Polsko - Adventní Krakov - Město Králů

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
4 termíny od 4. prosince 2021

Cena zájezdu

od 2 556 Kč 2 690 Kč


Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky. Celý popis

Polsko - Adventní Krakov - Město Králů

Termíny a ceny

04.12. - 05.12.2021 sobota - neděle
snídaně autokarem
Sleva 5% 2 690 Kč 2 556 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
04.12. - 05.12.2021 sobota - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 5% 2 690 Kč 2 556 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
04.12. - 05.12.2021 sobota - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 5% 2 690 Kč 2 556 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
04.12. - 05.12.2021 sobota - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 5% 2 690 Kč 2 556 Kč
cena za 2 dny (1 noc)
04.12. - 05.12.2021 sobota - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 5% 2 690 Kč 2 556 Kč
cena za 2 dny (1 noc)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • 1x snídani formou bufetu,
 • 1x ubytování v hotelu***- 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 400 Kč,
 • 1x večeře 300 Kč,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 70 Kč,
 • MĚNA A KURZ
 • Povinný příplatek: nástup Brno +200 Kč
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den,
 • vstupné,

Popis zájezdu

Polsko - Adventní Krakov - Město Králů

Za vánočním kouzlem do adventního Krakova, jednoho z nejkrásnějších evropských měst na řece Visle, renesančního skvostu a města legend, na jehož podobě se podíleli renomovaní umělci a architekti z Itálie a Nizozemí, historické domy a paláce, proslulý městský trh Sukennica, pohádkové betlémy, obchody, stánky s místními specialitami, příjemné kavárny a návštěva Solného dolu Wieliczka. Určitě ochutnáme i místní specialitu preclíky.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 04.12. - 05.12. odjezd A*, B*, L

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel***

UBYTOVÁNÍ
1x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
1x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: :
2. den: :