To nejlepší z Uzbekistánu + PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY + NOC V JURTÁCH (letecky z Pra

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel *** Doprava: letecky Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

To nejlepší z Uzbekistánu + PERLY HEDVÁBNÉ STEZKY + NOC V JURTÁCH (letecky z Pra

Hedvábnou stezkou za novými zážitky i dobrodružstvím. Objevíte duchovní centrum Taškentu a odhalíte tajemství skrytá za hradbami opevněných měst. Projdete se jedním z nejkrásnějších měst světa, Samarkandem. Navštívíte krásné madrasy v Buchaře a ochutnáte zdejší sladkosti. Vyrazíte terénními vozy až k Aralskému jezeru a přespíte v jurtách. Poznávejte nevšední Asii, poznávejte Uzbekistán!

Program může být přizpůsoben aktuálním okolnostem na místě. Časy příletu a odletu jsou určeny aktuálním letovým řádem. Ubytování je vždy možné po 14. hodině, do této doby je možné si na hotelu uschovat zavazadla.


V případě individuálního zájmu můžete absolvovat jen vybranou část programu a sejít se později na určeném místě srazu nebo se vrátit na hotel samostatně.


Průvodce neprovádí klienty uvnitř památek, pokud není v programu uvedeno jinak.

Podmínky pro přepravu zavazadel: Zavazadlo v ceně zájezdu:  kabinové zavazadlo o rozměrech 55 x 40 x 23 cm a max. hmotnosti 8 kg (toto zavazadlo patří na palubu letadla, rozměry jsou včetně držadla, postranní kapsy a koleček)

Zavazadlo v ceně zájezdu: odbavované zavazadlo o hmotnosti do 20 kg (toto zavazadlo bude odbaveno do podpalubí)


Podmínky vždy platí pro jednoho cestujícího, pokud není uvedeno jinak.

Hmotnosti zavazadel nelze sčítat.

Každý pasažér musí mít své vlastní zavazadlo dle uvedených podmínek. Zavazadlo k odbavení (pokud není v ceně) lze objednat nejpozději 30 dní před termínem zájezdu.

Cestovní pojištění: Kooperativa B Svět (100 Kč / den / osoba)
Slavia D - Travel High 2.0 + STORNO (174 Kč / den / osoba)
Slavia E - Travel OVERSEAS 2.0 + STORNO (250 Kč / den / osoba)
Srovnání pojištění

Stravování: snídaně

v hotelech je podávána snídaně formou bufetu
2x oběd během cesty k Aralskému jezeru
1x oběd ve vyhlídkové restauraci Cinara´s

Ubytování: hotel ***

ubytování v hotelích v jednolůžkových, dvoulůžkových a dle dostupnosti i třílůžkových pokojích
ubytování je v menších pokojích s vlastním soc. zařízením
ubytování dle trasy: 4x Taškent, 1x Fergana, 1x Samarkand, 1x Šachrizabz, 2x Buchara, 2x Chiva, 1x Nukus a 1x jurtový kemp u Aralského jezera

Program zájezdu

1. den: Dle letového řádu odlet z Prahy do Taškentu s jedním přestupem.
2. den: Po příletu do Taškentu se přesuneme na hotel a ubytujeme se. Po krátkém odpočinku bude následovat prohlídka metropole Uzbekistánu. Těšte se na krásnou mešitu, madrasu, fontány… Po ranním příletu do Taškentu se ubytujeme na hotelu, kde posnídáme a krátce si odpočineme. Poté se vydáme do ulic hlavního města Uzbekistánu na celodenní prohlídku. První zastávkou bude náměstí Khast Imam Square , které je po staletí duchovním centrem města. Jeho dominantou je mešita Hazrat Imam , ke které patří malá knihovna uchovávající nejstarší korán na světě. Prohlédneme si i madrasu Baraka Khana z 16. století, mauzoleum Abu Bakra Mohammeda Kaffala Shashiho i další historické památky včetně nejstaršího bazaru ve městě . V odpoledních hodinách přejedeme do nové části města, kde se projdeme po náměstí Nezávislosti s krásnými fontánami a několika památníky. Den pak zakončíme na náměstí Amir Timur s obrovskou jezdeckou sochou slavného dobyvatele Tamerlána . 
3. den: Dnes opustíme Taškent a užijeme si jízdu vlakem horskými průsmyky. Objevíme dominanty města Kokand a poté nás čeká město Fergana a příjemná procházka po zdejším náměstí. Po snídani nás čeká přejezd vlakem do nádherného údolí Fergana v blízkosti hranice s Kyrgyzstánem a Tádžikistánem. Během jízdy budeme projíždět horskými průsmyky i horským sedlem Kamchik , které sahá do výšky 2 267 metrů n. m. Po příjezdu prohlídka města Kokand , které bylo v minulosti hlavní křižovatkou obchodních cest v údolí. Uvidíme tzv. perlu Kokandu – palác Khudayara Khana z 19. stol., velkou páteční mešitu nebo madrasu Nurbut Biya . Dále budeme pokračovat do města Fergana , kde se projdeme po hlavním náměstí Central Park a následně se ubytujeme.
4. den: Nejprve se přesuneme do Margilanu, kde si ukážeme výrobu látek s tradičními vzory. Po obědě budeme obdivovat dílo slavného výtvarníka Rustama Usmanova v Rištanu. Po snídani přejezd do Margilanu , více jak 2 000 let starého města, které se proslavilo výrobou hedvábí . Jedno z důležitých obchodních center Hedvábné stezky ukrývá řadu zajímavostí, např. madrasu Said Akhmad-Khoja , která představuje zajímavou ukázku tradiční architektury, či tržnici s koberci a hedvábím. Návštěva výrobny hedvábí Yodgorlik a ukázka výroby látek s tradičními vzory „ikat“ . Odpoledne přejedeme do Rištanu a navštívíme ateliér slavného výtvarníka Rustama Usmanova , jehož keramické výrobky se prodávají po celém světě. V případě, že budeme mít dostatek času, využijeme jej k prohlídce   tradičního obydlí  a zhlédneme ukázku tkaní látek a koberců . V pozdním odpoledni se vrátíme vlakem zpět do Taškentu.
5. den: Čeká nás prohlídka slavného Samarkandu. Podíváme se na náměstí Registan a prohlédneme si mešitu Bibi-Khanum. Závěr dne strávíme v tradičním bazaru Siab.   Po brzké snídani pojedeme rychlovlakem do Samarkandu (UNESCO). Po příjezdu vyrazíme na prohlídku druhého největšího města Uzbekistánu a jednoho z nejkrásnějších historických měst na Hedvábné stezce. Začneme na náměstí Registan – údajně jedno z nejkrásnějších na světě – které je ze tří stran obklopeno nádhernými madrasami z 15.–17. století . Nevynecháme ani monumentální mešitu Bibi-Khanum nebo tradiční bazar Siab s mnoha obchůdky s ovocem, tradičními pokrmy nebo kořením. 
6. den: Dnes navštívíme mauzoleum Gur-Emir a zastavíme se na nekropoli Shakhi-Zinda s imaginární hrobkou bratrance proroka Mohameda. Pak zjistíme, co skrývá observatoř Ulugbek. Po snídani budeme pokračovat v prohlídce Samarkandu . Navštívíme  mauzoleum Gur-Emir  z 15. století, které uchovává ostatky velkého Tamerlána a jeho potomků. Stavba se stala vzorem pro mnoho mughalských staveb , včetně slavného indického Tádž Mahalu . Zastavíme se na nekropoli Shakhi-Zinda s celkem 11 krásně zdobenými středověkými mauzolei a s „imaginární hrobkou“ bratrance proroka Mohameda. Dále budeme pokračovat do unikátní astronomické observatoře Ulugbek z 15. století nebo k údajné hrobce starozákonního proroka Daniela, kterého zde uctívají muslimové, židé i křesťané společně. Odpoledne přejedeme do města Šachrizabz , kde se ubytujeme a odpočineme si.
7. den: Užijeme si největší zajímavosti města Šachrizabz, které je rodištěm Tamerlána. Uvidíme zbytky jeho letního sídla Ak-Saray i komplex Dorut Tilovat. Odpoledne přejedeme do Buchary. Po snídani nás čeká prohlídka města Šachrizabz (UNESCO), které bylo v minulosti hlavním centrem celé Střední Asie .  Město je proslavené také jako rodiště Tamerlána a zároveň patří mezi nejstarší města celého regionu. Během procházky uvidíme Jehangirovo mauzoleum , zbytky Tamerlánova letního paláce Ak-Saray , komplex Dorut Tilovat s mešitou Kok Gumbaz z 15. století a hrobem Tamerlánova otce. Odpoledne přejezd do kouzelného města Buchara . 
8. den: Dnešek strávíme v Buchaře, srdci Hedvábné stezky. Nahlédneme do zákulisí náboženské školy a „kupeckých domů“. Na závěr si vychutnáme tradiční posezení s čajem a místními sladkostmi. Po snídani celodenní prohlídka Buchary (UNESCO), obchodní stanice založené už v 5. století př. n. l. a později důležitého obchodního centra na Hedvábné stezce. Mezi symboly města patří minaret Kalyan z 12. stol., hned vedle něj stojí stejnojmenná krásně zdobená mešita, která je druhou největší ve Střední Asii. Ve městě opět najdeme několik krásných madras – náboženských škol, např. Ulugbekovu, Abdulazizhanovu či Chor-Minor . Zajímavou zastávkou bude jistě i mauzoleum Chasma-Ayub , které schovává pramen, jenž údajně vytryskl poté, co místo navštívil starozákonní Jób. Naopak mauzoleum Samanid z 10. stol. je krásnou ukázkou raně islámské architektury . Nevynecháme ani unikátní mešitu Bolo Hauz z 18. stol., staré vodní nádrže Lyabi-Khauz nebo tzv. kupecké domy . K večeru si užijeme tradiční posezení s čajem a místními sladkostmi . 
9. den: Pevností Ark dokončíme prohlídku Buchary a vydáme se po Hedvábné stezce do Chivy. Během jízdy si užijeme výhledy na okolní poušť. Po snídani dokončíme prohlídku města Buchara. Přímo v centru se tyčí obrovská pevnost Ark , jejíž historie sahá až do 4. stol. př. n. l. Pevnost byla po století symbolem královské moci i oficiální rezidencí místního emíra . Po prohlídce přejedeme  pouští Kyzylkum do Chivy . Dnešní dálnice přesně kopíruje starou Hedvábnou stezku a během jízdy budeme mít výhledy na poušť okolo nás i řeku Amudarju . Po příjezdu si vychutnáme volný čas ve městě a odpočineme si.
10. den: V Chivě prozkoumáme oblast za hradbami pevnosti Itchan Kala, která ukrývá řadu historických budov. Navštívíme madrasu Muhammada Aminhana a vystoupáme na vyhlídkovou věž Kunya Ark. Po snídani nás bude čekat prohlídka historického centra města Chiva . Podíváme se za hradby opevněného města  Itchan Kala , které dnes celé slouží jako muzeum pod otevřeným nebem . V roce 2001 bylo město zařazeno na seznam světového dědictví UNESCO . Navštívíme madrasu Muhammada Aminhana z 19. století s unikátním modrým minaretem , která je největší v celé centrální Asii. Samotný minaret se měl stát největším na světě, projekt ovšem nebyl nikdy dokončen. Dále se podíváme do velké páteční mešity, paláce Tash-Hovli , který byl rezidencí vládce Chivy, nebo mauzolea Pahlavana Mahmuda s typickými modrými dómy. Prohlídku završíme výstupem na vyhlídkovou věž Kunya Ark s krásným výhledem na město. 
11. den: Čeká nás dvoudenní výlet k Aralskému jezeru. Dnes si prohlédneme „hřbitov lodí“ a místní muzeum. Den zakončíme výbornou večeří u ohně a přespíme v jurtovém kempu. V brzkých ranních hodinách se přesuneme  do města Nukus na dvoudenní výlet k Aralskému jezeru, které už takřka zmizelo z povrchu zemského. Terénními vozidly se nejprve vydáme ke starověké nekropoli Mizdakhan , která patří k nejstarším poutním místům celé oblasti. Čeká nás prohlídka několika historických mauzoleí a středověkého karavanseráje. Následně přejedeme  podél bývalého dna Aralského jezera  do vesnice Maynak, kde si prohlédneme  slavný „hřbitov lodí“ a místní muzeum .  Po obědě se vydáme přes planinu Ustyurt až k posledním zbytkům Aralského jezera. Cestou si užijeme výhledy na hluboké kaňony i starověká pohřebiště nomádských kmenů . Večer přijedeme do jurtového kempu , kde si připravíme večeři na ohni a půjdeme spát.
12. den: Ještě před snídaní si vychutnáme východ slunce u břehu Aralského jezera. Poté vyrazíme do opuštěné rybářské vesnice Urga a uděláme si krátkou procházku k solnému jezeru Sudochie.   Den začneme nádherným  východem slunce u břehu Aralského jezera , poté se vrátíme do kempu. Po vydatné snídani přejedeme zpět přes planinu Ustyurt směrem na město Kungrad a navštívíme opuštěnou rybářskou vesnici Urga . Krátkou procházkou se dostaneme k solnému jezeru Sudochie . V odpoledních hodinách se vrátíme do Nukusu , kde se ubytujeme a přenocujeme na další dobrodružství.
13. den: Opustíme Nukus a odletíme do Taškentu, kde si užijeme volné odpoledne. Zájemci vyzkouší svou zručnost v keramické dílně mistra Rakhimova.   Po snídani odjedeme na letiště a přeletíme zpět do Taškentu.  Volné odpoledne v Taškentu můžeme využít každý po svém. Bude možnost například navštívit místní bazar a nakoupit suvenýry, milovníci kulinářských specialit pak mohou ochutnávat místní dobroty.  Fakultativně si užijeme návštěvu  rodinné keramické dílny mistra Rakhimova , který nám představí své znalosti a dovednosti získané od svého otce a dědečka. Ukáže nám, jak se keramika vyrábí, a dokonce dostaneme příležitost vyrobit si něco vlastního . Na závěr kurzu jsme pozváni na večeři , kde vyzkoušíme  pokrmy domácí kuchyně .
14. den: Krásný výlet do pohoří Chimgan, během kterého vyjedeme lanovkou na horu Kumbel. Poté nás ohromí jezero Charvak s nádherně modrou vodou, která kontrastuje s okolními vrcholky. Poslední den vyrazíme do pohoří Chimgan . Vychutnáme si nenáročnou procházku v horách a výjezd lanovkou na horu Kumbel (2 400 metrů n. m.) s krásnými výhledy po okolí a nejdelší sjezdovkou v Uzbekistánu . Poté pojedeme k jezeru Charvak s nádherně modrou vodou , která kontrastuje s okolními vrcholky. Na závěr pak přejezd horskou cestou plnou serpentin k vyhlídkové restauraci CINARA´s, v jejíž blízkosti je možné vidět pravěké skalní malby. Ve večerních hodinách návrat do Taškentu.   
15. den: Odlet do Prahy dle letového řádu.