Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie

Ubytování: hotel Doprava: autokarem Strava: polopenze
žádný termín od 1. července 2023

Cena zájezdu

od 14 390 Kč


Kulturní dědictví Rumunska (kláštery, historická jádra měst, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb. Celý popis

Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie

Termíny a ceny

01.07. - 09.07.2023 sobota - neděle
polopenze autokarem
14 390 Kč
cena za 9 dní (6 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • dopravu autobusem
  • průvodce
  • 6x nocleh v hotelu (dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 6x polopenzi

Výlety

  • pojištění léčebných výloh a storna (příplatek: 360 Kč)
  • 1/1 pokoj (příplatek: 3200 Kč)

    • Poznávací zájezdy
    • Památky a umění

Popis zájezdu

Rumunsko - velký okruh - hory, kláštery, Drákulova Transylvánie

Kulturní dědictví Rumunska (kláštery, historická jádra měst, hrady, královský zámek Peles aj.), ale i nádherné přírodní zajímavosti Rumunska (pohoří Ceahlau, Bikazská soutěska, pohoří Karpaty a Fagaraš s vysokými masivy) lákaly návštěvníky již v minulosti. Dnes se cestování do Rumunska stává příjemnější, protože i zde se významně a rychle rozvíjí sféra obchodu a služeb.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: Dojezd do sedmihradského městečka DEVA, ve kterém vyjedeme lanovkou k bývalé turecké pevnosti, odkud se naskýtají nádherné výhledy do okolní krajiny. Následuje městečko HUNEDOARA, kde navštívíme romantický hrad CORVIN, který patřil rodu Matyáše Korvína.
3. den: Přejezd do pohoří FAGARAŠ – nejvyššího horského hřebene Karpat, procházka kolem největšího fagarašského jezera LACUL BALEA. Pěší výlet od jezera Lacul Balea na hřeben pohoří Fagaraš k jezeru Capra. Jezero leží v malebné vysokohorské krajině. Od jezera je možnost vystoupat na vyhlídkový vrch Iezerul Caprei, odkud jsou nádherné výhledy na obě jezera i do dáli na hřeben Fagaraše.
4. den: Horské městečko BUSTENI ležící v blízkosti nejvyšších útesů Evropy, výjezd lanovkou na BABELE do výšky 2200 m, nádherné skalní útvary včetně známé Babelské sfingy, několik variant tur dle náročnosti. Zpět lanovkou do Busteni.
5. den: Horské městečko SINAIA . Procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU . Dále královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, krátký přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN. Zastávka ve městě BRASOV, prohlídka historického jádra s Černým kostelem.
6. den: Časně ráno přejezd směrem k oblasti Moldávie k prohlídce kláštera NEAMT. Pokračujeme do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300m vysokými srázy), pěší procházky mezi skalními stěnami a u jezera LACU ROSU.
7. den: Celodenní turistika v pohoří CEAHLAU. Výstup k turistické chatě FINTINALE. Odtud buď možnost pokračovat ve výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1904 m), nebo se vydat k vodopádům DURATOIDEA.
8. den: Zastávka ve středověkém městě SIGHISOARA přezdívané „sedmihradský Norimberk“ s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Odjezd do Čech.
9. den: Návrat do Čech v ranních hodinách.

Podobné zájezdy