To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 24. září 2023

Cena zájezdu

od 20 990 Kč


Římská a byzantská sláva i poklady Osmanské říše na jediném místě – ponořte se do historie druhého největšího města Řecka a poznejte Soluň! Místní atmosféru si vychutnáte ve čtvrti Ladadika, na vlastní oči spatříte Bílou věž, a navíc se vydáte do Thessálie, kde objevíte řecký „div světa“ – jedinečné skalní kláštery Meteora. Prožijte Řecko jako nikdy předtím – se spolehlivým průvodcem a bez starostí! Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla. V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně. Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak. Podmínky pro přepravu zavazadel: Zavazadlo v ceně zájezdu:  kabinové zavazadlo o rozměrech 56 x... Celý popis

To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Termíny a ceny

24.09. - 28.09.2023 neděle - čtvrtek
snídaně letecky
20 990 Kč
cena za 5 dní

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • letenka Praha-Soluň-Praha se všemi poplatky
 • kabinové zavazadlo dle podmínek pro přepravu zavazadel
 • transfer letiště – hotel – letiště
 • služby průvodce (mimo individuální volno)
 • fakultativní výlet do Meteory (doprava)
 • 4x ubytování
 • 4x snídaně

Cena nezahrnuje

 • zavazadlo za příplatek dle podmínek pro přepravu zavazadel
 • cestovní pojištění léčebných výloh (není-li sjednáno)
 • přesuny v Soluni, doprava na okolní pláže
 • vstupné na místě, včetně Meteory
 • Příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 600 Kč

  • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

To nejlepší ze Soluně + MOŘE + KLÁŠTERY METEORA (letecky z Prahy)

Římská a byzantská sláva i poklady Osmanské říše na jediném místě – ponořte se do historie druhého největšího města Řecka a poznejte Soluň! Místní atmosféru si vychutnáte ve čtvrti Ladadika, na vlastní oči spatříte Bílou věž, a navíc se vydáte do Thessálie, kde objevíte řecký „div světa“ – jedinečné skalní kláštery Meteora. Prožijte Řecko jako nikdy předtím – se spolehlivým průvodcem a bez starostí!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Podmínky pro přepravu zavazadel: Zavazadlo v ceně zájezdu:  kabinové zavazadlo o rozměrech 56 x 45 x 25 cm a max. hmotnosti 8 kg (toto zavazadlo patří na palubu letadla, rozměry jsou včetně držadla, postranní kapsy a koleček)

Zavazadlo za příplatek 1 800 Kč:  odbavované zavazadlo o hmotnosti do 23 kg (toto zavazadlo bude odbaveno do podpalubí)


Podmínky vždy platí pro jednoho cestujícího, pokud není uvedeno jinak.

Hmotnosti zavazadel nelze sčítat.

Každý pasažér musí mít své vlastní zavazadlo dle uvedených podmínek. Zavazadlo k odbavení (pokud není v ceně) lze objednat nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

Cestovní pojištění: Slavia A + STORNO (50 Kč / den / osoba)
Slavia B + STORNO (63 Kč / den / osoba)
Slavia C + STORNO (80 Kč / den / osoba)
Kooperativa A (50 Kč / den / osoba)
Kooperativa B Evropa (100 Kč / den / osoba)
Srovnání pojištění

Stravování: snídaně

snídaně v hotelu jsou podávány formou bufetu
během dne bude možné zakoupit jídlo na místech s možností občerstvení
poblíž hotelu je možnost individuálního stravování v místních restauracích

Ubytování: hotel ***

ubytování v hotelu v jednolůžkových, dvoulůžkových a dle dostupnosti i třílůžkových pokojích
ubytování v menších pokojích s vlastním sociálním zařízením

Program zájezdu

1. den: Přílet do Soluně v odpoledních hodinách, přesun na ubytování a následná prohlídka části historického centra města. Odlet z Prahy , po příletu do Soluně transfer na hotel, ubytování. Po krátkém odpočinku procházka po nábřežní promenádě centrem města okolím Aristotelova náměstí, společná večeře v jedné z taveren v proslulé čtvrti Ladadika,   oblíbené mezi turisty i místními,   plné taveren, kaváren a barů. V pozdějších večerních hodinách návrat na hotel.
2. den: Dopoledne si projdeme centrum města a nejvýznamnější antické památky, odpoledne koupání na příměstských plážích. Po snídani vyrazíme poznávat  Soluň , která je zároveň městem římským, byzantským a osmanským. Nejdřív si prohlédneme  římské fórum  a  starověkou agoru  s krásně zrekonstruovaným římským divadlem, kostelem  Panagia Chalkeon  a tureckými lázněmi  Bey Hamam  a procházkou centrem města kolem chrámu Boží moudrosti Agia Sofia dojdeme k jedné z nejpůsobivějších antických památek v Soluni –   Vítěznému oblouku císaře Galeria, tzv.   Kamaře. Po prohlídce sousední mimořádně zachované Rotundy,   jež je zároveň nejstarším soluňským křesťanským kostelem a součástí Světového dědictví UNESCO , sejdeme kolem paláce císaře Galeria a  hippodromu  směrem k nábřeží, kde se nachází snad nejznámější soluňská památka a symbol města – Bílá věž (Leukos Pyrgos), součást původního středověkého opevnění města. Volno na oběd, po obědě přesun k příměstským plážím. Zde budeme relaxovat na bílém horkém písku a užívat si azurově modré vody.
3. den: Celodenní výlet do oblasti Thessálie, návštěva klášterů Meteora a městečka Kalambaka, odkud je na kláštery nejkrásnější pohled. Ráno se vydáme objednaným transferem jihozápadním směrem ze Soluně, projedeme Centrální Makedonií a dorazíme do  Thessálie , v jejímž vnitrozemí se rozkládá jeden z nejúchvatnějších soudobých řeckých „divů světa“ – skalní kláštery Meteora  (UNESCO) . Na vrcholcích vysokých a strmých skalních útvarů bylo ve středověku postaveno několik klášterů, z nichž některé fungují dodnes, jako  součást posvátného mnišského státu . Po pauze na krátké občerstvení vyjedeme serpentinami do skal a navštívíme hlavní zdejší klášter  Megalon Meteoron  (v překladu Velký meteor) a menší  ženský klášter Rousanou . Po zastávce na několika úchvatných vyhlídkách, odkud budeme mít celé skalní město jako na dlani, sjedeme zpátky do Thessalské nížiny a zastavíme pod útesy ve městě  Kalambaka , kde si dáme pauzu na oběd a volno na nákupy či procházku centrem města. V podvečerních hodinách návrat do Soluně.
4. den: Prohlídka nejstarší části města, majestátního hradu Heptapyrgio, podzemní krypty a odpolední individuální volno k nákupům, návštěvě některého z muzeí nebo odpočinku. Po snídani vystoupáme z centra města podél velmi dobře zachovalé části městských hradeb až na samý vrchol města,  akropoli , kde se tyčí majestátní středověký hrad –  Heptapyrgio  („Sedmivěží“, též Kastro). Po prohlídce celého komplexu budeme podél monumentálního opevnění scházet od hradu dolů malebnými úzkými uličkami, půvabnou čtvrtí Ano Poli s původní středověkou zástavbou, kde se nám budou otevírat nádherné výhledy na moře a při troše štěstí zahlédneme i  vrcholky Olympu  na protilehlé pevnině. Cestou se v podhradí zastavíme v klášteře Vlatadon, jediném soluňském klášteře, který je do dnešních dnů obýván mnichy, a maličkém kostelíku Osios David, ukrytém mezi nízkými domky této působivé čtvrti. Procházku zakončíme návštěvou   baziliky sv. Démétria ,  který je patronem Soluně, s velkolepými mozaikami – zde si kromě interiéru kostela prohlédneme i podzemní kryptu, kde byly odkryty zbytky starověkých římských lázní a kde byl sv. Démétrios údajně vězněn a popraven. Volno na oběd a individuální program dle domluvy s průvodcem a vlastních preferencí. Večer možnost společné večeře v některé z taveren, návrat na hotel.
5. den: Dopoledne prohlídka tureckých památek v Soluni, odpoledne odlet zpět do Prahy. Dopoledne se vydáme na krátkou procházku podél západní části mohutného středověkého opevnění k  pevnosti Vardari  a po bývalé starověké dopravní tepně  Egnatia , dnes rušné hlavní třídě, dojdeme do centra města, kde si prohlédneme některé památky z doby turecké nadvlády – lázně  Bey Hamam , mešitu  Hamza Bey , turecký bazar  Bezesten  aj. Procházku zakončíme v samém středu Aristotelovy třídy, kterou lemuje množství kaváren, restaurací a obchodů, a která ústí na Aristotelovo náměstí na nábřeží, kde se rozloučíme se Soluní. Po poledni přesun na hotel, transfer na letiště a odlet do Prahy .