Pohoda v severním Vietnamu - Dračí zátoka s výlety

Tento zájezd vás zavede mezi jednoznačně nejzajímavější partie severního Vietnamu. Nejdříve po příletu do Vietnamu začneme prohlídkou hlavního města Hanoje, kde strávíme 3 dny a budeme zde obdivovat katedrálu, pagody či kouzelné jezero Hoan Kiem v samém centru města. Báječný den vždy zakončíme večeří v hotelu či v místní restauraci. Po přejezdu do zátoky Ha Long, která v překladu znamená "zátoka, kde drak vstoupil do vody", budeme mít možnost seznámit se s krajem, který je pod záštitou UNESCA. Poznáme tento překrásný kousek země na severu Vietnamu velmi podrobně, a to z paluby lodě i z procházek po ostrově Cat Ba, kde budeme ubytováni po dobu 5 dnů v hotelu. Poslední část zájezdu strávíme v bývalém hlavním městě, v jedinečném místě Ninh Binh blízko Červené řeky. Fantastická krasová scenérie zakončí naše putování po severním Vietnamu. Celkem budeme ubytováni 11 nocí - 3 noci v ***hotelu v centru Hanoje, jeden nocleh na lodi, 4 noci v... Celý popis

Pohoda v severním Vietnamu - Dračí zátoka s výlety

Termíny a ceny

duben 2024

17.04. - 01.05.2024 středa - středa
polopenze letecky (Praha)
59 990 Kč
cena za 15 dní (13 nocí)

květen 2024

02.05. - 15.05.2024 čtvrtek - středa
polopenze letecky (Praha)
Sleva 14% 65 990 Kč 56 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

září 2024

26.09. - 09.10.2024 čtvrtek - středa
polopenze letecky (Praha)
59 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

říjen 2024

08.10. - 21.10.2024 úterý - pondělí
polopenze letecky (Praha)
59 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Hanoj vč. let. tax a poplatků v max. výši 23 000 Kč, 3x nocleh s polopenzí v Hanoji, 3x nocleh s polopenzí v Ninh Binh, 4x nocleh s polopenzí na ostrově Cat Ba, 2denní lodní výlet včetně noclehu a plné penze, všechny transfery a výlety dle programu, 2x oběd při výletu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy do objektů, vízum a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 11 000 Kč, vietnamské vízum 800 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 400 Kč, do 85 000 Kč za 2 150 Kč

    • Poznávací zájezdy
    • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Pohoda v severním Vietnamu - Dračí zátoka s výlety

Tento zájezd vás zavede mezi jednoznačně nejzajímavější partie severního Vietnamu. Nejdříve po příletu do Vietnamu začneme prohlídkou hlavního města Hanoje, kde strávíme 3 dny a budeme zde obdivovat katedrálu, pagody či kouzelné jezero Hoan Kiem v samém centru města. Báječný den vždy zakončíme večeří v hotelu či v místní restauraci. Po přejezdu do zátoky Ha Long, která v překladu znamená "zátoka, kde drak vstoupil do vody", budeme mít možnost seznámit se s krajem, který je pod záštitou UNESCA. Poznáme tento překrásný kousek země na severu Vietnamu velmi podrobně, a to z paluby lodě i z procházek po ostrově Cat Ba, kde budeme ubytováni po dobu 5 dnů v hotelu. Poslední část zájezdu strávíme v bývalém hlavním městě, v jedinečném místě Ninh Binh blízko Červené řeky. Fantastická krasová scenérie zakončí naše putování po severním Vietnamu. Celkem budeme ubytováni 11 nocí - 3 noci v ***hotelu v centru Hanoje, jeden nocleh na lodi, 4 noci v hotelu na ostrově Cat Ba a poslední 3 noci v pěkném penzionu v Ninh Binh. Samozřejmostí je po celou dobu pobytu polopenze a 2x během výletu budeme mít i oběd.

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR.
2. den: přílet do HANOJE, transfer na ubytování, dle letového řádu případně ještě krátká prohlídka Hanoje, večeře, nocleh.
3. den: snídaně, celodenní prohlídka HANOJE - nejdříve se přesuneme pěšky k jezeru HOAN KIEM, kde se nalézá většina zajímavých hanojských památek. Začneme prohlídkou královské citadely THANG LONG, která byla zařazena v roce 2010 do seznamu dědictví UNESCO. Odpočineme si v kavárně v proslulé "železniční uličce", kde vlaky projíždí těsně mezi domy. Odpoledne navštívíme další pamětihodnosti jako je např. Ho Chi Minhovo mauzoleum, PAGODA JEDNOHO SLOUPU, pagoda TRAN QUOC, palác QUAN SU, tzv. palác literatury atd. Všechna místa nejsou od sebe daleko vzdálena, takže není problém je navštívit pěšky. Den zakončíme návštěvou chrámu Nefritové hory NGOC SON na jezeře Hoan Kiem anebo shlédneme velmi zajímavé loutkové vodní představení, která patří mezi kulturní skvosty celého Vietnamu. Večeře a nocleh.
4. den: po snídani odjedeme na jednu z nejznámějších buddhistických památek severního Vietnamu - THIEN TRU, která leží jen 60 km jižně od Hanoje v pohoří HUONG SON. Dopoledne přijedeme na místo, přesedneme do loďky a poplujeme kolem rýžových polí, asi po hodinové pěší procházce (lze zkrátit lanovkou) dojdeme k buddhistickému poutnímu místu plnému paláců a jeskyní. Nejposvátnější místo je velká jeskyně HUONG TICH a Voňavá pagoda (Perfume pagoda). Po nasátí atmosféry nádherného buddhistického místa, které patří mezi perly severního Vietnamu, ještě navštívíme místní restauraci na oběd a poté si prohlédneme pagodu THIEN TRU. Pak nasedneme na loďku a čeká nás cesta do Hanoje. Večeře a nocleh.
5. den: snídaně, odjezd mikrobusem v ranních hodinách na 2denní výlet do "dračí" zátoky HA LONG. Po příjezdu do zátoky a po uvítacím drinku, kdy nám bude vysvětlen plán cesty, se již vydáme na tuto skvělou plavbu. Nejdříve se posilníme obědem na palubě (podávají se především mořské plody) a poté nás již čeká projížďka kolem největších a nejzajímavějších ostrovů. Poté v případě vašeho zájmu přestoupíme na kajaky, kterými se dostaneme do "britské" jeskyně (program na lodi se může měnit dle aktuálního jízdního řádu). Zpět na loď, kde bude podávána večeře - grilování (ryby), nocleh na lodi (plně vybavené kajuty se soc. zařízením, klimatizací).
6. den: snídaně, oběd (nebo obědový balíček) a přejezd do přístavu, kde na nás bude čekat loď, která nás doveze do přístavu na ostrov Cat Ba. Přesuneme se do hotelu, kde budeme ubytováni (4denní pobyt). Večeře, nocleh.
7. den: snídaně, volný den. Můžete se koupat v moři nebo se podívat do malého přístavu, popřípadě se věnovat vodním sportům, které se nabízejí přímo v hotelu. Kdo nechce zahálet, může si fakultativně půjčit skútr a poznat ostrov CAT BA nebo si prohlédnout starou vojenskou pevnost tyčící se nad městem. Večeře, nocleh.
8. den: snídaně. Na půjčených motorkách nebo auty se vydáme do národního parku, pěšky pralesem na vyhlídku NUI BAI THO, odkud je nejhezčí výhled na zátoku Ha Long s jeho stovkami krasových ostrůvků. Celkem jich je zde 1 969, malých či větších, obydlených či neobydlených. Projdeme si krasovou jeskyni HANG TRUNG TRANG a také jeskynní nemocnici HAN QUAN Y, která byla postavena v letech 1963-1965 a sehrála svoji roli i ve válce s Amerikou. Prohlédneme si pokoje, operační sál a místní kino.. Odpoledne ještě možnost koupání v moři, večeře, nocleh.
9. den: snídaně, celý den opět strávíme na ostrově. Odpoledne fakultativně projížďka lodí po zátoce LAN HA, která je mnohými považována za ještě krásnější než sousední HA LONG. Můžeme zde mj. obdivovat domky místních rybářů na vorech, využít projížďky na kajaku a koupání v moři na odlehlých romantických plážích. Večeře, nocleh.
10. den: po snídani se přesuneme do přístavu – mikrobusem do NINH BINH, které je hlavním městem stejnojmenné provincie. Leží 100 km jižně od Hanoje v deltě Červené řeky, nedaleko slavné krasové scenérie Tam Coc. Ubytujeme se v typickém penzionu přímo v neuvěřitelné skalnaté krajině, večeře a nocleh.
11. den: po snídani odjedeme mikrobusem na celodenní prohlídku oblasti. Celé dopoledne strávíme v největším budhistickém komplexu celé JV Asie BAI DINH s milionem soch Budhy, jeskynními chrámy, vysokou stůpou, odkud je kruhový výhled po chrámovém komplexu i širokém okolí. Odpoledne navštívíme jedno z nejzajímavějších míst v oblasti - HOA LU, které bylo v letech 968-1009 hlavním městem Vietnamu. Vrcholem dne bude projížďka loďkami po soustavě jeskynních řek velkolepého ekosystému TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX, který je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsán jako přírodní a kulturní majetek země. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
12. den: snídaně, dopoledne projížďka po řece NGO DONG - projedeme tři jeskyně, z nichž největší HANG CA měří 127 m, druhá HANG GIUA 70 m a třetí HANG CUOI 40 m. Během plavby lodí narazíme na plovoucí trhy na lodích, kde vám budou nabízeny různé nápoje a potraviny. Řeka je zaříznuta do rýžových polí a plavba patří určitě mezi nejsilnější zážitky z oblasti severního Vietnamu. Odpoledne si můžeme fakultativně zapůjčit kola a projet se v nížině mezi kopci a rýžovými poli této nádherné krasové krajiny. Postupně si prohlédneme jeskynní pagodu BICH DONG, která je významným poutním místem Vietnamu, templ LINH COC a projížďku na kole zakončíme v jedné z místních "jeskynních restaurací". Večeře, poslední nocleh.
13. den: snídaně, dopolední návštěva paláce HANG MUA, ležícího na skalách, odkud je krásný pohled do okolí. Odpoledne odjezd mikrobusem do HANOJE, odlet zpět do ČR.
14. - 15. den: přílet do Prahy.

Podobné zájezdy