Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

– za přírodními krásami středního Turecka Vracíme se do naší oblíbené destinace a připravili jsme pro vás velmi zajímavý program s pěší turistikou, zaměřený na poznání nejkrásnějších přírodních míst středního Turecka – oblasti slavné Kappadokie. Projdete romantická údolí s neskutečnými skalními útvary a mnoha do skal vytesanými kostely. Uvidíte několika patrové podzemní město. Nádherné fresky v kostelích nejenom v Open Air Museum v Göreme, ale na mnoha dalších místech. Pro omezení dlouhých přejezdů jsme do programu zařadili dva vnitrostátní lety, které nám spoustu času i ujetých kilometrů navíc ušetří. Göreme je centrem Kappadokie, je zde nejvíce zajímavostí a mezi zahraničními návštěvníky je oblíbeno pro blízkost jednotlivých přírodních i kulturních zajímavostí. Turistika je většinou na 3-5 hodin každý pěší výlet, někdy jsou během jednoho dne zařazeny dva pěší přechody. Jedná se o normální pěší turistiku, někdy jsou prudší sestupy... Celý popis

Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

Termíny a ceny

22.08. - 30.08.2023 úterý - středa
plná penze letecky (Praha)
37 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Slevy

 • pro 3. osobu na přistýlce, pouze v případě přihlášení trojice na jedné přihlášce (sleva: -800 Kč)

Cena zahrnuje

 • 8x ubytování v hotelích ve 2lůžk. pokojích (předpokládaná skladba ubytování: 3x hotel v Avanosu nebo v Uchisaru, 2x ve dvou rodinných hotelích v Güzelyurt, 3x hotel v Göreme, může být i jeskynní hotel)
 • 7x plnou penzi (lehké obědy během jednotlivých výletů) včetně vody a čaje
 • leteckou dopravu Praha – Istanbul – Nevşehir / Kayseri a zpět
 • veškeré transfery dle programu (většinou mikrobusy nebo midibusy dle vel. skupiny)
 • českého a tureckého průvodce

Cena nezahrnuje

 • spropitné pro místního řidiče a průvodce
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do 45 000 Kč (příplatek: 660 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 4400 Kč)
 • Záloha na let balonem v Kappadokii, cca 1 hod. let v brzkých ranních hodinách před programem (doplatek do celkové částky na místě v Euro, orientační cena cca 230 Euro / os., nutná rezervace a platba nejpozději 2 měsíce před odletem) (příplatek: 2500 Kč)
 • Pro klienty s připlaceným letem balonem připojištění (let balonem není zahrnut v základním pojištění) (příplatek: 140 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Turecko - Kappadokie s pěší turistikou

– za přírodními krásami středního Turecka

Vracíme se do naší oblíbené destinace a připravili jsme pro vás velmi zajímavý program s pěší turistikou, zaměřený na poznání nejkrásnějších přírodních míst středního Turecka – oblasti slavné Kappadokie. Projdete romantická údolí s neskutečnými skalními útvary a mnoha do skal vytesanými kostely. Uvidíte několika patrové podzemní město. Nádherné fresky v kostelích nejenom v Open Air Museum v Göreme, ale na mnoha dalších místech. Pro omezení dlouhých přejezdů jsme do programu zařadili dva vnitrostátní lety, které nám spoustu času i ujetých kilometrů navíc ušetří. Göreme je centrem Kappadokie, je zde nejvíce zajímavostí a mezi zahraničními návštěvníky je oblíbeno pro blízkost jednotlivých přírodních i kulturních zajímavostí.

Turistika je většinou na 3-5 hodin každý pěší výlet, někdy jsou během jednoho dne zařazeny dva pěší přechody. Jedná se o normální pěší turistiku, někdy jsou prudší sestupy do údolí, ale převýšení není velké.

V případě nepříznivého počasí si CK vyhrazuje právo na změnu programu nebo přehození jednotlivých dnů dle aktuální situace.

Zájezd připravila a průvodcuje Mgr. Lucie Leikepová.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Istanbulu, vnitrostátní let Istanbul – Nevşehir nebo Kayseri. Nocleh (3 noci na jednom místě).
2. den: Možnost letu balonem nad jedinečnou krajinou Kappadokie , během cca hodinového letu výhledy z výšky do jednotlivých údolí i na jedinečné skalní útvary (může být uskutečněn podle počasí a dostupnosti i jiný den). Krajina Kappadokie a lehčí pěší trasy na seznámení s terénem. ÇAVUŞIN s jeskynními obydlími a dochovanou částí obrovského kostela sv. Jana. Putování ukončíme v PAŞABAG s mnoha hříbky připomínajícími útvary i skalním kostelem sv. Simeona. Projdeme několika údolími v ZELVE, kde společně žili křesťané a muslimové. PAŞABAG, kde se nacházejí nejzajímavější hřibovité skalní útvary, v jednom byla zřízena i policejní stanice. Nedaleko odtud si ještě prohlédneme fotogenické útvary v DEVRENT VALLEY. K večeru výstup na vyhlídku nad Göreme, západ slunce (podle počasí uskutečníme jiný den).
3. den: GÖREME (UNESCO) – jedna z největších přírodních zajímavostí v Turecku, kde byl v sopečných tufech dešťovou vodou vymodelován svět skalních věží, ve kterých lidé vyhloubili řady kostelů s freskovou výzdobou. Ráno průchod „MALÝM ÚDOLÍM LÁSKY“ na okraji Göreme s krásnými věžovitými útvary a výstup na vyhlídku nad údolím Göreme. Odpoledne prohlídka GÖREME OPEN AIR MUSEUM s kostely s nádhernými freskami (UNESCO). Křesťané tady na místech spojených s poustevníky a křesťanskými svatými / mučedníky postupně vybudovali 365 kostelů, na každý den v roce prý jeden kostel. V rámci chráněné oblasti Göreme shlédneme několik nejlépe dochovaných kostelů s freskovou výzdobou pokrývající stěny i kopule kostelů. V rámci jednotlivých dnů může být zařazena krátká návštěva s ukázkami a možností zakoupení výrobků: onyx, keramika, víno.
4. den: Turistika v jednom z nejkrásnějších údolí Kappadokie ÇAT VALLEY, kde se nachází množství holubníků, vytesaných do kolmých tufových skal. Na závěr údolí se přijde do rozsáhlého komplexu skalního města AÇIKSARAY se skupinami klášterů, kostelů a obytných prostor, kde se soustředila velká křesťanská komunita. Freskami bohatě zdobený kostel sv. Jana v GÜLŞEHIRU patří k jedněm z vrcholů programů v Kappadokii . Odpoledne jedinečné podzemní město KAYMAKLI, které mělo 8 podzemních pater. Uvidíte podzemní stáje, kostel, místa dočasných pohřbů, obytné prostory, kuchyně, sklady, lisy na víno i hluboké větrací šachty. To vše umožňovalo v případě nebezpečí, aby se do podzemí ukryly stovky až tisíce lidí. Přejezd do GÜZELYURT (2 noci na stejném místě).
5. den: Turistika v KAŇONU IHLARA s několika zajímavými křesťanskými kostely vytesanými do skal, průchod 8 km dlouhým nejzajímavějším úsekem kaňonu, v rámci kterého vedou odbočky k jednotlivým kostelů s freskovou výzdobou. Poté nedaleká nádherná skalní katedrála a celé rozlehlé skalní město SELIME. Po návratu zpět do místa ubytování volno k prohlídce GÜZELYURT - trosky romantického kláštera, malá podzemní města, volno k procházkám.
6. den: Jeden z nejkrásnějších skalních klášterních komplexů s nejlepšími freskami v rámci celé Kappadokie ESKI GÜMÜŞLER. Jedná se o do skály vytesaný klášterní komplex, který z vnějšku není téměř rozeznatelný, vše je ukryto v nitru skály, otevřené je jen vnitřní nádvoří kláštera. Nádherné ÚDOLÍ SOGANLI, kde se nachází množství starých kostelů a klášterů s freskovou výzdobou, jedno z nejmalebnějších a velmi málo navštěvovaných míst, kde se projdeme hned dvěma údolími se zajímavými kostely a kláštery i malebnými skalními útvary. Dojezd na nocleh zpět do centrální oblasti Kappadokie , do oblasti Göreme (3 noci na stejném místě).
7. den: Dokončení prohlídky nejkrásnějších kapadockých údolí. Průchod tzv. Údolím lásky – LOVE VALLEY na okraj Uchisaru. Během pěšího průchodu budete mít výhledy nejen do údolí vymodelovaného v sopečné krajině vodní a větrnou erozí, ale také na jedinečné věžovité útvary. UÇHISAR – nejvýše položená pevnost v Kappadokii , jedna ze tří, které chránily oblast Kappadokie před nájezdníky, průchod starým skalním městem, zájemci si mohou vystoupat na vrchol s výhledy na údolí Göreme, Love Valley, Pigeon Valley, stolovou horu Ak Dag, nákupy suvenýrů v místních krámcích. Průchod PIGEON VALLEY – Údolím holubníků, které ve své druhé části připomíná svými mohutnými skalními stěnami Grand Canyon – do Göreme a prohlídka několika kostelíků a falických věží v této okrajové části městečka, včetně jedinečně dochovaného mohutného trojlodního kostela.
8. den: Tento den věnujeme pěšímu průchodu několika krásnými kapadockými údolími v oblasti RED VALLEY Budeme přecházet nejkrásnější částí RED VALLEY a to částí označovanou jako ROSE VALLEY s pohádkovými komíny, kostely s freskovou výzdobou, vinicemi. Posedíme u čaje nebo čerstvého džusu. Průchod velmi zajímavou částí MESKENDIR VALLEY a RED VALLEY, kterými dojdeme přes řadu nádherných míst na panoramatickou terasu s vyhlídkou do dalekého okolí pod horou AK DAG.
9. den: Odlet přes Istanbul zpět do ČR.