Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

– za přírodními krásami středního Turecka Vracíme se do naší oblíbené destinace a připravili jsme pro vás velmi zajímavý program s pěší turistikou, zaměřený na poznání nejkrásnějších přírodních míst středního Turecka – oblasti slavné Kappadokie. Projdete romantická údolí s neskutečnými skalními útvary a mnoha do skal vytesanými kostely. Uvidíte několika patrové podzemní město. Nádherné fresky v kostelích nejenom v Open Air Museum v Göreme, ale na mnoha dalších místech. Pro omezení dlouhých přejezdů jsme do programu zařadili dva vnitrostátní lety, které nám spoustu času i ujetých kilometrů navíc ušetří. Dubnový termín je velmi vhodný pro turistiku, protože nejsou vysoké teploty a krajina je krásně rozkvetlá a není zde tolik turistů. Druhý termín jsme zvolili na začátku prázdnin, protože zájezd zvládnou i větší děti. Je to období, kdy je počasí teplé a stabilní. Turistika je většinou na 4-5 hodin každý pěší výlet, někdy jsou během... Celý popis

Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

Termíny a ceny

duben 2024

13.04. - 21.04.2024 sobota - neděle
plná penze letecky (Praha)
39 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

červen 2024

29.06. - 07.07.2024 sobota - neděle
plná penze letecky (Praha)
43 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Slevy

 • pro 3. osobu na přistýlce, pouze v případě přihlášení trojice na jedné přihlášce (sleva: -800 Kč)

Cena zahrnuje

 • 8x ubytování v hotelích ve 2lůžk. pokojích (předpokládaná skladba ubytování: 3x hotel v okrajové části Göreme nebo v Ürgüpu, 2x ve dvou - třech rodinných hotelích - historických kamenných řeckých domech - v Güzelyurt, 3x hotel v Uchisaru)
 • 7x plnou penzi (lehčí obědy během jednotlivých výletů) včetně vody během obědů, večeře první den a snídaně poslední den nejsou zahrnuty vzhledem k časům letů)
 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Nevşehir / Kayseri a zpět
 • veškeré transfery dle programu (většinou mikrobusy nebo midibusy dle vel. skupiny)
 • českého a tureckého průvodce

Cena nezahrnuje

 • spropitné pro místního řidiče a průvodce
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč (příplatek: 725 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 5000 Kč)
 • Záloha na let balonem v Kappadokii, cca 1 hod. let v brzkých ranních hodinách před programem (doplatek do celkové částky na místě v Eurech v hotovosti, orientační cena cca 260 Euro / os., nutná rezervace a platba nejpozději 2 měsíce před odletem) (příplatek: 2500 Kč)
 • Pro klienty s připlaceným letem balonem připojištění (let balonem není zahrnut v základním pojištění) (příplatek: 160 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

– za přírodními krásami středního Turecka

Vracíme se do naší oblíbené destinace a připravili jsme pro vás velmi zajímavý program s pěší turistikou, zaměřený na poznání nejkrásnějších přírodních míst středního Turecka – oblasti slavné Kappadokie. Projdete romantická údolí s neskutečnými skalními útvary a mnoha do skal vytesanými kostely. Uvidíte několika patrové podzemní město. Nádherné fresky v kostelích nejenom v Open Air Museum v Göreme, ale na mnoha dalších místech. Pro omezení dlouhých přejezdů jsme do programu zařadili dva vnitrostátní lety, které nám spoustu času i ujetých kilometrů navíc ušetří.

Dubnový termín je velmi vhodný pro turistiku, protože nejsou vysoké teploty a krajina je krásně rozkvetlá a není zde tolik turistů.
Druhý termín jsme zvolili na začátku prázdnin, protože zájezd zvládnou i větší děti. Je to období, kdy je počasí teplé a stabilní.

Turistika je většinou na 4-5 hodin každý pěší výlet, někdy jsou během jednoho dne zařazeny dva pěší přechody. Jedná se o normální pěší turistiku, někdy jsou prudší sestupy do údolí, ale převýšení není velké. Je nutné počítat s prašným terénem, někdy kamenitým, často se chodí po sopečných, tufových skalách. V rámci program nejsou příliš možnosti jiných variant. Pěší trasy jsou přechodové, do stejného místa se nevrací. Denně se nachodí 8-12 km. Vhodné jsou trekové hole, pevné boty - pohory - jsou nezbytné.

V případě nepříznivého počasí si CK vyhrazuje právo na změnu programu nebo přehození jednotlivých dnů dle aktuální situace.

Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Istanbulu , vnitrostátní let Istanbul – Nevşehir nebo Kayseri v oblasti Kappadokie . Nocleh (3 noci na jednom místě).
2. den: Krajina Kappadokie a pěší trasy na seznámení s terénem. GÖREME (UNESCO) – jedna z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován svět skalních věží, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů s freskovou výzdobou. Ráno průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ na okraji Göreme s krásnými věžovitými útvary a výstup na vyhlídku nad údolím Göreme. Odpoledne prohlídka GÖREME OPEN AIR MUSEUM s kostely s nádhernými freskami (UNESCO). Křesťané tady na místech spojených s poustevníky a křesťanskými svatými / mučedníky postupně vybudovali 365 kostelů, na každý den v roce prý jeden kostel. V rámci chráněné oblasti Göreme shlédneme několik nejlépe dochovaných kostelů s freskovou výzdobou pokrývající stěny i kopule kostelů.
3. den: Možnost letu balonem nad jedinečnou krajinou Kappadokie , během cca hodinového letu výhledy z výšky do jednotlivých údolí i na jedinečné skalní útvary (může být uskutečněn podle počasí a dostupnosti i jiný den). Pěší trasu začneme průchodem MESKENDIR VALLEY, kterou dojdeme do ÇAVUŞINU s jeskynními obydlími a dochovanou částí obrovského kostela sv. Jana. Další část pěší trasy povede od hodní části Cavusinu Putování ukončíme v PAŞABAG s mnoha hříbky připomínajícími útvary i skalním kostelem sv. Simeona. PAŞABAG, kde se nacházejí nejzajímavější hřibovité skalní útvary, v jednom byla zřízena i policejní stanice. Nedaleko odtud si ještě prohlédneme fotogenické útvary v DEVRENT VALLEY. V rámci jednotlivých dnů může být zařazena krátká návštěva s ukázkami a možností zakoupení výrobků: onyx, keramika.
4. den: Ráno průchod PIGEON VALLEY – Údolím holubníků, které ve své druhé části připomíná svými mohutnými skalními stěnami Grand Canyon – do Göreme a prohlídka několika kostelíků a falických věží v této okrajové části městečka, včetně jedinečně dochovaného mohutného trojlodního kostela. Rozsáhlý komplex skalního města AÇIKSARAY se skupinami klášterů, kostelů a obytných prostor, kde se soustředila velká křesťanská komunita. Freskami bohatě zdobený kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU patří k jedněm z vrcholů programů v Kappadokii . Odpoledne jedinečné podzemní město KAYMAKLI, které mělo 8 podzemních pater. Uvidíte podzemní stáje, kostel, místa dočasných pohřbů, obytné prostory, kuchyně, sklady, lisy na víno i hluboké větrací šachty. To vše umožňovalo v případě nebezpečí, aby se do podzemí ukryly stovky až tisíce lidí. Přejezd do GÜZELYURT (2 noci na stejném místě).
5. den: Turistika v KAŇONU IHLARA s několika zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, průchod 8 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu Ihlara , v rámci kterého vedou odbočky k jednotlivým kostelům s freskovou výzdobou, z nichž ty nejzajímavější si prohlédneme během naší pěší trasy. Poté nedaleká nádherná skalní katedrála a celé rozlehlé skalní město SELIME. Jedná se o jedinečné dílo, největší skalní katedrálu v Malé Asii.
6. den: GÜZELYURT - trosky romantického kláštera, malá podzemní města. Zastávka u KIZIL KILISE - Červeného kostela, volně stojícího a dobře dochovaného kostela ze 6.stol. z červeně zabarveného sopečného tufu. Jeden z nejkrásnějších skalních klášterních komplexů s nejlepšími freskami v rámci celé Kappadokie ESKI GÜMÜŞLER. Jedná se o do skály vytesaný klášterní komplex, který z vnějšku není téměř rozeznatelný, vše je ukryto v nitru skály, otevřené je jen vnitřní nádvoří kláštera. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI, kde se nachází množství starých kostelů a klášterů s freskovou výzdobou, jedno z nejmalebnějších a méně navštěvovaných míst, kde se projdeme údolími se zajímavými kostely a kláštery i malebnými skalními útvary. Dojezd na nocleh zpět do centrální oblasti Kappadokie , do oblasti Uchisaru (3 noci na stejném místě).
7. den: Dokončení prohlídky nejkrásnějších kapadockých údolí . Průchod tzv. Údolím lásky – LOVE VALLEY na okraj Uchisaru. Během pěšího průchodu budete mít výhledy nejen do údolí vymodelovaného v sopečné krajině vodní a větrnou erozí, ale také na jedinečné věžovité útvary. Druhá část se jmenuje White valley - Bílé údolí - podle čistě bílé barvy sopečného tufu. UÇHISAR – nejvýše položená pevnost v Kappadokii , jedna ze tří, které chránily oblast Kappadokie před nájezdníky, průchod starým skalním městem, zájemci si mohou vystoupat na vrchol s výhledy na údolí Göreme, Love Valley, Pigeon Valley, stolovou horu Ak Dag, nákupy suvenýrů v místních krámcích. Volno, které můžete využít k dalším procházkám, prozkoumávání starých částí Uchisaru nebo k odpočinku.
8. den: Tento den věnujeme pěšímu průchodu několika krásnými kapadockými údolími v oblasti RED VALLEY. Budeme přecházet nejkrásnější částí RED VALLEY a to částí označovanou jako ROSE VALLEY s pohádkovými komíny, kostely s freskovou výzdobou, vinicemi. Posedíme u čaje nebo čerstvého džusu. Průchod velmi zajímavou částí MESKENDIR VALLEY a RED VALLEY, kterými dojdeme přes řadu nádherných míst na panoramatickou terasu s vyhlídkou do dalekého okolí pod horou AK DAG.
9. den: Odlet přes Istanbul zpět do ČR.