTA a POMERAPE s bílou čepicí, které se zrcadlí v lagunách Chungara a Cotacotani, koupání v přírodních termálních pramenech, ubytování v bungalovech v horské osadě PUTRE (v zářijovém termínu bude program tohoto dne 13. den). Zářijový termín 11. - 12. den: časně ráno vnitrostátní přelet z La Pazu do UYUNI, 2denní program v úžasné solné pláni SALAR DE UYUNI, kde uvidíme solné pyramidy, muzeum soli i celý solný hotel, navštívíme také ostrov INKAHUASI s obřími kaktusy i historický hřbitov opuštěných vlaků, budeme obdivovat barevné laguny a vykoupeme se v místních termálech, to vše s plnou penzí.
12. den: přejezd pronajatým minibusem severní částí pouště ATACAMA s typickými kaktusy "candelabros" a se skalními obrazci - geoglyfy a oázou v údolí Lluta až k pobřeží Tichého oceánu, správní centrum a plážové letovisko ARICA (1 noc) - údajně nejsušší místo na světě, vrchol EL MORO - dějiště nejvýznamnější bitvy pacifické války, přístav s "pózujícími" lachtany a pelikány, možnost ochutnávky mořských plodů (v zářijovém termínu bude program tohoto dne 14. den).
13. - 14. den: zpět do Peru, AREQUIPA -"bílé město" s nejkrásnějšími skvosty koloniální architektury na úpatí vulkánu Nevado Misti (5 600 m), prohlídka "města ve městě" - mystického kláštera SANTA CATALINA, ochutnávky vyhlášených místních tradičních pokrmů v typické místní restauraci (v zářijovém termínu bude program těchto dnů 15. - 16. den).
15. den: dopoledne přelet do LIMY - prohlídka centra peruánské metropole (Pizzarova hrobka v katedrále, prezidentský palác, pěší zóna aj.). Noční přesun luxusním busem do Huarázu.
16. den: HUARÁZ (2 noci) - horské středisko v NP HUASCARÁN (CORDILLERA BLANCA) s výhledem na 15 pětitisícovek: jednodenní výlet ke smaragdově zbarveným jezerům LLANGANUCO s výhledy na nejvyšší horu Peru HUASCARAN (6768 m) a s návštěvou pomníčku výpravy čsl. horolezců z roku 1970 a města YUNGAY pohřbeného pod lavinou. Návštěva arch. lokality s pozůstatky nejstarší kultury v Peru CHAVÍN DE HUANTAR s podzemními chrámy. Návštěva místního tržiště s možností nákupu místních produktů (andský sýr, koka, byliny aj.). Návrat do Limy - denní přejezd pohodlným busem.
17. - 18. den: Zářijový termín 17. - 18. den: přelet do hl. města LIMY. Odjezd na světoznámou planinu NAZCA s fantastickými obrazci, které budeme mít možnost shlédnout z vyhlídkové věže a fakultativně i z ptačí perspektivy při přeletu malým vyhlídkovým letadlem. Návrat do Limy.
19. - 20. den: LIMA, ZOO, botanická zahrada i archeologické památky v PARQUE DE LAS LEYENDAS, Mercado Indio - nákup suvenýrů atd. (v zářijovém termínu prohlídka centra Limy), návrat do ČR.

Podobné zájezdy