Skotsko A Ostrov Skye

Ubytování: různé Doprava: kombinovaná Strava: snídaně
1 termín od 25. července 2024

Cena zájezdu

od 39 990 Kč


Poznávací zájezd do Skotska v rámci kombinované dopravy. Do země whisky, vřesů, tartanů a dudáků se vydáme nočním trajektem z nizozemského Amsterdamu. Na palubě lodi nás čeká výborná večeře i snídaně a ubytování budeme v kajutách. Po vylodění nás čeká impozantní Edinburgh a dále již budeme obdivovat kraj přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands i legendami opředený ostrov Skye. Zpáteční cestu si zkrátíme odletem do Prahy z královského Edinburghu. Poznávací zájezd do Skotska provází Ing. Jana Křížová. Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - Stirling – Abbey Craig – Bannockbrun - Pitlochry - Blair Atholl - Loch Ness – Drumnadrochit - Fort Augustus - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Great Green - Glen Coe - Luss – Glasgow Na co se můžete těšit: Cesta tam trajektem z Amsterdamu do Newcastlu, kajuty na trajektu v... Celý popis

Termíny a ceny

25.07. - 02.08.2024 čtvrtek - pátek
snídaně kombinovaná
39 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • trajekt Amsterdam – Newcastle,
 • let. přepravu Edinburgh – Praha vč. let. tax,
 • 1 velké příruční zavazadlo do 15 kg a 1 malé podsedadlové zavazadlo,
 • transfer na letiště,
 • 1x ubytování ve 4lůžk. kabinách na trajektu s polopenzí,
 • 6x ubytování ve Skotsku – hotely – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x snídaně,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 9200 Kč pouze po ověření v CK,
 • 2lůžk. kajuta na trajektu 2200 Kč (omezený počet),
 • odbavené zavazadlo do 23 kg, aktuální cena na dotaz,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 650 Kč
 • Vstupy níže uvedené je nutné předem závazně rezervovat při objednání zájezdu v CK
 • Edinburgh castle cca 22 GBP
 • Hrad Stirling cca 20 GBP
 • Blair castle cca 18 GBP
 • Hrad Dunvegan – Skye cca 18 GBP
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY POTRAVIN A NÁPOJŮ z roku 2023
 • pivo - od L3,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • voda 1,5L - od L1,00
 • máslo - L1,00
 • mléko 1L - od L1,00
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • víno 1L - od L4,50
 • čaj - od L0,90
 • káva Costa Coffee - od L3,00
 • šunky, salámy a párky - od L1,00
 • čedar 350g - od L2,00
 • krabička cigaret - od L6,00
 • V restauraci - obědové menu L10 - 20
 • káva - L4,00
 • pivo - L5,00
 • sklenka vína L5,00 ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z roku 2023
 • Amsterdam - plavba na grachtech - 20€
 • Edinburgh - Edinburgh Castle L22,00
 • Pitlochry - Blair Athol Distillery - L12,00, prohlídka a ochutnávka L25,00
 • Pitlochry - Blair Castle vč. zahrad - L18,00
 • Stirling - Stirling Castle - L20,00
 • Skye - Dunvegan Castle vč. zahrad - L18,00
 • Skye - laguna s tuleni - L10,00; senioři 60+ L8,50; děti od 5 let L7,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • Skotská vysočina - Ben Nevis - lanovka L22,00
 • Loch Ness centre L16,00, plavba po jezeře L17,00
 • Vercovicium L11,00
 • Bannocburn L7,50
 • National Wallace monument L11,50
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Celková orientační částka na vstupy je cca 200 GBP + 20 € , doporučujeme drobné na WC a občerstvení při průjezdu západní Evropou + Amsterdam. Není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak. MĚNA A KURZ
 • EURO (označení €)
 • Libra (GPB, značení L)
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • Skotsko má pravomoc vydávat své vlastní Libry ( podobný princip, jako u členských států Eurozóny ). Ty mají naprosto stejnou hodnotu, jako libry britské, nicméně s nimi obvykle zaplatíte pouze na území Skotska ( platí zde samozřejmě též britské libry ). Pokud vám tak nějaké skotské libry zůstanou a víte, že se sem již nevydáte, doporučujeme je vyměnit opět na libry britské či na jinou světovou měnu

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Skotsko A Ostrov Skye

Poznávací zájezd do Skotska v rámci kombinované dopravy. Do země whisky, vřesů, tartanů a dudáků se vydáme nočním trajektem z nizozemského Amsterdamu. Na palubě lodi nás čeká výborná večeře i snídaně a ubytování budeme v kajutách. Po vylodění nás čeká impozantní Edinburgh a dále již budeme obdivovat kraj přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands i legendami opředený ostrov Skye. Zpáteční cestu si zkrátíme odletem do Prahy z královského Edinburghu. Poznávací zájezd do Skotska provází Ing. Jana Křížová.

Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - Stirling – Abbey Craig – Bannockbrun - Pitlochry - Blair Atholl - Loch Ness – Drumnadrochit - Fort Augustus - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Great Green - Glen Coe - Luss – Glasgow

Na co se můžete těšit: Cesta tam trajektem z Amsterdamu do Newcastlu, kajuty na trajektu v ceně
Letní toulky Skotskou vysočinou
Ostrov Skye, kde budeme na 2 noci ubytováni v centru městečka Portree

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Doprava: kombinovaná

Nástupní místa: 25.07. - 02.08. odjezd A, B/L1

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.
Trajektová doprava je na trase Amsterdam – Newcastle. Doprava zpět je letecky Edinburgh - Praha.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
7x ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle)

STRAVOVÁNÍ
5x snídaně, 1x polopenze na trajektu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Nizozemska.
2. den: Příjezd do AMSTERDAMU , nalodění na trajekt do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách, výborná večeře formou bufetu.
3. den: Snídaně a ráno kolem 9.30 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU - krátká prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století.
4. den: Oblastí Lowlands pokračujeme do královského STIRLINGU , historická brána do oblasti Highlands , staré město pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna na obranu před Jindřichem VIII. a prohlídka ohromujícího hradu Stirling , skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, místo korunovace mnoha skotských králů a královen vč. Marie Stuartovny. Procházka na vrchol ABBEY CRAIG k viktoriánské věži věnované skotskému národnímu hrdinovi Williamu Wallaceovi (Statečné srdce). Odsud se otvírají fantastické výhledy na hrad Stirling. Zastávka na bitevním poli u BANNOCKBURNU , kde skotský král Robert Bruce vybojoval roku 1314 své nejslavnější vítězství a uhájil nezávislost Skotska. Přejezd do oblasti Pitlochry na ubytování.
5. den: HIGHLANDS , typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny v PITLOCHRY , dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu - Blair Castle , jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce navštěvovaných skotských zámků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, držet si svoji soukromou armádu Atholl Highlanders , čítající asi 90 mužů. Přejezd nádherným krajem hor a údolí do hlavního města Vysočiny INVERNESSU . Prohlídka centra města na břehu řeky Ness. Čas na nakupování suvenýrů i ochutnání místních specialit. Nocleh v oblasti Invernessu.
6. den: Program u nejslavnějšího skotského jezera LOCH NESS , zastavíme u romantických ruin středověkého hradu URQUHART tyčících se nad nejhlubší částí jezera. Procházka ke keltskému hradišti v oblasti a městečko Vysočiny - DRUMNADROCHIT na okraji zálivu Urquhart, obklopeno třemi údolími – Glen Urquhart, Glen Moriston a Great Glen. Procházka a prohlídka městečka vč. Loch Ness Centra, které zkoumá legendu "Nessie". Nahlédneme do zákulisí projektu, uvidíme podmořská plavidla používaná při průzkumech, seznámíme se s technikami hledání. Centrum nabízí pohled na příběh Lochnesské příšery. Program pokračuje u zdymadel Kaledonského kanálu a fakult. možností plavby po jezeře z městečka FORT AUGUSTUS , pátrání po Nessie. Odjezd směr ostrov SKYE , foto zastávka u hradu EILEAN DONAN . Ubytování na 2 noci na ostrově Skye.
7. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE , opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky Kilt Rock , útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish , bizarní sopečné scenérie, skalní jehla Old Man of Storr , lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad Dunvegan s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. Na závěr dne PORTREE , prohlídka, večerní městečko.
8. den: Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina – údolí GREAT GLEN s vyhlídkou na nejvyšší horu Británie Ben Nevis (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range s fascinujícími výhledy na Vysočinu. Procházka v jednom z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE . Zastávka ve vesničce LUSS , která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond . Odjezd na ubytování do GLASGOW , možnost večerní prohlídky a posezení v Glasgow.
9. den: V časných ranních hodinách transfer na letiště do Edinburghu a odlet dle letového řádu do Prahy.