Řecko - Athény, Mys Sunion

Ubytování: různé Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 25. října 2023

Cena zájezdu

od 19 990 Kč


Poznávací zájezd v době podzimních prázdnin do Řecka vás zavede za jedinečnými památkami antické řecké civilizace. A co navštívit v Řecku? Poznáte slavné Athény, kde se na nejvyšším a nejstrmějším místě svaté skály zvedá Parthenón, vrchol řecké antické kultury, Epidauros – ve své době významné kulturní a náboženské centrum, Mykény - mocenské centrum bývalé říše, kdy v době svého největšího rozkvětu ovládaly podstatnou část jižního Řecka včetně Iónských ostrovů a Kréty. Čeká vás elegantní Nafplio, první hlavní město Řecka a nedaleko Athén na romantickém mysu Sunion, jedno z nejkrásnějších míst řeckého světa, navštívíte Poseidonův chrám a pokocháte se jedinečnými výhledy na široké moře s mnoha ostrůvky. Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová , garance malé skupiny. Athény – mys Sunion – Poseidonův chrám - Starý Korint - Epidauros - Mykény - Nafplio Celý popis

Termíny a ceny

25.10. - 29.10.2023 středa - neděle
snídaně letecky
19 990 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • let. dopravu Praha – Athény – Praha vč. let. tax,
 • transfery z/na hotel,
 • příruční zavazadlo dle podmínek let. společnosti,
 • dopravu minibusem v Řecku na výlety,
 • 4x ubytování v Athénách, hotel*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 4x snídani,
 • průvodce CK
 • z důvodu změn v letových řádech může ve výjimečných případech dojít ke změně letiště (např. Vídeň). V tomto případě bude zabezpečen svoz z/na letiště

Cena nezahrnuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby,
 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2400 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 200 Kč
 • odbavené zavazadlo do 20 kg dle podmínek let. společnosti 1500 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2023) – ceny v EUR (€)
 • Athény, souhrnné vstupné vč. Akropolis 30 € (zde není seniorská sleva)
 • Athény, pouze Akropolis 20 €
 • Athény, metro 90 min. 1,40 €
 • Athény, Olympijský stadion 10 €
 • Athény, lanovka na Lykavittos (oba směry) 7 €
 • Athény, Národní archeologické muzeum 12 €
 • Mys Sunion – Poseidonův chrám 10 €
 • Starý Korint s muzeem 8 €
 • Epidauros 12 €
 • Mykény – Archeologická naleziště, Muzeum, Atreova pokladnice 12 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 100 - 120€, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Zákaz kouření platí ve všech otevřených veřejných prostorách, včetně restaurací, barů a diskoték. Je dovoleno kouřit jen ve specielně zřízených uzavřených místnostech. V případě přestoupení tohoto zákona hrozí až 250 Euro pokuty
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Řecko - Athény, Mys Sunion

Poznávací zájezd v době podzimních prázdnin do Řecka vás zavede za jedinečnými památkami antické řecké civilizace. A co navštívit v Řecku? Poznáte slavné Athény, kde se na nejvyšším a nejstrmějším místě svaté skály zvedá Parthenón, vrchol řecké antické kultury, Epidauros – ve své době významné kulturní a náboženské centrum, Mykény - mocenské centrum bývalé říše, kdy v době svého největšího rozkvětu ovládaly podstatnou část jižního Řecka včetně Iónských ostrovů a Kréty. Čeká vás elegantní Nafplio, první hlavní město Řecka a nedaleko Athén na romantickém mysu Sunion, jedno z nejkrásnějších míst řeckého světa, navštívíte Poseidonův chrám a pokocháte se jedinečnými výhledy na široké moře s mnoha ostrůvky.

Zájezdy provází Mgr. Dana Kelblová , garance malé skupiny.

Athény – mys Sunion – Poseidonův chrám - Starý Korint - Epidauros - Mykény - Nafplio

Doprava: letecky

Nástupní místa: 16.05. – 20.05. L1, L2
25.10. – 29.10. L1, L2

letecky Praha – Athény – Praha, po destinaci se budeme pohybovat autobusem/minibusem.

Ubytování: různé

Hotel*** se nachází v klidné pěší ulici v centru Athén, v bezprostřední blízkosti náměstí Omonia. Všechny významné památky Athén jsou vzdálené (cca 5 – 20 min. chůze), stanice metra 2 min.

UBYTOVÁNÍ
- 4x ubytování v hotelu *** v Athénách - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím
- Hotel*** se nachází v klidné pěší ulici v centru Athén, v bezprostřední blízkosti náměstí Omonia. Všechny významné památky Athén jsou vzdálené (cca 5 – 20 min. chůze), stanice metra 2 min.
- CK si vyhrazuje právo změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
4x snídani. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Odlet s průvodcem do Athén. Transfer na hotel v centru města, ubytování. Dle časových možností první procházka řeckou metropolí s průvodcem. 2. den zájezdu: Celodenní prohlídka ATHÉN (UNESCO), světoznámá Akropole s kolosálním Parthenónem či Erechtheionem – nejposvátnější místo na Akropoli a také pohřebiště bájných králů polomýtických Athén, přilehlé archeologické památky a muzea – divadlo Héroda Attica, chrám Athény Niké s jedinečnými výhledy na Saronský záliv, ostrov Egina, Peloponnes, Pireus, Salamis, Egaleoské a Poikilské kopce, Propylaje, Beuléova brána. Na jižním svahu Dionýsovo divadlo – nejstarší divadlo na světě, chrám Dia Olympského - pozůstatky největšího chrámu své doby zasvěcenému samotnému Diovi, centrální náměstí Syntagma s budovou řeckého parlamentu, antická Agora a nejzachovalejší Hefaistův chrám , římská Agora s věží Větrů , Hadrianův oblouk, Panathénský stadion – starý olympijský stadion z roku 556 př. n. l., oválná stavba postavena z mramoru již více než 2500 let slouží stále původnímu účelu. V roce 2004 dokonce hostil část soutěží letních olympijských her (lukostřelbu). Z Panaténajského stadionu vždy odchází olympijský oheň do konkrétní hostitelské země. Monastiraki – živoucí srdce Athén, procházka historickými uličkami čtvrti Pláka , večerní Athény z vrchu Lykavittos (277 m n.m. a 227 m nad úrovní města), kam se dostaneme kabinovou lanovkou, výhledy na celé Athény v čele s Akropolí. 3. den zájezdu: Dokončení prohlídky Athén vč. Národního archeologického muzea , které hostí největší sbírku antických předmětů na světě a patří mezi nejuznávanější světová archeologická muzea. Odpoledne romantický MYS SUNION , už Homérem je v Odyseii označován mys jako "svatý" a na základě historických spisů bylo v Sunionu uctíváno mnoho bohů a hrdinů, jako Zeus, Hermés, Aeskulap a Héraklés, nejvíce ale Athéna a Poseidón. Prohlídka antického POSEIDONOVA CHRÁMU na útesu nad mořem, výhledy na široké moře, na Peloponés i na Kyklady. Po athénské Akropoli a Afaiinu chrámu se jedná o třetí nejslavnější starověkou svatyni Řecka. 4. den zájezdu: Celodenní výlet na poloostrov PELOPONÉS . Jak jinak bychom mohli nazvat tuto oblast, kde se nachází tak slavná místa počátků vyspělé společnosti. Navštívíme archeologický areál starověkého KORINTU se zbytky chrámů (Apollónův chrám, Lechaionská cesta, Octavin chrám, Odeion). EPIDAUROS (UNESCO), posvátný okrsek boha lékařství Asklépia s největším divadlem v Řecku. Starobylé MYKÉNY (UNESCO), významné centrum první řecké civilizace, která vznikla po mínojské kultuře na Krétě, opevněný palácový komplex s proslulou Lví bránou , Královský palác, Átreovoa pokladnice, šachtové hroby z 16. stol. př. n. l. - na archeologickém průzkumu se podílel legendární objevitel Tróje Heinrich Schliemann. První hlavní město Řecka NAFPLIO , mramorem dlážděné chodníky, malebný přístav. Večer návrat do Athén. 5. den zájezdu: V návaznosti na let. řád, transfer na letiště a odlet domů.