Srí Lanka - s prodloužením o pobyt na Maledivách

Ubytování: hotel ***+ Doprava: letecky Strava: polopenze
1 termín od 18. listopadu 2024

Cena zájezdu

od 86 990 Kč


Do naší nabídky jsme opět zařadili oblíbený pobytově – poznávací zájezd za exotikou. Čeká nás Srí Lanka, země tajů, nádherné fauny i flóry. Země nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže. Závěr zájezdu bude patřit jedinečnému souostroví Maledivy, které je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi. Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním all inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí. Celý popis

Srí Lanka - s prodloužením o pobyt na Maledivách

Termíny a ceny

18.11. - 01.12.2024 pondělí - neděle
polopenze letecky
86 990 Kč
cena za 14 dní (11 nocí)

Informace o cenách

Cena zahrnuje

 • let. přepravu Praha - Colombo a zpět přes Maledivy
 • let. taxy
 • transfer z/na letiště na Srí Lance a Maledivách
 • dopravu místním klim. busem po Srí Lance
 • 11x ubytování - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 7x na Srí Lance hotely ****/***, 4x na Maledivách-resort****)
 • 7x polopenzi - Srí Lanka
 • 3x All inclusive + 1x snídaně a 1x večeře - Maledivy
 • průvodce

Cena nezahrnuje

 • vstupy, fakult. výlety, služby
 • Na vstupy na Srí Lance doporučujeme částku 150$.

Výlety

 • pojištění léčebných výloh a storna do 85 000 Kč (příplatek: 2030 Kč)
 • 1/1 pokoj - zde povinný při nedoobsazení (příplatek: 19300 Kč)
 • Ubytování v resortu na Maledivách je možné zajistit i na vodních bungalowech za příplatek (na osobu) (příplatek: 6500 Kč)

  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění

Popis zájezdu

Srí Lanka - s prodloužením o pobyt na Maledivách

Do naší nabídky jsme opět zařadili oblíbený pobytově – poznávací zájezd za exotikou. Čeká nás Srí Lanka, země tajů, nádherné fauny i flóry. Země nacházející se těsně nad rovníkem, uprostřed vod Indického oceánu. Srí Lanka se překládá jako „Krásná země" a my se o její kráse přesvědčíme. Objevíme fantastickou rozmanitost ostrova, kulturní dědictví buddhistů i hinduistů, nádherné chrámy s bohatou výzdobou, bujnou vegetaci deštných pralesů, volně žijící slony, čajové plantáže. Závěr zájezdu bude patřit jedinečnému souostroví Maledivy, které je roztroušeno kolem rovníku v Indickém oceánu a představuje tak sny o tropickém ráji. Ostrovy jsou lemovány korálovými útesy a nádhernými bílými plážemi.
Nabízíme jedinečný odpočinek na plážích Malediv v resortu**** se stravováním all inclusive, v kombinaci s poznáním exotické Srí Lanky s ubytováním v hotelech***/**** s polopenzí.

Stravování: polopenze

Na Maledivách je stravování formou All inclusive - vše formou bufetu - od tradiční maledivské až po západní kuchyni + dopolední, odpolední a půlnoční snack bufet a nápoje.

Ubytování: hotel ***+

Maledivy – resort Adaaran Select Hudhuranfushi**** leží v jihovýchodní části atolu Severní Malé, na ostrůvku plném tropické vegetace.
2 lůžkové luxusní plážové vilky s terasou, obklopené krásnou pláží s bílým pískem, ve stínu palem a tropické vegetace. K dispozici je i několik restaurací, SPA centrum, bar u bazénu a na pláži, výběr z rekreačních aktivit vč potápění (PADI certifikace). Dobrá volba pro klienty hledající odpočinek, pěkné koupání a kvalitní servis.

Program zájezdu

1. den: Odlet s průvodcem na Srí Lanku.
2. den: Přílet do COLOMBA , krátká prohlídka hl. města Srí Lanky. Odjezd na ubytování do hotelu u laguny Negombo . Odpočinek, relaxace, večeře.
3. den: Brzy ráno odjedeme do nejstaršího královského města Srí Lanky ANURADHAPURA (UNESCO), bývalé hl. město velkolepé buddhistické říše, prohlídka, množství dágob (Ruvanvalisaya, Abhayagiri aj.), posvátný více než 2 tisíce let starý strom „Bo“.
4. den: Dopoledne druhé královské město POLONNARUWA (UNESCO), středověká metropole Srí Lanky, paláce, chrámy, dágoby, gigantický zavlažovací systém a komplex GAL VIHARAYA, vrchol sochařského a kamenického umění (Svatyně z černého kamene). Navštívíme srílanské dřevařské dílny a odpoledne budeme mít možnost tradiční jízdy na slonech, která k ostrovu patří. Pro zájemce je připravena i návštěva NP MINNERIYA s rozlohou více než 8900 m2 formou Jeep safari (cca 55 $). Celé oblasti, kterou tvoří les a křoviny, dominuje stejnojmenná nádrž. Při projížďce parkem spatříme stáda slonů, sambary, makaky aj. NP je rájem i pro milovníky ptactva – čápi, pelikáni, volavky, papoušci aj.
5. den: Legendární skalní masív LION ROCK (Lví skála) na jehož vrcholu jsou ruiny paláce SIGIRIYA (UNESCO), tzv. osmý div světa – komplex zahrad, fontán a vodních nádrží. Výstup na vrchol je velkým zážitkem, cestou vzhůru budeme obdivovat světoznámé fresky žen a nahlédneme i do jeskyní, které kdysi sloužily poustevníkům. Přejedeme k jeskynním chrámům v DAMBULLE (UNESCO) „Zlatá skála“ – překrásně zdobené jeskyně s mnoha symboly buddhismu a hinduismu, fresky zachycující život Buddhy a události sinhálské historie. Průvodci nám zde budou i všetečné opice. Odjezd do posledního města sinhálských králů KANDY (UNESCO), ležícího na stejnojmenném jezeře, na okraji srílanské vysočiny. Cestou zastávka v tradiční Ayurvedické zahradě koření s vysvětlením jednotlivých druhů a jejich léčebných účinků.
6. den: Návštěva nejposvátnějšího buddhistického místa na Srí Lance magického chrámu BUDDHOVA ZUBU (chrám Dalada Maligawa s vzácnou relikvií – Buddhův zub) a nejproslulejší Královské botanické zahrady PERADENIYA u řeky Mahaweli Ganga, která nás vrátí do dob starých rodů, časů koloniálních mocností i fotografického putování pánů Zikmunda a Hanzelky. Seznámíme se s flórou Srí Lanky, atrakce zahrady – jávský fíkovník, jehož koruna pokrývá 3000 m2, obří bambusy, vzácné palmy "Coco de Mer". Zastavíme v muzeu drahých kamenů a diamantů – ukázka těžby a opracování tradičních rubínů a safírů formou videoprojekce. V podvečer možnost shlédnout tradiční srílanské představení - Kandyjští tanečníci a hudebníci. Návrat na ubytování.
7. den: Přejedeme na Srílanskou vysočinu HILL COUNTRY, zastávka mezi čajovými plantážemi, návštěva typické továrny na čaj s vysvětlením celého procesu výroby, ochutnávka, možnost nákupu tradičního cejlonského čaje. V horské oblasti vysočiny zastavíme u překrásných vodopádů RAMBODA a nedaleko nejvyšší hory Srí Lanky Piduruthalagala (2555 m n. m.) si prohlédneme nejvýše položené koloniální městečko ostrova NUWARA ELIYA, v překladu „město světla"- sídelní místo Britů.
8. den: NP HORTON PLAINS (UNESCO), fakult. výlet do krásné tiché oblasti vysočiny, exotická zvěř a množství ptáků (cca 70 $). Brzy ráno (snídaně formou balíčku) odjedeme jeepy na náhorní plošinu ve výšce cca 2100 - 2300 m n. m. Pěší turistický okruh (cca 9 km) k Bakerovým vodopádům - BAKER´S FALLS až k vyhlídce Konec světa, zde náhle plošina Hortonských plání končí 880 m hlubokým srázem, odtud název vyhlídky a další krok už udělat nemůžeme. Cestou pestrá flóra a fauna, krásné výhledy po vysočině. Odpoledne odjezd do letoviska u Indického oceánu.
9. den: Snídaně a dle let. řádu transfer na letiště do Colomba , odlet na Maledivy. Transfer rychlolodí (cca 20 min.) do resortu**** na ubytování, odpočinek v tropickém ráji.
10. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
11. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
12. den: Pobyt u oceánu na exotických MALEDIVÁCH – NORTH MALÉ ATOLL, koupání v průzračných vodách Indického oceánu, překrásné bílé pláže, odpočinek, strava all inclusive.
13. den: Pobyt u oceánu, dle let. řádu transfer rychlolodí na letiště do Malé, odlet s průvodcem.
14. den: Přílet do Prahy.