To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: snídaně
2 termíny od 29. května 2022

Cena zájezdu

od 19 990 Kč 21 990 Kč


Římská a byzantská sláva i poklady Osmanské říše na jediném místě – ponořte se do historie druhého největšího města Řecka a poznejte Soluň! Místní atmosféru si vychutnáte ve čtvrti Ladadika, na vlastní oči spatříte Bílou věž, a navíc se vydáte do Thessálie, kde objevíte řecký „div světa“ – jedinečné skalní kláštery Meteora. Prožijte Řecko jako nikdy předtím – se spolehlivým průvodcem a bez starostí! Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla. V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně. Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak. Cestovní pojištění: Srovnání pojištění Celý popis

To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Termíny a ceny

květen 2022

29.05. - 02.06.2022 neděle - čtvrtek
snídaně letecky
Sleva 9% 21 990 Kč 19 990 Kč
cena za 5 dní

září 2022

04.09. - 08.09.2022 neděle - čtvrtek
snídaně letecky
Sleva 9% 21 990 Kč 19 990 Kč
cena za 5 dní

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • letenka Praha – Soluň – Praha se všemi poplatky
 • kabinové zavazadlo dle pravidel pro přepravu
 • fakultativní výlet do Meteory (doprava)
 • transfer z letiště na hotel a z hotelu na letiště
 • 4x ubytování v Soluni v 3* hotelu
 • 4x snídaně
 • průvodce po celou dobu (od odletu do návratu, mimo volný program ve městě)

Cena nezahrnuje

 • odbavované zavazadlo dle pravidel viz níže
 • přesuny v Soluni, doprava na okolní pláže
 • vstupné na místě, včetně Meteory
 • cestovní pojištění
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 600 Kč

Popis zájezdu

To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Římská a byzantská sláva i poklady Osmanské říše na jediném místě – ponořte se do historie druhého největšího města Řecka a poznejte Soluň! Místní atmosféru si vychutnáte ve čtvrti Ladadika, na vlastní oči spatříte Bílou věž, a navíc se vydáte do Thessálie, kde objevíte řecký „div světa“ – jedinečné skalní kláštery Meteora. Prožijte Řecko jako nikdy předtím – se spolehlivým průvodcem a bez starostí!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Cestovní pojištění: Srovnání pojištění

Stravování: snídaně

snídaně v hotelu podávána formou bufetu
během dne možnost stravování v místních restauracích a bistrech

Ubytování: hotel ***

3* hotel v blízkosti centra Soluně

Program zájezdu

1. den: Přílet do Soluně v odpoledních hodinách, přesun na ubytování a následná prohlídka části historického centra města. Odlet z Prahy , po příletu do Soluně transfer na hotel, ubytování. Po krátkém odpočinku procházka po nábřežní promenádě centrem města okolím Aristotelova náměstí, společná večeře v jedné z taveren v proslulé čtvrti Ladadika,   oblíbené mezi turisty i místními,   plné taveren, kaváren a barů. V pozdějších večerních hodinách návrat na hotel.
2. den: Dopoledne si projdeme centrum města a nejvýznamnější antické památky, odpoledne koupání na příměstských plážích. Po snídani vyrazíme poznávat  Soluň , která je zároveň městem římským, byzantským a osmanským. Nejdřív si prohlédneme  římské fórum  a  starověkou agoru  s krásně zrekonstruovaným římským divadlem, kostelem  Panagia Chalkeon  a tureckými lázněmi  Bey Hamam  a procházkou centrem města kolem chrámu Boží moudrosti Agia Sofia dojdeme k jedné z nejpůsobivějších antických památek v Soluni –   Vítěznému oblouku císaře Galeria, tzv.   Kamaře. Po prohlídce sousední mimořádně zachované Rotundy,   jež je zároveň nejstarším soluňským křesťanským kostelem a součástí Světového dědictví UNESCO , sejdeme kolem paláce císaře Galeria a  hippodromu  směrem k nábřeží, kde se nachází snad nejznámější soluňská památka a symbol města – Bílá věž (Leukos Pyrgos), součást původního středověkého opevnění města. Volno na oběd, po obědě přesun k příměstským plážím. Zde budeme relaxovat na bílém horkém písku a užívat si azurově modré vody.
3. den: Celodenní výlet do oblasti Thessálie, návštěva klášterů Meteora a městečka Kalambaka, odkud je na kláštery nejkrásnější pohled. Ráno se vydáme objednaným transferem jihozápadním směrem ze Soluně, projedeme Centrální Makedonií a dorazíme do  Thessálie , v jejímž vnitrozemí se rozkládá jeden z nejúchvatnějších soudobých řeckých „divů světa“ – skalní kláštery Meteora  (UNESCO) . Na vrcholcích vysokých a strmých skalních útvarů bylo ve středověku postaveno několik klášterů, z nichž některé fungují dodnes, jako  součást posvátného mnišského státu . Po pauze na krátké občerstvení vyjedeme serpentinami do skal a navštívíme hlavní zdejší klášter  Megalon Meteoron  (v překladu Velký meteor) a menší  ženský klášter Rousanou . Po zastávce na několika úchvatných vyhlídkách, odkud budeme mít celé skalní město jako na dlani, sjedeme zpátky do Thessalské nížiny a zastavíme pod útesy ve městě  Kalambaka , kde si dáme pauzu na oběd a volno na nákupy či procházku centrem města. V podvečerních hodinách návrat do Soluně.
4. den: Prohlídka nejstarší části města, majestátního hradu Heptapyrgio, podzemní krypty a odpolední individuální volno k nákupům, návštěvě některého z muzeí nebo odpočinku. Po snídani vystoupáme z centra města podél velmi dobře zachovalé části městských hradeb až na samý vrchol města,  akropoli , kde se tyčí majestátní středověký hrad –  Heptapyrgio  („Sedmivěží“, též Kastro). Po prohlídce celého komplexu budeme podél monumentálního opevnění scházet od hradu dolů malebnými úzkými uličkami, půvabnou čtvrtí Ano Poli s původní středověkou zástavbou, kde se nám budou otevírat nádherné výhledy na moře a při troše štěstí zahlédneme i  vrcholky Olympu  na protilehlé pevnině. Cestou se v podhradí zastavíme v klášteře Vlatadon, jediném soluňském klášteře, který je do dnešních dnů obýván mnichy, a maličkém kostelíku Osios David, ukrytém mezi nízkými domky této působivé čtvrti. Procházku zakončíme návštěvou   baziliky sv. Démétria ,  který je patronem Soluně, s velkolepými mozaikami – zde si kromě interiéru kostela prohlédneme i podzemní kryptu, kde byly odkryty zbytky starověkých římských lázní a kde byl sv. Démétrios údajně vězněn a popraven. Volno na oběd a individuální program dle domluvy s průvodcem a vlastních preferencí. Večer možnost společné večeře v některé z taveren, návrat na hotel.
5. den: Dopoledne prohlídka tureckých památek v Soluni, odpoledne odlet zpět do Prahy. Dopoledne se vydáme na krátkou procházku podél západní části mohutného středověkého opevnění k  pevnosti Vardari  a po bývalé starověké dopravní tepně  Egnatia , dnes rušné hlavní třídě, dojdeme do centra města, kde si prohlédneme některé památky z doby turecké nadvlády – lázně  Bey Hamam , mešitu  Hamza Bey , turecký bazar  Bezesten  aj. Procházku zakončíme v samém středu Aristotelovy třídy, kterou lemuje množství kaváren, restaurací a obchodů, a která ústí na Aristotelovo náměstí na nábřeží, kde se rozloučíme se Soluní. Po poledni přesun na hotel, transfer na letiště a odlet do Prahy .