Nepoznaný Uzbekistán

Ubytování: hotel ** Doprava: letecky Strava: polopenze
3 termíny od 15. dubna 2022

Cena zájezdu

od 63 490 Kč


Termíny a ceny

duben 2022

15.04. - 24.04.2022 pátek - neděle
polopenze letecky (Praha)
63 490 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)

srpen 2022

12.08. - 21.08.2022 pátek - neděle
polopenze letecky (Praha)
63 490 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)

říjen 2022

14.10. - 23.10.2022 pátek - neděle
polopenze letecky (Praha)
63 490 Kč
cena za 10 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha – Taškent – Praha s přestupem
  • letištní taxy
  • vnitrostátní přelet Taškent – Urgenč
  • dopravu rychlovlakem Buchara – Samarkand – Taškent
  • 8x nocleh s polopenzí v hotelech 4* po trase
  • veškeré transfery a vstupy dle programu
  • česky mluvící průvodce (min. 12 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje

  • fakultativní výlety nad rámec programu
  • pojištění léčebných výloh
  • spropitné Poznámka: Změna programu vyhrazena

Popis zájezdu

Nepoznaný Uzbekistán


Program zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY: Odlet z Prahy do Taškentu.
2. den: TAŠKENT: Po příletu transfer do hotelu, ubytování. Volný odpočinkový den s možností orientační procházky městem s průvodcem.
3. den: TAŠKENT „KAMENNÉ MĚSTO, CHIVA: Po snídani prohlídka architektonického komplexu na náměstí Khast Imam, kde jsou soustředěny zdejší historické památky jako Barakchánova medresa, medresa Kukeldaš, mešita Tilla Šajcha, Páteční mešita Chazrati Imáma, mauzoleum Abu Bakra Kaffola Šošije. Odpoledne navštívíte Státní muzeum užitného umění Uzbekistánu, projdete náměstí Nezávislosti a Timurovo náměstí, kde se uprostřed vypíná jezdecká socha Amira Timura, který je důležitým národním hrdinou. V podvečer transfer na letiště a následný odlet do hlavního města Urgenč v Chorezmské oblasti. Po příletu přejezd do 30km vzdálené Chivy, ubytování, večeře a nocleh.
4. den: CHIVA „PERLA VÝCHODU“ : Po snídaní prohlídka Chivy, které právem patří mezi klenoty Střední Asie. Dnes budete součástí tohoto nejzachovalejšího středověkého města odkud pocházeli velcí učenci Východu jako například nejslavnější lékař všech dob Avicenna. Během procházky uvidíte pevnost Ičan Kala, jež je zapsána na Seznamu světového dědictví UNESCO; Mauzoleum Pachlavona Machmuda s nádherným nádvořím a velkolepou kachlíkovou výzdobou. K největším lákadlům patří citadela Kunya Ark z jejichž věží je nejkrásnější pohled na Staré město, neminete minaret Kalta Minor, medresu a mešitu Isloma Chodži, palác Taš-Chauli, Páteční mešitu Juma, největší medresu ve Střední Asii Mohameda Amin-Khan a rovněž se podíváte do historického muzea. Nocleh a večeře v Chivě.
5. den: POUŠŤ KYZYL KUM: Snídaně v hotelu, následně se vydáte na dalekou cestu do Buchary přes úchvatnou poušť Kyzyl Kum, jejíž název znamená „Červené písky“. Svou rozlohou 298 0000 km2 je 11. největší pouští na světě a v Uzbekistánu zabírá dokonce 58% rozhohy země. Po příjezdu do Buchary, ubytování v hotelu a následně večeře s folklórním představením v medrese Nodíra Díván-bega. Nocleh v Buchaře.
6. den: BUCHARA „SRDCE HEDVÁBNÉ STEZKY“: Snídaně v hotelu. Prohlídka staré části města během níž navštívíte architektonický komplex Ljabi-chauz s uměle vytvořeným jezírkem, které je nejstarším ve Střední Asii. Prohlédnete si skvosty města: medresu Kukeldaš, medresu Nodíra Díván-bega, jejíž průčelí je zdobeno ornamenty ptáků, rostlin a zvířat. Dále starobylé lázně, mauzoleum Samanids. Zastavíte se na místním trhu zvaném „Zlatý“, který leží nedaleko pevnosti Ark. Prohlídku zakončíme v komplexu Poi-Kaljan, jehož součástí je minaret Kalon - symbol Buchary a medresa Mir Arab. Odpoledne přejezd na nádraží a odjezd rychlovlakem do Samarkandu (cesta trvá přibližně 1,5 hodiny). Po příjezdu, transfer na do hotelu, ubytování a následná večeře. Nocleh ve Samarkandu.
7. den: V ÚDOLÍ ŘEKY ZARAVŠAN: Snídaně. Prohlídka nejkrásnějšího města Uzbekistánu - Samarkandu, které se nachází v údolí řeky Zaravšan na úpatí Zaravšanského pohoří. Město je považováno za křižovatku kultur světa a v roce 2001 bylo zapsáno na seznam UNESCO. Během prohlídky navštívíte mauzoleum Timurovců, okouzlující náměstí Registan, zde se nacházejí tři medresy (Šerdor, Ulugbekova a Tilla-kori) a mauzoleum Gur- Emír. Odpoledne vás čeká mauzoleum Bibi Chánum ze 14. století, nekropole Šáhi Zinda, jež je nejpůsobivějším místem v Samarkandu a v poslední řadě Ulugbekova observatoř. Závěr dne si zpříjemníte degustací místního vína v muzeu vín Chovrenko. Nocleh a večeře v Samarkandu.
8. den: TYRKYSOVÉ MĚSTO SAMARKAND : Snídaně v hotelu, pokračování v prohlídce města s návštěvou archeologického muzea Afrasiab. Poté volno k nákupům suvenýrů v tržnici Siab. Odpoledne odjezd rychlovlakem do Taškenu, (cesta trvá přibližně 2 hodiny) Po příjezdu transfer do hotelu, ubytování a večeře v Taškentu.
9. den: ČIMGANSKÉ HORY: Po snídani odjezd směrem k Čimganským horám scénickou cestou přes malebné vesničky. Po příjezdu se vydáte na pěší průzkum těchto úchvatných hor. Odpoledne vaše expedice pokračuje k jezeru Charvak, jehož nebesky modrá hladina přitahuje nejednoho horského nadšence. Jezero je obklopeno zelenými svahy, které dávají této krajině zcela originální ráz, naprosto odlišný od ostatních částí Uzbekistánu. V podvečer návrat do Taškentu, večeře, nocleh.
10. den: ODLET DO PRAHY: transfer na letiště a následný odlet do Prahy. Přílet do Prahy.