Rumunsko - Drákulova Transylvánie

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: polopenze
1 termín od 3. srpna 2024

Cena zájezdu

od 16 990 Kč


Při poznávacím zájezdu navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s "perlou Karpat" Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor. Doporučujeme: perlu Karpat – Bucegijské hory výjezd lanovkou na Babele vápencové pohoří Piatra Craiului pohádkové hrady hraběte Dráculy Celý popis

Rumunsko - Drákulova Transylvánie

Termíny a ceny

červenec 2024

05.07. - 12.07.2024 pátek - pátek
polopenze autokarem
15 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

srpen 2024

03.08. - 10.08.2024 sobota - sobota
polopenze autokarem
16 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu klim. autobusem,
 • 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x snídani,
 • 5x večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, lanovky, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 4800 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč
 • Vstupné, platby: DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek a na případný nákup suvenýrů. Částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je přibližně 500 RON (není podmínkou všechny objekty navštívit) + pár drobných EUR a HUF (4x 0,5 EUR, 2x 100 HUF) na WC při průjezdu Slovenskem a Maďarskem. Tuto částku si, prosím, vezměte v bankovkách nižší nominální hodnoty. Jednotlivé vstupy se pohybují okolo 20 – 50 RON. Pro nečekané případy doporučujeme mít s sebou ještě finanční rezervu dle vlastní úvahy. Lze uplatňovat také studentské slevy (pro tyto případy si, prosím, vezměte jakýkoliv doklad o studiu s sebou). Ve větších městech jsou bankomaty přijímající běžné karty (Visa, Eurocard, American Express). Další kapesné ...
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • Rumunský lei (značení RON nebo Lei), 1 RON = cca 5,1 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Aktivní dovolená

Popis zájezdu

Rumunsko - Drákulova Transylvánie

Při poznávacím zájezdu navštívíme Transylvánii, oblast s nádechem dobrodružství, tajemna a romantiky. Seznámíme se s "perlou Karpat" Bucegijskými horami v Drakulově Transylvánii, které jsou nejnavštěvovanějším pohořím v Rumunsku. Pojeďte tedy s námi do kraje svérázného folklóru, pověstí, prastarých hradů a nádherných hor.

Doporučujeme: perlu Karpat – Bucegijské hory
výjezd lanovkou na Babele
vápencové pohoří Piatra Craiului
pohádkové hrady hraběte Dráculy

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 05.07. - 12.07. Odjezd G + Jihlava, Brno, Bratislava
03.08. - 10.08. Odjezd G + Jihlava, Brno, Bratislava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně, 5x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Odjezd z ČR v ranních hodinách přes Slovensko a Maďarsko. 2. den zájezdu: Ráno příjezd do horského městečka SINAIA , ležícího v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, ubytování v hotelu, dopolední snídaně. Pěší procházka k pohádkově krásným zámkům PELEŠ , které byly kdysi vládní odpočinkovou rezidencí Nicolase Ceaucesca. Večeře v hotelu. 3. den zájezdu: Výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, možnost pěší túry do údolí IALOMITA s návštěvou dlouhé krápníkové jeskyně a kláštera nebo okruh k válečnému kříži (M. Caraiman), k vysílači (M. Costila) v sedle s výhledem na nejvyšší vrchol Omul (2507 m), pro zdatné výstup na nejvyšší vrchol. Zpět na Babele a lanovkou do Busteni. Návrat na hotel, večeře. 4. den zájezdu: Celodenní výlet do bělostného vápencového pohoří PIATRA CRAIULUI , turistika z vesničky Zarnesti do sedla CRAPATURII (1640 m), přes CABANA CURMATURA a soutěsku PRAPASTIILE ZARNESTILOR zpět do Zarnesti, návrat na ubytování, večeře. 5. den zájezdu: Celodenní výlet, návštěva jednoho z pohádkových Drákulových hradů BRAN , kde údajně sídlil sám Dracula, pokračujeme do města BRAŠOV , prohlídka historického jádra s Černým kostelem. Večeře. 6. den zájezdu: Krásná turistika v "perle Karpat" SINAIE , která ležící v nádherné přírodní scenérii Bucegijských hor , na VARFUL CU DOR , pěší přechod po hřebeni k pozoruhodnému skalnímu útvaru známému jako BABELSKÁ SFINGA , poté lanovkou do Busteni. Večeře. 7. den zájezdu: Po snídani odjedeme z Busteni do starobylého města SIGHISOARA , rodiště Vlada Tepeše Draculy, prohlídka starého města, noční přejezd přes Maďarsko a Slovensko do republiky. 8. den zájezdu: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.