Berlín - Berlín, Postupim a tajemný Harz: hrázděný Quedlinburg a Goslar

Berlín - Berlín, Postupim a tajemný Harz: hrázděný Quedlinburg a Goslar

Termíny a ceny

26.10. - 30.10.2022 středa - neděle
snídaně autokarem
6 990 Kč
cena za 5 dní (3 noci)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací včetně vjezdů a parkovného;
 • 3x ubytování ve 2–4lůžkovém pokoji s příslušenstvím ve ** - ***hotelu;
 • 3x snídani;
 • služby průvodce (v plánu Lenka Čížová);
 • pojištění CK proti úpadku

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh a pojištění storna zájezdu (není-li připlaceno);
 • pobytové taxy (asi 2 €/os./noc, nutno platit na místě);
 • příplatek za jednolůžkový pokoj 2100 Kč (při včasném přihlášení lze doobsadit);
 • vstupné (40–60 €)

  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Popis zájezdu

Berlín - Berlín, Postupim a tajemný Harz: hrázděný Quedlinburg a Goslar


Program zájezdu

1. den: : Odjezd v nočních hodinách (Česká Třebová okolo 0.30) směrem Praha, Drážďany, Lipsko. Ráno přijedeme do středověkého Quedlinburgu (UNESCO) s více než 1 200 hrázděnými domy ze 17. a 18. století. Romantickými křivolakými uličkami města staršího než tisíc let projdeme až k Zámeckému vrchu s dómem, klášterem a chrámovým pokladem. Poté se zastavíme v městečku Gernrode , které se pyšní předrománským otonským kostelem sv. Cyriaka s božím hrobem a s hrobem markraběte Gera z roku 965. Odpoledne vyjedeme lanovkou z údolí Bodental nad soutěsku Thale na vrch Hexentanzplatz , kde se dle legend již od středověku slétávají čarodějnice. Na místě, kde každý rok v noci na 1. května dle pověsti tančí, se nám otevřou překrásné výhledy na pohoří Harz a celé údolí by mělo zářit podzimními barvami. K večeru odjedeme na ubytování.
2. den: : Po snídani nás čeká návštěva starého císařského města Goslar (UNESCO), v němž po 300 let sídlili králové a císaři. Ve městě, které se již nachází na straně bývalého západního Německa, se podíváme k kdysi mocné císařské falc i i do rušného centra. Zájemci mohou navštívit i nedaleký důl na stříbrnou rudu Rammelsberg (UNESCO), v jehož areálu se nacházejí nejstarší dochované průmyslové stavby na světě. Doly byli císařskou zásobárnou stříbra celý středověk. Odpoledne přejedeme do hlavního města čarodějnic Wernigerode , ležícího nedaleko od hory Brocken . Společně projdeme ulicemi s hrázděnými domy až k majestátnímu zámku, který je právem nazýván Neuschwansteinem severu a jehož silueta je známá z mnoha pohádek. K večeru se vrátíme na ubytování.
3. den: : Po snídani nás čeká cesta a návštěva Postupimi, zejména zámku a zahrad Sanssouci , jedná se o německé Versailles, letní sídlo Hohenzollernů. V případě zájmu lze navštívit Cecilienhof, kde probíhala Postupimská konference o uspořádání poválečného světa (nutné domluvit předem). Ubytování u Berlína.
4. den: : Po snídani odjedeme do Berlína (UNESCO), v němž strávíme celý den. S průvodcem se projdeme kolem Říšského sněmu (Reichstag), pod Brandenburskou bránou , ulicí Unter den Linden k židovskému památníku a pokračovat budeme i na moderní Postdamer Platz . Nevynecháme ani Muzejní ostrov (Pergamonské muzeum, Národní galerie), katedrálu a Checkpoint Charlie se zbytky Berlínské zdi, oddělující kdysi východní a západní Berlín. Odpoledne můžeme individuálně vyrazit do některého z muzeí či volný čas využít k projížďce lodí po Sprévě či k toulkám městem. Po cestě autobusem uvidíme i Charlottenburg , Alexanderplatz a jeho věž či Vítězný sloup (Siegessäule). Večer odjezd zpět do ČR.
5. den: : Návrat do ČR ve velmi pozdních nočních až časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 2.00), další dle trasy.