Avignon - Provence a francouzká riviéra

Provence a francouzká riviéra • Včetně návštěvy netradičních míst. • Kláštery, jeskyně i vesničky na skalách. Provence je jedním z nejzajímavějších francouzských regionů, který tvoří nádherná krajina provoněná levandulí. Nad regionem se na jedné straně tyčí vrcholky Alp, na druhé straně leží oblíbená francouzská riviéra. V oblasti jsou zajímavé historické památky až z doby starého Říma. Levandulová pole střídají cypřišové a piniové háje. Živá města zase sousedí s klidnými vesničkami na skalách. Celý popis

Avignon - Provence a francouzká riviéra

Termíny a ceny

17.07. - 23.07.2024 středa - úterý
vlastní autokarem
13 950 Kč
cena za 7 dní (4 noci)

Informace o cenách

Slevy

 • Děti do 15 let
 • Dětská sleva
 • OZP
 • Rodinná sleva
 • Seniorská
 • Skupinová (nad 6 osob)
 • Sleva pro stálé klienty
 • Sleva za včasný nákup
 • Váleční veteráni a vojáci

Cena zahrnuje

 • přeprava, 4x ubytování, 4x snídaně a průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupy

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Avignon - Provence a francouzká riviéra

Provence a francouzká riviéra • Včetně návštěvy netradičních míst. • Kláštery, jeskyně i vesničky na skalách. Provence je jedním z nejzajímavějších francouzských regionů, který tvoří nádherná krajina provoněná levandulí. Nad regionem se na jedné straně tyčí vrcholky Alp, na druhé straně leží oblíbená francouzská riviéra. V oblasti jsou zajímavé historické památky až z doby starého Říma. Levandulová pole střídají cypřišové a piniové háje. Živá města zase sousedí s klidnými vesničkami na skalách.

Program zájezdu

1. den: : 1. den: odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd do Francie. 2. den: MONACO * MONTE CARLO - prohlídka druhého nejmenšího městského státu. Za návštěvu stojí Oceánografické muzeum, ale svou pozornost si zaslouží i královský palác nebo botanická zahrada. 3. den: AVIGNON - prohlídka města, které smloužilo jako papežské sídlo. Projdeme si papežský palác. Za zmínku stojí také městské hradby, katedrála nebo „protržený“ Avignonský most.. Vycházka na vyhlídku na řeku Rhónu. AVEN D´ORGNAC - nejkrásnější jeskyně v oblasti. PONT DU GARD - unikátní akvadukt z dob Římské říše. Impozantní vodovod přes řeku Gard je nejznámější svého druhu v Evropě. Jde o mohutný třípatrový most, který přiváděl vodu do města Nimes. 4. den: CAMARGUE - přírodní rezervace v deltě řeky Rhôny je proslulá oblast mokřadů. Symbolem rezervace jsou plameňáci, kteří zde volně žijí. Vyhlídková plavba lodí přes rezervaci a návštěva městečka, které leží na pomezí břehu Středozemního moře a přírodní rezervace. LES BAUX-DE-PROVENCE - skalní město situované na vápencovém skalním ostrohu, rozhled na deltu řeky Rhóny. Na skále nad městem se nacházejí pozůstatky středověkého hradu. 5. den: KLÁŠTER SÉNANQUE - nejznámější cisterciácký klášter regionu Provence leží doslova mezi levandulemi. Jejich pěstováním se také mniši živili. GORDES - na skalním ostrohu se rozprostírá nádherné městečko, které si vybralo k životu mnoho filmových režisérů, skladatelů, herců i malířů. Středobodem městečka je hrad splívající s městskými domy. ROUSSILLON - městečko proslulé těžbou okru, přírodního barviva žluté až červené barvy. K těžbě tu docházelo už od prehistorických dob a přinášel místním bohatství až do 19. století. OCHRE TRAIL - vycházka po stezce, která vede podél zvlněných okrových útesů zbarvených ohnivými tóny barev. 6. den: MARSEILLE - návštěva hlavního města rovence. Ve městě se nachází největší francouzský středomořský přístav. Mezi zajímavosti patří také starý přístav nebo Notre-Dame-de-la-Garde, neobyzantská bazilika vévodící městu. Zvonici zdobí obrovská socha Panny Marie a interiér je obložen mramorem. Prohlídka centra města. Možnost fakultativního lodního výletu. CHATEAU D´IF - na ostrově byli věznění političtí vězni. Ostrov proslavil A. Dumas svým románem Hrabě Monte Christo. Alternativně na ostrov FRIOUL s možností koupání. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 7. den: návrat v poledních hodinách.