Kapské město

14,62,91,108-denní zájezd Jihoafrická r.

Kapské Město - Jižní Afrika

31,62,91-denní zájezd Jihoafrická r.

Kapské Město - Jižní Afrika