Rumunsko - Maramureš A Rodna

cestovani
Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: polopenze

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Rumunsko - Maramureš A Rodna

Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polodivokých koní. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme. Během poznávacího zájezdu budeme ubytováni v hotelu*** za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.

Kapesné: Kapesné budete potřebovat na nákup potravin, jídla v restauracích, vstupné do památek a na případný nákup suvenýrů. Částka postačující k pokrytí veškerých nákladů spojených s výše uvedeným programem je přibližně 90 USD nebo 80 EURO . Tuto částku si, prosím, vezměte v bankovkách nižší nominální hodnoty. Jednotlivé vstupy se pohybují okolo 20 – 50 RON. Pro nečekané případy doporučujeme mít s sebou ještě finanční rezervu dle vlastní úvahy. Lze uplatňovat také studentské slevy (pro tyto případy si, prosím, vezměte jakýkoliv doklad o studiu s sebou). Ve větších městech jsou bankomaty přijímající běžné karty (Visa, Eurocard, American Express).

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 13.08. - 20.08. Odjezd F + Jihlava

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze + 1x svačina. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska. 2. den zájezdu: Ráno příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku UNESCO ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře BIRSANA , přejezd na ubytování do krásného horského střediska BORSA , které leží na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA , ubytování, následuje svačina na hotelu, dále vyrazíme na výlet s pomocí lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU (2 hod.), večeře v hotelu. 3. den zájezdu: Snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1611 m) v pohoří RODNA , pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI (3 hod.) nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2158 m, 6 hod.), zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2048 m) přímo na hotel (8 hod.). 4. den zájezdu: Lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1847 m). Následuje strmý sestup do údolí poblíž hotelu (8 hod.), možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod.), večeře. 5. den zájezdu: Autobusem přejedeme do městečka VISEU DE SUS , výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře. 6. den zájezdu: Z městečka Borşa vystoupáme na nejvyšší vrchol Rodny, kterým je kamenitý PIETROSUL (2303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy (7-8 hod.), nebo klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1895 m) pod hlavním vrcholem (5 hod.), autobusem zpět do hotelu, večeře. 7. den zájezdu: Odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední nákupy), cestou se zastavíme u dřevěného kostelíka (UNESCO) ze 17. století, který leží ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA , navštívíme Veselý hřbitov v SAPINTĚ , odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR. 8. den zájezdu: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.