Murskou cyklostezkou až do slovinských termálů - Murradweg

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně
1 termín od 9. srpna 2024

Cena zájezdu

od 19 490 Kč


MURSKÁ CYKLOSTEZKA (Murradweg, R2) je nenáročná cyklostezka nádhernou pestrou krajinou podél řeky Mur protékající spolkovou zemí Štýrsko. Pouze úvodní část cyklostezky (cca 50 km) vede salcburským regionem Lungau. Cyklostezka začíná v severovýchodní části Národního parku Vysoké Taury od horské chaty Stickler-hütte v nadmořské výšce 1 750 m n.m., přibližně 4 km od pramene, kam už je možno dojít pouze pěšky. Prvním větším městečkem na řece je cca po 25 km jízdy St. Michael im Lungau. Poté asi po 55 km cesty u městečka Predlitz opustíme spolkovou zemi Salcbursko a vjedeme do Štýrska (Steiermark). Dalších asi 400 km řeka Mur protéká celým Štýrskem a přes hlavní město této spolkové země Štýrský Hradec (Graz) se dostane až k rakouským hranicím se Slovinskem v oblasti lázeňského městečka Bad Radkersburg / Gorna Radgona. Po celou dobu je cyklotrasa vedena, až na pár úseků, skoro neustále po cyklostezkách mimo silniční komunikace. Je možné... Celý popis

Murskou cyklostezkou až do slovinských termálů - Murradweg

Termíny a ceny

09.08. - 16.08.2024 pátek - pátek
snídaně autokarem
19 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • 6x nocleh se snídaní v hotelech či penzionech ve 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, doprava klimatizovaným autobusem s cyklovlekem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 7 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu za 600 Kč, přeprava elektrokola 1 000 Kč

    • Aktivní dovolená
    • Cyklistika

Popis zájezdu

Murskou cyklostezkou až do slovinských termálů - Murradweg

MURSKÁ CYKLOSTEZKA (Murradweg, R2) je nenáročná cyklostezka nádhernou pestrou krajinou podél řeky Mur protékající spolkovou zemí Štýrsko. Pouze úvodní část cyklostezky (cca 50 km) vede salcburským regionem Lungau. Cyklostezka začíná v severovýchodní části Národního parku Vysoké Taury od horské chaty Stickler-hütte v nadmořské výšce 1 750 m n.m., přibližně 4 km od pramene, kam už je možno dojít pouze pěšky. Prvním větším městečkem na řece je cca po 25 km jízdy St. Michael im Lungau. Poté asi po 55 km cesty u městečka Predlitz opustíme spolkovou zemi Salcbursko a vjedeme do Štýrska (Steiermark). Dalších asi 400 km řeka Mur protéká celým Štýrskem a přes hlavní město této spolkové země Štýrský Hradec (Graz) se dostane až k rakouským hranicím se Slovinskem v oblasti lázeňského městečka Bad Radkersburg / Gorna Radgona. Po celou dobu je cyklotrasa vedena, až na pár úseků, skoro neustále po cyklostezkách mimo silniční komunikace. Je možné pokračovat dál podél řeky Mur i po Slovinsku, zde je však cyklostezka vedena hlavně po místních silnicích. Asi 6 km za hranicemi se nachází další lázeňské městečko Radenci s termálním koupalištěm. Poslední část cyklotrasy vede přes Slovinsko až do vesnice Legrad v Chorvatsku v jejíž blízkosti se řeka Mur spojí s řekou Drávou. Trasa cyklostezky vede příjemnou, rozmanitou a neustále se měnící krajinou. Okolí řeky je většinou lemováno zelenými lesnatými kopci, které se přibližují či vzdalují řece a spolu s loukami či pastvinami a krásnými rakouskými vesničkami a městečky tvoří velmi příjemné a krásné prostředí k cestě. V poslední části cyklotrasy od města Graz (Štýrský Hradec) směrem na jih se dostaneme až do vinařské a termální oblasti jihovýchodní části Štýrska. Ráz krajiny je rovinatý a již velká řeka Mur zde protéká zemědělskou krajinkou mezi dýňovými a kukuřičnými poli či ovocnými sady. Samotná cyklostezka vede lesnatým okolím v blízkosti řeky s lužními lesy a loukami až na svůj konec v rakouské části v lázeňském městečku Bad Radkersburg. Celou cyklostezku se projíždí přes malebné vesničky nebo historická městečka jako Tamsweg, Murau, Judenburg, Leoben, Bruck an der Mur a další. Trasa prochází rovněž hlavním městem Štýrska Grazem (Štýrským Hradcem) s jeho Starým městem a zámkem Eggenberg, které jsou na seznamu památek UNESCO. Značení cyklostezky je perfektní podél celé trasy. Na zelených značkách, které jsou na každé důležité křižovatce či odbočce, někdy i s údaji o vzdálenostech, je uvedené jméno "Murradweg R2". Po R2 pojedeme celou trasu od horního toku od vesničky Mur až do termálních lázním v slovinském městečku Radenci. Ujedeme cca 360 km v šesti etapách s dostatkem času na prohlídky zajímavostí, památek a občerstvení v restauracích cestou.

Poznámka: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta.
Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Poznámka II: Nástupní místa: Pardubice, Hradec Králové, Praha

Stravování: snídaně

Snídaně.

Ubytování: různé

Hotel/penzion.

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR. Noční přejezd od Rakouska k hornímu toku řeky Mur.
2. den: ranní příjezd do NP Vysoké Taury k parkovišti nad vesničkou MUHR na horním toku řeky Mur. Zde nasedneme na kola a pojedeme po silnici podél řeky, až se po 8 km dostaneme na cyklostezku MURRADWEG, kterou již neopustíme. Projedeme okolo městečka ST. MICHAEL IM LUNGAU (14 km) a pokračujeme dál cyklostezkou podél řeky až do městečka TAMSWEG (31 km). Za Tamswegem se dostaneme do krásného sevřeného údolí, kde řeka výrazně zrychlí a cyklostezka se setká s úzkokolejnou železnicí Murtalbahn. Pokračujeme těsně vedle řeky a železnice přes Ramingstein, mineme hrad Finstergrün a dále přes Kendlbruck až do městečka PREDLITZ (43 km), kde vjedeme do spolkové země Štýrsko, "Zeleného srdce" Rakouska. Cestou míjíme hrady, zámky a zříceniny. Ubytování v okolí městečka STADL AN DER MUR (53 km)
3. den: po snídani budeme pokračovat po cyklostezce kolem vesnice Sant Ruprecht, kde se nachází Muzeum dřeva s nejdelší lavičkou na světě. Ve městečku ST. LORENZEN (11 km) se můžete projet po zdejším nejfotografovanějším dřevěném mostě Holzeuropabrücke a pak nás už čeká městečko MURAU (18 km) s nádhernou promenádou nad řekou a vlastním pivovarem Murau. Z města dále jedeme podél hlavní silnice a po 5 km odbočíme k řece. Projedeme městečkem TEUFENBACH (35 km) a pak malebným údolím podél úzkokolejky do LIND BEI SCHEIFLING (41 km), kde přejedeme na druhou stranu řeky. Za Unzmarktem míjíme po levé straně hrad Frauenburg, pokračujeme přes Pichlhofen (53 km) a dojedeme na předměstí JUDENBURGU (60 km) na ubytování
4. den: snídaně, z městečka Pöls budeme pokračovat do centra městečka JUDENBURGU (10 km), jehož symbolem je 76 metrů vysoká městská věž. Odtud vyjedeme trasou k řece Mur podél pravého břehu řeky a lesem po cyklostezce dojedeme až k vesničce FISHING (20 km), najedeme na státní silnici a pojedeme po ní poměrně rozlehlým údolím přes malé vesničky až k městu KNITTELFELD (30 km) a dál přes vesničky ST. LORENZEN (36 km) a ST STEFAN OB LEOBEN (47 km), za kterým se vrátíme zpět na cyklostezku, a přes druhé největší město Štýrska, LEOBEN (65 km), s nádherným historickým centrem v oblouku řeky Mur, dojedeme až do cíle dnešní etapy do města BRUCK AN DER MUR (81 km) na ubytování.
5. den: snídaně, dnešní trasa se stáčí na jih a my budeme pokračovat zelenou zvlněnou krajinou až do historického města Graz (UNESCO). Od našeho ubytování v Bruck An Der Mur cyklotrasa vede přes hlavní náměstí, pokračuje podél železnice, po levém břehu řeky, sevřenějším údolím k vesničce MIXNITZ(16 km) s odbočkou ke známé Medvědí soutěsce, která je jednou z nejkrásnějších skalnatých soutěsek v Rakousku. Pak dál pokračujeme podél řeky až do městečka FROHNLEITEN (27 km) s malebným centrem plným restaurací a kaváren. Odtud projedeme pod zdálky viditelným hradem RABENSTEIN (31 km), až dojedeme do městečka KLEINSTUBING (43 km) s možností odbočit k jeskyni Lurgrotte. Jedná se o největší rakouskou aktivní vodní jeskyni. Pokračujeme do GRATWEIN (49 km), kde je možno odbočit a dojet na prohlídku nejstaršího fungujícího cisterciáckého kláštera na světě REIN. Po dalších cca 13 km dojedeme do cíle dnešní etapy na ubytování ve ŠTÝRSKÉM HRADCI (GRAZ) (59 km). Čas na večerní prohlídku historického centra města (památka UNESCO).
6. den: Ze Štýrského Hradce trasa dále vede kolem romantických vinic, dýňových polích a ovocných sadů, které utvářejí ráz jižní krajiny. Z města vyjedeme cyklostezkou podél řeky Mur a podjedeme dálnici A2 (7 km). Dále pokračujeme lesnatým pásem podél levého toku řeky až k zdymadlu přes řeku, kterou přejedeme do vesničky GROSSSULZ (24 km) a dále přes WILDON a podél řeky přes LEBRING (38 km) se dostáváme do kraje, kde už se pije šampaňské. Vinohrady jsou pro tento kraj typické. Ochutnejte nejen šampaňské, ale také štýrská vína a blahodárný zdejší dýňový olej. Naše ubytování je blízko města LEIBNITZ (57 km). V okolí města můžete navštívit mnoho vinných sklípků.
7. den: od ubytování se vrátíme na cyklostezku a pokračujeme po levém břehu řeky Mur. Závěrečná etapa naší cesty povede loukami, lužními lesy a dýňovými poli až do vinařské oblasti u městečka Bad Radkersburg a pokračuje přes hranice do slovinského lázeňského městečka Radenci. Pojedeme asi 7 km krásnou přírodou podél řeky než odbočíme do vesničky Oberschwarza. Odtud již řeka Mur tvoří hranici se Slovinskem. Dál pokračujeme zemědělskou krajinou s dýňovými poli, po cca 14 km mineme lodní hraniční přejezd do Slovinska a dojedeme do městečka MURECK (19 km) a sjedeme k řece. Zastavíme se u lodního mlýnu (Schiffsmühle) s restaurací nad řekou. Odtud po rakouské straně řeky, míjíme vyhlídku 28 metrů vysokou Murturm, pak pokračujeme přes lesy a kolem jezer v oblasti Fluttedorf (28 km) až do lázeňského městečka BAD RADKERSBURG. (42 km). Zde přejedeme slovinské hranice a přijedeme do městečka GORNJA RADGONA (44 km) do oblasti vinic a skvělého šampaňského vína. Možnost ochutnávek. Pak po dalších cca 7 km dojedeme do termálních lázní v RADENCI (50 km). Ubytování v hotelu s přímým vstupem do termálních lázních.
8. den: snídaně, ráno možnost koupání v termálních lázních, návrat domů přes Rakousko a příjezd do ČR v pozdních odpoledních hodinách.

Podobné zájezdy