Cestujte a poznávejte s námi svět

Odhalte tajemství českých pralesů

Divoké lesy s prastarými velikány tyčícími se do nebes nám vyprávějí svůj staletý příběh...

Místa, kde se zastavil čas

Jen málokterá místa na nás působí silnějším dojmem. Tajemné mlhavé lesy s prastarými buky, smrky a jedlemi, s ohromnými pařezy a skalami porostlými mechem... Jsou to tichá mystická území, kde bezmezně vládne příroda a čas.

Pralesy jsou původní lesy neovlivněné člověkem, ve kterých zastoupení druhů odpovídá poměrům stanoviště. Na našem území je pralesů v tomto pravém slova smyslu jen několik a vždy se jedná o velmi cenná území, která jsou přirozeným životním prostředím mnoha vzácných druhů rostlin i živočichů.

tree stump, tree trunks, trees, les, prales

Nejstarší prales střední Evropy

Jedním z našich nejznámějších původních lesů je Žofínský prales v Novohradských horách. Ten je spolu s dalším chráněným územím, pralesem Hojná voda nedaleko Českých Budějovic, nejstarším chráněným územím u nás a dokonce úplně nejstarší rezervací střední Evropy. Založil ji v roce 1838 hrabě Jiří František August Buquoy. V obou rezervacích žije velké množství vzácných a ohrožených druhů brouků a také ptáků, hníždí zde například čáp černý.

Dnes můžete navštívit pouze prales Hajná voda, vede tudy naučná stezka. Žofínský prales je veřejnosti nepřístupný.

fern, forest, nature, les, kapradí

Nejznámější Boubínský prales

Jedním z našich nejznámějších a nejstarších pralesů je beze sporu Boubínský prales na Šumavě. Vznikl už v roce 1858 a je tak třetí nejstarší přírodní rezervací na našem území. Předmětem ochrany jsou zejména původní bukovo-smrkové porosty, mezi kterými najdeme i javor klen.

V posledních desetiletích byl Boubínský prales velmi poničen, zejména vichřicí, ale i narůstajícím turismem. Dnes je přístupná část pralesa po turistických cestách. Boubínské jezírko, rozhledna, nebo vrcholy Boubín (1362 m) či Bobík (1264 m) rozhodně stojí za vidění.

Boubínský prales na Šumavě

Milešický prales, "bratr" Boubína

Jen kousíšek od Boubínského pralesa na Šumavě, nedaleko Javoří cesty vedoucí mezi vrcholy Boubínem a Bobíkem, narazíte na menší přírodní památku Milešický prales. Tato část lesa o rozloze přibližně 9 ha byla vyhlášena chráněným územím v roce 1945. Zajímavostí je, že v 60. letech tento statut ztratila. Ochranu Milešický prales znovu získal až v roce 1989, kdy bylo území opět vyhlášeno přírodní rezervací.

Přes prales nevede žádná turistická cesta, jen po jeho západním okraji. Je to nádherné tiché území, kde mezi 300 let starými velikány splynete s přírodou...

Milešický prales u Boubína na Šumavě

Prales Jizera

Prales Jizera je nejstarší přírodní rezervací Jizerských hor. Rozprostírá se ve výšce nad 1000 m. n. m. kolem vrcholu jedné z nejkrásnějších jizerských tisícovek - Jizery. Prastarý porost se suťovým svahem a skalními útvary na vrcholu hory má skutečně své genius loci. Zejména pak v tomto tichém podzimním období, kdy vrchol obestírá mlha a kříž na vrcholových skaliscích bývá nejednou ojíněn prvním mrazem...

beeches, west, beskids, buky, les, beskydy

Méně známé, ale překrásné

Na našem území se nachází i řada menších lokalit, ve kterých najdeme fragmenty vzácných pralesních společenství. Ví se o nich většinou velmi málo, často sem zavítá jen pár osvícených turistů. Jsou povětšinou přístupné bez omezení, někdy jen po lesních pěšinách... a velmi často se k nim váží nádherné místní legendy. Už jen proto stojí za návštěvu.

Vzpomeňme třeba na temný a krásný Polom nedaleko Horního Bradla v Železných horách, nebo o něco větší Kohoutov na Křivoklátsku.

fern, forest, nature, les, kapradí

Víte, jakou rozlohu z celkové plochy českých lesů zaujímají pralesy?

Všechny pralesy v České republice tvoří dohromady plochu pouhých 921,23 ha. Z celkové rozlohy našich lesů, které pokrývají přibližně 34 % plochy naší republiky (to je více než 2 miliony a 600 ha), je to doslova zlomek.

Pralesy a původní lesy České republiky: