Cestujte a poznávejte s námi svět

Nejkrásnější poutní místa Evropy

Posvátná místa dávných zázraků opředená tajemstvím, vyzařující skrytou energii...

Posilují v těžkých dobách

Poutní místa měla vždy pro lidstvo nesmírný význam. Jsou magická, opředená tajemstvím, plná skryté energie. Jsou úzce spojena s náboženskými tradicemi. Vyjadřují sílu víry, hlubokou úctu a poděkování. Mnohá jsou spojena s úmrtím či narozením světců, s uložením posvátných relikvií, nebo s božským zjevením nejčastěji archandělů, Krista a Panny Marie, proto "mariánská" poutní místa. Každoročně je navštíví stovky tisíc věřících, poutníků a obdivovatelů z celého světa.

Na místech dávných zázraků po staletí vyrůstaly kostely a kláštery, v jejichž zdech i dnes nacházíme pokoj, klid a smíření.

poutní místa - Lourdes, Lurdy

Místa zázraků a zjevení

Jedno z nejslavnějších poutních míst v Evropě Santiago de Compostela najdete v Galicii ve Španělsku. Jeho význam byl v době středověku srovnatelný s významem největších evropských měst. V roce 1985 bylo historické jádro města s katedrálou sv. Jakuba zapsáno na Seznam světového dědictví UNESCO a v 90. letech také většina trasy francouzské poutní cesty do Santiaga. Panna Maria se podle řady svědectví opěkovaně zjevila i ve Fátimě v Portugalsku. Toto malé městečko denně navštíví tisíce poutníků.

poutní místa - Fátima v Portugalsku

Místa uzdravení a zklidnění

V podhůří Pyrenejí na řece Pau leží další světoznámé poutní místo Lurdy. V tamější jeskyni vyvěrá léčivý pramen, který má prý zázračné léčivé účinky.

Italské městečko Assissi je úzce spjato s životem svatého Františka z Assissi, zakladatele františkánského řádu, který je zde i pohřben. Městečku vévodí nádherná gotická Bazilika svatého Františka z Assisi s přilehlým klášterem a poutním kostelíkem Santa Maria degli Angeli.

A nejvýznamnější poutní místo křesťanského světa? Monumentální Bazilika sv. Petra ve Vatikánu, jedna ze čtyř mohutných papežských bazilik v centru starobylého Říma.

assisi, view, panorama, Bazilika svatého Františka z Assisi

Poutní místa u nás

Kořeny jednoho z nejstarších a nejznámějších poutních míst u nás jsou spojeny s příchodem Cyrila a Metoděje na naše území. Je jím nádherný a mystický Velehrad nedaleko Uherského Hradiště. Nad městem Příbram se nachází Svatá Hora, jejíž počátky sahají do 13. století, kdy zde byla vystavěna kaplička. Dnes se na tomto místě nachází nádherný obdélníkový komplex s ambity, klášterem a středovým poutním kostelem. Velice starým poutním místem jsou Křtiny u Brna, kde se v roce 1210 zjevila Panna Maria Křtinská.

church, christianity, cathedral

Poutní místa u nás

Jedno z nejznámějších poutních míst na Moravě - Svatý Kopeček - najdete asi 8 km severovýchodně od Olomouce. Na jeho místě původně stála kaple vysvěcená v roce 1633, později barokní kostel. Z dalších můžeme jmenovat Svatý Hostýn nedaleko města Bystřice pod Hostýnem, nádherný klášter na hoře Matky Boží nad městem Králíky, Sedlec v Karlových Varech, premonstrátský klášter Teplá u Mariánských Lázní a další. Obdiv si zaslouží i krásný nedávno obnovený poutní kostel s ambity ve Zlatých horách blízko města Jeseník. Základní kámen pro stavbu nového poutního kostela posvětil v roce 1990 papež Jan Pavel II.

olomouc, moravia, building, svatý kopeček

Víte, co to je "sluneční zázrak"?

  • Klášter Velehrad byl v průběhu dějin několikrát zcela zničen. Roku 1421 husity, dvakrát za třicetileté války a v roce 1681 vyhořel.
  • Poutní cesta do Santiaga de Compostela z Francie byla v roce 1993 a 1998 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO.
  • Ve Fátimě došlo 13. října 1917 k neobvyklé události, která byla později nazvána jako "sluneční zázrak". Zjevení v podobě světelného disku bylo dosvědčeno tisíci přítomnými a v roce 1930 uznáno i samotnou katolickou církví.