Jižní Toskánsko a ostrov Elba

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: hotel *** Doprava: autokarem Strava: polopenze

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Jižní Toskánsko a ostrov Elba

San Gimignano – Voltera - ostrov Elba: Portoferraio – Poggio – Marciana – Monte Capanne - Procchio – Pitigliano – Sovana – Saturnia – Monte Argentario - Grosseto - Siena

Zájezd nás zavede do turistům zaslíbeného kraje, kde nás čeká mnohem víc než světové umění a architektura. Uvidíme kaleidoskop pradávných městeček na vrcholcích kopců, vinice - kde můžeme ochutnat místní renomovaná vína, olivové háje, etruské archeologické památky se záhadnými vie cave, ostrůvky u jižního pobřeží Toskánska a panenskou krajinu přímořského parku Maremma.

Stravování: polopenze

Snídaně kontinentální, večeře menu 3 chody.

Doprava: autokarem

Nástupní a svozová místa v ČR zdarma Praha, Brno, Svitavy, Litomyšl, V.Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v oblasti Follonica v hotelu*** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do oblasti půvabného Toskánska . Navštívíme město rodových věží San Gimignano - klenot Toskánska, prohlídka středověkého opevněného městečka vč. náměstí Piazza della Cisterna a Piazza del Duomo s nespočetnými architektonickými poklady - bazilika, věž Torre della Rognoza, poutní kostel a obchůdky s řemeslnými dílnami a toskánskými specialitami. Krátce navštívíme i středověkou Volteru, větrem ošlehané městečko s puncem hrdosti a nedobytnosti, město alabastru – historické centrum města s tajuplnými uličkami, kamenickými dílnami a krámky. Po prohlídce odjedeme do přímořského letoviska jižního Toskánska na ubytování, večeře.
3. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
4. den: Snídaně. Fakultativní celodenní výlet na nejnavštěvovanější ostrov Toskánského souostroví ostrov Elba, úchvatné pláže, tyrkysově modrá voda, nádherné hory a omračující vyhlídky. Navštívíme Portoferraio – někdejší římský přístav, procházka uličkami historického centra, pevnost Forte Stella, Napoleonova vila Mulini s nádhernou terasovitou zahradou. Na prohlídku půvabných vesniček vyjedeme do hor: Vesnička Poggio - příkré dlážděné uličky, nádherný výhled na Marcianu Marinu a pobřeží. Marciana – malebná kamenná vesnička, možnost fakult. výjezdu lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - Monte Capanne - krásné výhledy až na Korsiku. Procházka nejstarší obcí ostrova Marciana alte s elegantními patricijskými a měšťanskými domy, možnost koupání na pláži mezi útesy v malebném středisku Procchio. Odjezd na trajekt a návrat na ubytování, večeře.
5. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře.
6. den: Snídaně. Výlet za etruskými sídly. Vysoko nad jeskyněmi v útesech údolí Lente navštívíme město s jedinečnou polohou Pitigliano – bludiště středověkých uliček, bývalé židovské ghetto, palác Orsini, působivý viadukt. Pokračujeme do městečka Sovana, které se řadí k nejkrásnějším v celé Itálii, žlutohnědý pískovec, kostel Santa Maria s freskami a v okolí nejhezčí etruské hrobky Toskánska – Necropoli di Sovana, via cave – hloubené cesty vytesané do skály Etrusky, hrobka Tomba Ildebranda. Saturnie - na závěr dne se ponoříme do zdejších přírodních horkých pramenů. Relaxace v sirných termálních lázních. Návrat na ubytování, večeře.
7. den: Snídaně, pobyt u moře, individuální volno, večeře. Nebo dle zájmu (min. 25 účastníků) fakultativní výlet do "Toskánské oázy" - Monte Argentario – čisté moře, malebné přístavy - Porto Santo Stefano, Porto Ercole a Orbetello, skvostná příroda – písečné kosy „tomboll“, laguny. Individuální volno a odpočinek v některé z elegantních marín a na zdejších pěkných plážích.
8. den: Snídaně. Polodenní výlet do hlavního města stejnojmenné provincie Grosseto s řadou kulturních památek - náměstí Piazza Dante s katedrálou sv. Vavřince, zvonicí a socha Canapone Monument, věnovaná Leopoldovi II. Toskánskému, kostel sv. Františka, palác Aldobrandeschi, individuální volno. Návrat na hotel a pobyt u moře, večeře.
9. den: Snídaně. Odjezd do jednoho z nejkouzelnějších měst celé Itálie do Sieny, prohlídka středověkého centra (UNESCO) - hlavní náměstí Piazza del Campo s Palazzo Comunale, zvonice Torre del Mangia, úchvatně zdobená sienská katedrála – jeden z nejlepších příkladů gotiky v celé Itálii, baptisterium s mramorovou fasádou, procházka klikatými uličkami centra s kostely, paláci a muzei. V odpoledních hodinách odjezd do ČR.
10. den: Návrat do ČR v dopoledních hodinách.