Rumunsko - Maramureš A Rodna

Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: polopenze
1 termín od 11. srpna 2024

Cena zájezdu

od 17 990 Kč


Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polodivokých koní. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme. Během poznávacího zájezdu budeme ubytováni v hotelu*** za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor. Celý popis

Termíny a ceny

11.08. - 18.08.2024 neděle - neděle
polopenze autokarem
17 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 5x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x snídani,
 • 1x svačinu,
 • 5x večeři,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5600 Kč,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 360 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (CENY Z ROKU 2021) – ceny v RON
 • (Aktualizujeme)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 500 RON (není podmínkou všechny objekty navštívit) + pár drobných EUR a HUF (4x 0,5 EUR, 2x 100 HUF) na WC při průjezdu Slovenskem a Maďarskem. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • MĚNA A KURZ
 • Rumunský lei (značení RON nebo Lei), 1 RON = cca 5,1 Kč

  • Poznávací zájezdy
  • Aktivní dovolená

Popis zájezdu

Rumunsko - Maramureš A Rodna

Toulky nádhernou hornatou oblastí s romantickým názvem Maramureš, hory téměř nedotčené lidskou civilizací, hluboké lesy, zaříznutá údolí, louky se stády ovcí a polodivokých koní. Kraj Maramureš zahrnuje i nejvyšší pohoří východních Karpat - Rodnu, chcete-li Pěnišníkové hory, jeho nejvyšší vrchol Pietrosul se pokusíme zdolat. Pod horami se nachází romantická údolí s dřevěnými kostelíky zapsanými do seznamu Světového dědictví UNESCO, z nichž nejzajímavější určitě navštívíme. Během poznávacího zájezdu budeme ubytováni v hotelu*** za městečkem Borsa v malém turistickém centru uprostřed hor.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 11.08. - 18.08. Odjezd G + Jihlava, Brno

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu *** - 2lůžkové pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x polopenze + 1x svačina. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V dopoledních hodinách odjezd z ČR, tranzit přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska. 2. den zájezdu: Ráno příjezd do Maramureše, zastávka u kostelíku UNESCO ve vesnici DESESTI a v malebném klášteře BIRSANA , přejezd na ubytování do krásného horského střediska BORSA , které leží na pomezí MARAMUREŠSKÝCH HOR a pohoří RODNA , ubytování, následuje svačina na hotelu, dále vyrazíme na výlet s pomocí lanovky k 60 m vysokému KOŇSKÉMU VODOPÁDU (2 hod. ↓400 m ), večeře v hotelu. 3. den zájezdu: Snídaně, lanovkou výjezd pod horu STIOL (1611 m) v pohoří RODNA , pohodový pěší výlet k horskému jezírku IZVORU BISTRITEI (3 hod., ↑ 300 m, ↓ 300 m) nebo pokračování po hřebeni na horu GARGALAU (2158 m, 6 hod., ↑700 m, ↓700 m), zpět k lanovce nebo návrat pěšky po hřebeni Rodny pod horou Galatiu (2048 m) přímo na hotel (8 hod., ↑700 m, ↓1 000 m). 4. den zájezdu: Lanovkou znovu výjezd pod horu Stiol v pohoří Rodna, zdoláme krátký úsek do sedla PRISLOP (1416 m), odtud krásná hřebenovka přes horu CERCĂNEL (1847 m). Následuje strmý sestup do údolí poblíž hotelu (8 hod., ↑700 m, ↓1 000 m), možnost lehčí varianty s návratem do sedla Prislop a autobusem do hotelu (5-6 hod., ↑400 m, ↓200 m), večeře. 5. den zájezdu: Autobusem přejedeme do městečka VISEU DE SUS , výlet poslední funkční karpatskou úzkokolejkou sloužící k přepravě dřeva i dřevorubců údolím řeky VASER do nitra hor, vycházka po naučné stezce či údolím, vláčkem zpět na nádraží a návrat autobusem do hotelu, večeře. 6. den zájezdu: Z městečka Borşa vystoupáme na nejvyšší vrchol Rodny, kterým je kamenitý PIETROSUL (2303 m) s výhledem do nitra liduprázdné Rodny na panenskou přírodu charakteristickou holými hřebeny pokrytými alpinskými loukami, na porosty rododendronů (pěnišníků), stejnou cestou zpět do Borşy (7-8 hod., ↑1300 m, ↓1300 m), nebo klidným tempem stejnou cestou ke krásnému jezeru IEZER (1895 m) pod hlavním vrcholem (5 hod., ↑950 m, ↓9500 m), autobusem zpět do hotelu, večeře. 7. den zájezdu: Odjezd do živoucího města na rumunsko-ukrajinských hranicích SIGHETU MARMATIEI (poslední nákupy), cestou se zastavíme u dřevěného kostelíka (UNESCO) ze 17. století, který leží ve vesnici IEUD v údolí říčky IZA , navštívíme Veselý hřbitov v SAPINTĚ , odjezd přes Maďarsko a Slovensko do ČR. 8. den zájezdu: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.