Přírodní krásy a památky Vietnamu + Kambodža

Ubytování: hotel Doprava: letecky Strava: snídaně
1 termín od 15. listopadu 2024

Cena zájezdu

od 75 790 Kč 76 990 Kč


Tento náš nový poznávací zájezd Vám ukáže nejkrásnější přírodní krásy Vietnamu. Navštívíte jedinečnou krasovou oblast Ninh Binh, kde vápencové skály ční nad řekami a rýžovými políčky, projedete se na lodičkách po těchto říčkách i proplujete jeskyněmi, vyšlápnete na "dračí vyhlídku". Dále poznáte horskou oblast Vietnamu - oblast SA-PA, kde vyjedete na nejvyšší horu Vietnamu Fansipan. Nevynecháte ani plavbu po zátoce Ha Long s více než 3000 vápencovými ostrůvky. Na začátku nebo na konci zájezdu si prohlédneme naprosto jedinečnou lokalitu v Kambodže - soustavu chrámů v lokalitě Angkor Wat. Celý popis

Přírodní krásy a památky Vietnamu + Kambodža

Termíny a ceny

15.11. - 27.11.2024 pátek - středa
snídaně letecky (Praha)
75 790 Kč
cena za 13 dní (10 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • leteckou dopravu Praha – Kambodža – Vietnam – Praha s přestupy
 • průvodce
 • transfery
 • dopravu autobusem nebo mikrobusem po Vietnamu
 • 8x ubytování v hotelu ***/****kategorie
 • 9x snídaně, 4x oběd nebo večeře
 • 2x noční lehátkový vlak
 • plavbu po zátoce Halong Bay
 • vstupné ve Vietnamu (památky, lodičky, lanovky).

Cena nezahrnuje

 • Vízum

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a rozšířeného storna do max. 65 000 Kč (příplatek: 1660 Kč)
 • 1/1 pokoj - povinný při nedoobsazení (příplatek: 8800 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Přírodní krásy a památky Vietnamu + Kambodža

Tento náš nový poznávací zájezd Vám ukáže nejkrásnější přírodní krásy Vietnamu. Navštívíte jedinečnou krasovou oblast Ninh Binh, kde vápencové skály ční nad řekami a rýžovými políčky, projedete se na lodičkách po těchto říčkách i proplujete jeskyněmi, vyšlápnete na "dračí vyhlídku". Dále poznáte horskou oblast Vietnamu - oblast SA-PA, kde vyjedete na nejvyšší horu Vietnamu Fansipan. Nevynecháte ani plavbu po zátoce Ha Long s více než 3000 vápencovými ostrůvky. Na začátku nebo na konci zájezdu si prohlédneme naprosto jedinečnou lokalitu v Kambodže - soustavu chrámů v lokalitě Angkor Wat.


Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy.
2. den: Přílet do KAMBODŽI. Transfer do hotelu na ubytování.
3. den: SIEM REAP –prohlídka památek z období khmérských říší, svého času nejmocnějších a nejskvělejších v jihovýchodní Asii. Lokalita ANGKOR nezahrnuje pouze jeden světoznámý chrám, ale jedná se o pozůstatky desítek chrámů na mnoha čtverečních kilometrech archeologického areálu. Dva celé dny budeme věnovat podrobné prohlídce této jedinečné lokality.
4. den: Pokračování prohlídky ANGKORU. Navštívíme pralesní chrám z 12.st. TA PHROM, památky v ANGKOR TOMU – brány, centrální chrám Bayon, chrámy Baphuon (11.st), Phimenakas (10.st.), Terasuslonů a Terasumalo mocného krále. Podrobně si prohlédnete i vyfotíte také proslulý ANGKOR WAT z 12. století, atd.
5. den: Přelet do Vietnamu – do HANOJE .
6. den: Prohlídka hlavního města HANOJE , Pagoda jediného sloupu, Tran Quoc Pagoda – nejstarší svatyně ve městě, položená na okraji Západního jezera. Chrám literatury a vietnamská nejstarší universita z 11.století, udržované zahrady a historické budovy. Zastávka u jezera Hoan Kiem, které je spojeno s místními legendami, chrám Ngoc Son, návštěva představení vodních loutek. Po večeři noční lehátkový vlak do Lao Cai.
7. den: Výjezd do horského střediska SA-PA nedaleko čínských hranic. Sapa leží v malebné horské krajině, je obklopena bujnou zelení a rýžovými terasami. V okolních kopcích žije řada horských etnik. Výjezd lanovkou na nejvyšší horu Vietnamu (Fan Si Pan 3143m). Od horní stanice výlet lze vyjít (nebo si připlatit krátkou zubačku) až na samotný vrchol, kde se naskýtá nádherný výhled na skalnaté hory. Cestou dolů po schodech cesta míjí množství zajímavých svatyň. Je zde i velká socha Budhy, od které je také úchvatný výhled na okolní krajinu. Odpoledne městečko Sa-Pa. Nocleh v hotelu v Sa-Pa.
8. den: SA-PA - 2 km lehký trek do jedné z domorodých vesnic CAT CAT, jež je domovem národa H´mong, příležitost poznat zdejší způsob života. Dále údolím kolem řeky a vodopádu přes vesnici Linh Ho, skvělá možnost pozorovat místní obyvatele v jejich barevném oblečení. Možnost nákupu ručně tkaných výrobků od místních žen. Po obědě jízda do průsmyku TRAM TON a vycházka hezkou krajinou k vodopádu LOVE a ke Stříbrnému vodopádu BAC. Cestou výhledy na hory a údolí zdejších hor. Návrat do Lao Cai a noční lehátkový vlak zpět do Hanoje .
9. den: Příjezd do nádherné krasové oblasti NINH BINH. Plavba lodičkou v oblasti TAM COC (oblast tří lagun) krásně usazené v scénické krajině krasových vápencových formací. Lodičkou proplujete mezi zemědělskými políčky a nad hlavou se Vám budou tyčit vysoké hory. Následuje návštěva vyhlášeného komplexu HUANG MUA, které je součástí Unescem chráněného Trang An komplexu. Trochu námahy vyžaduje výstup na „dračí vyhlídku“, ale výhled na okolní krasovou krajinu s rozeklanými skálami a homolemi tyčícími se nad řekou a políčky Vás rozhodně nadchne.
10. den: Ráno plavba lodičkou v chráněné oblasti TRANG AN, kde poplujete mezi vysokými krasovými kužely, proplujete i jeskyněmi a jeskynními oblouky, vyfotíte si těžko jinak dostupné malé chrámy při březích plavby. Odpoledne následuje návštěva jedinečného velmi rozsáhlého komplexu BAI DINH PAGODA, který je největším budhistickým chrámovým komplexem ve Vietnamu. Navštívíte několik svatyní bohatě zdobených různorodou výzdobou a mimořádně velkými sochami, vyjedete výtahem do nejvyšší části pagody, kde se naskýtá výhled jak na celý komplex, tak na okolní nádhernou krajinu.
11. den: Cesta do světoznámé zátoky HA LONG (UNESCO) s více než 3000 vápencovými ostrůvky vystupujícími ze smaragdově zbarvené vody Tonkinského zálivu. Nalodění na loď, plavba po zátoce, pozorování útesů, skalních výběžků, pláží, plovoucích ostrovů. Impozantní jeskyně, koupání, odpočinek, jídlo (oběd a večeře) a nocleh na lodi.
12. den: Ráno můžete pozorovat východ slunce na palubě lodi, pokračování plavby po zátoce HA LONG mezi nádhernými skalními ostrovy, které vystupují vysoko nad hladinu moře. Vylodění a cesta do Hanoje. Ubytování v hotelu.
13. den: Odlet do Prahy. Přílet do Prahy může být i 14. den (záleží na času odletu z Hanoje ).