Francie - Provence, Vůně Levandule

Ubytování: různé Doprava: kombinovaná Strava: snídaně
1 termín od 29. června 2024

Cena zájezdu

od 20 990 Kč


Poznávací zájezd do jihovýchodní Francie do Provence kombinovanou dopravou. Do Francie pojedeme busem a zpět do ČR odletíme i s našim průvodcem z Marseille. Provence navštívíme právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí a rozsáhlá pole levandule v plném květu vytváří krásné a romantické scenérie. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Navštívíme starobylé Arles proslulé svými historickými památkami, včetně amfiteátru, katedrály a románských památek. Malebné Les Baux-de-Provence na skalnatém kopci nabídne nádherné výhledy. Svou barevnou paletu nám ukáže Roussillon a k návštěvě Provence neodmyslitelně patří klášter Sénanque uprostřed nádherné scenérie levandulového pole, kde se ponoříme do vůně... Celý popis

Francie - Provence, Vůně Levandule

Termíny a ceny

29.06. - 05.07.2024 sobota - pátek
snídaně kombinovaná
20 990 Kč
cena za 7 dní (6 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu lux. klim. busem,
 • leteckou dopravu Marseille – Praha vč. let. tax,
 • transfer na letiště,
 • 5x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 5x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena nezahrnuje

 • vstupné, fakult. služby, lodičky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj v hotelu 5500 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 310 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r. 2023
 • Orange - římské divadlo 11,50 €
 • Lyon - celodenní lístek na metro 6,50 €
 • Avignon - Papežský palác + most +zahrady 17 €
 • Avignon - Lodní projížďka 14 €
 • Arles pass – 4 památky UNESCO dle výběru (Amfiteátr, Antické divadlo, Klášter Saint Trophime, Cryptoportics, Alyscamps, Termální lázně Constantin) 15 €
 • St Paul de Mausole – van Gogh 7 €
 • Les Baux de Provence – hrad 8 €
 • Les Baux de Provence - Carrieres de Lumieres 15,50 €
 • Klášter Sénanque 8,50 €
 • Roussillon - okrová stezka 3,50 €
 • Pont du Gard 7 €
 • Nimmes - aréna 10 €
 • Aigues-Morte vyhlídka na věži, hradby 8 €
 • Ornitologická rezervace Camargue 7 €
 • Kostel St. Marie de la Mer 3 €
 • Les Bories du Gordes 8 €
 • Muzeum Levandule 8 €
 • Marseilles - loď na ostrov d´If 11,50 €
 • Marseilles - vstupné na pevnost d´If 6 €
 • Marseilles - vláček N-D de la Garde 9 €
 • Marseilles - MHD po městě cca 2 €, 10 jízd 15 €, 24hodinová 5,20 €
 • místní večeře s bouillabaisse včetně nápoje 29 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ Dle individuálního zájmu o návštěvy památek, doporučujeme cca 200 €. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ - Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • Zdůrazňujeme, že u vstupů do všech muzeí probíhají tvrdé bezpečnostní kontroly. Nesmíte mít u sebe žádné ostré předměty, nože (ani malé zavírací), nejsou přípustné jakékoliv plechovky (s pivem nebo jinými nápoji, paštiky), alkohol ve skleněných lahvích, hrníčky, zapalovače, deodoranty ve skle (pouze v plastu)
 • POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)

  • Poznávací zájezdy

Popis zájezdu

Francie - Provence, Vůně Levandule

Poznávací zájezd do jihovýchodní Francie do Provence kombinovanou dopravou. Do Francie pojedeme busem a zpět do ČR odletíme i s našim průvodcem z Marseille. Provence navštívíme právě na konci června a začátkem července, kdy je krajina modrofialová kvetoucí levandulí a rozsáhlá pole levandule v plném květu vytváří krásné a romantické scenérie. Ze zdejší krajiny čerpali inspiraci věhlasní umělci a spisovatelé, jako Van Gogh, Picasso, Scott Fitzgerald či Pagnol. Původní ligurské osídlení vystřídaly civilizace Keltů, Řeků a Římanů, po nichž tu zůstala vzácná architektonická díla. Navštívíme starobylé Arles proslulé svými historickými památkami, včetně amfiteátru, katedrály a románských památek. Malebné Les Baux-de-Provence na skalnatém kopci nabídne nádherné výhledy. Svou barevnou paletu nám ukáže Roussillon a k návštěvě Provence neodmyslitelně patří klášter Sénanque uprostřed nádherné scenérie levandulového pole, kde se ponoříme do vůně levandule. Užijte si slunečné počasí, ochutnávejte místní vína a poznávejte krásy této fascinující části Francie.

Orange – Arles – Les Baux de-Provence - St. Rémy-de-Provence – Avignon - Pont du Gard - Nîmes - NP Camargue - Aigues-Mortes - Saintes-Maries-de-la-Mer - Vaucluse - Gordes - klášter Sénanque - Roussillon - Le Château Du Bois - Aix en Provence - Marseille

Poznávací zájezd do Provence provází Petr Horák

Doprava: kombinovaná

Nástupní místa: 29.06. - 05.07. Odjezd A + Plzeň / L1

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení. Cesta zpět je letecky Marseille - Praha.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
5x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách (cca 17:00 hod. překročení hranic z ČR), tranzit Německem do Francie.
2. den: První zastávkou bude ORANGE , středisko obchodu s olivami, medem, hroznovým vínem a lanýži. Krátká prohlídka města vč. Římského divadla. Následuje město Van Gogha ARLES (UNESCO), klikaté uličky, stinná náměstí, barevné domy, prohlídka starobylé Arelate , v antických dobách nazývané "Římem Galie", se zachovalou arénou, Konstantinovými lázněmi, kostelem St. Trophime s přilehlým opatstvím z období románské provensálské školy, Goghova nemocnice. Les Alyscamps , galsko-římská nekropole s torzy středověkých náhrobků známá z děl Danteho, van Gogha či Gauguina. Ubytování v Arles.
3. den: Turistický magnet Provence opevněné kamenné LES BAUX DE-PROVENCE , městečko na vápencovém ostrohu, městečko řemesel, překrásné výhledy na pohoří Alpilles, náhorní plošina s rozvalinami hradu, citadela Les Baux, Carrieres des Lumieres. Pokračujeme panoramatickou jízdou pohořím Alpilles do rodiště Nostradama ST. RÉMY-DE-PROVENCE , malebné městečko s pestrou minulostí, římské Glanum, Goghův klášter, vzácný antický kenotaf a vítězný oblouk, navštívíme bývalý klášter Saint-Paul-de-Mausole, kde se léčil V. van Gogh. Jedno z nejvíce fascinujících měst jižní Francie papežský AVIGNON s největším gotickým evropským palácem - prohlídka opevněného města, papežský palác Palais des Papes, slavný most St.-Bénézet, ve volném čase fakult. projížďka lodí po Rhôně do Villeneuve-lès Avignon, možnost zakoupit vynikající víno Côte du Rhône nebo růžové čokoládové koule papaline d´Avignon. Návrat na ubytování.
4. den: Prohlídka PONT DU GARD , největší dochovaná část římského akvaduktu v Evropě. NîMES s elegantním římským chrámem Maison Carrée a skvělou římskou arénou – dvě nejzachovalejší památky této doby na světě. Průjezd Národním parkem CAMARGUE , přírodní rezervace v deltě Rhôny, druhý největší mokřad Evropy, plameňáci, divocí koně. Návštěva městečka AIGUES - MORTES , středověký přístav obepnutý mohutnými hradbami, odkud vyplouval Ludvík IX. Svatý na křížové výpravy. Pro zájemce návštěva ornitologické rezervace, pozorování nejen plameňáků v jejich přirozeném prostředí. SAINTES-MARIES-DE-LA-MER romantická vesnice, přímořské letovisko, koupání. Návrat na ubytování.
5. den: Celodenní výlet na náhorní plošinu VAUCLUSE , obrovské vápencové pohoří patřící k nejpřitažlivějším oblastem Provence, kde se snoubí bujná příroda s malebnými vesnicemi. Fotogenické GORDES , jedno z nejhezčích městeček trůnících na skále, románský klášter SÉNANQUE s kvetoucími lány levandule, ROUSSILLON , bizarní barevné skalní formace, okrové domy, naleziště malířských hlinek. Fakultativní návštěva muzea levandule LE CHÂTEAU DU BOIS. O levanduli se tu dozvíte vše. Muzeum založil Georges Lincelé, jehož rodina už po pět generací provozuje velkou levandulovou farmu. Jejich firma Le Château du Bois obstará ročně desetinu celofrancouzské produkce esenciálních olejů z pravé levandule. Odjezd na ubytování v okolí Aix en Provence.
6. den: AIX EN PROVENCE , krátce navštívíme město Paula Cézanna, katedrála Saint Sauveur , platanová alej Cours Mirabeau. MARSEILLE , největší město Provence, projdeme se starým přístavem, starou rybářskou čtvrtí Le Panier, prohlédneme si mj. chrám Notre-Dame de la Garde, odkud se nám otevře nezapomenutelné panorama, variantně fakult. vyjedeme na Château d´If . Večer ubytování v Marseille.
7. den: Dle let. řádu transfer s průvodcem na letiště a odlet do Prahy.