Starodávnou Jávou až na ostrovy duchů - Sulawesi - Tanah Toraja

Vydejte se s námi na kulturní a přírodní exotickou cestu po dvou ostrovech Indonésie. Jáva nás uvítá hlasy muezínů svolávajících muslimy k modlitbám, aby nám hluboko v džungli odhalila kulturní skvosty v podobě buddhistických a hinduistických center zapsaných ne seznamu UNESCO na úpatí činné sopky Merapi. Znovu objevený Borobudur symbolizující posvátnou horu Meru, která je pokryta přes tři tisíce reliéfy buddhistického života, nad kterými medituje okolo čtyř set soch Buddhů. Hinduistický Prambanan je zasvěcen třem hlavním bohům a jejím dopravním prostředkům, neznámější je Garuda, na půl člověk, na půl pták, jehož název nese i hlavní indonéská letecká společnost. Neopomineme ani město Yogyakarta s nádherným sultánským palácem, muzei a místy, kde se sultán se svými manželkami oddával "odpočinku a radostem života". Na ostrově kávy a kakaa započneme naši trasu u obávaných pirátů a stavitelů lodí. Zašnorchlujeme si na korálových ostrovech s průzračně čistou vodou a vyrazíme do vnitrozemí za národy, které stále lpí na svých kulturních a náboženských zvycích. Hluboko v Sulaweských horách žijí kmeny "lovců lebek". Jejich kulty a tradice jsou natolik bizardní, že se leckdy vrátíme do středověku, ne-li do doby kamenné. Torajové jsou proslulí bojovníci, mistrně ovládající flusačky. Přijmeme jejich pozvání a zažijeme některou z jejich pestrých slavností spojených s cyklem života a tradičním proléváním krve, v dnešní době ne už lidské, ale zvířecí, která má za cíl usmířit živé s duchy zemřelých. Ne nadarmo se proto Sulawesi, nebo-li Celebesu, nazývá ostrovem duchů. Přespáním v tradičním dřevěném domě na kůlech uprostřed džungle završíme naši návštěvu u Torajů. Je spousta věcí a zážitků, které se dají popsat, tohle se však musí vidět na vlastní oči. Provází Marek Bejr.
  • ubytování: hotelubytování: hotel
    strava: snídaněstrava: snídaně
    doprava: leteckydoprava: letecky
    • Poznávací zájezdy
    • Aktivní dovolená