Krásy Švýcarska A Alpských Velikánů

Je nám líto, ale prodej zájezdu již skončil
Ubytování: různé Doprava: autokarem Strava: snídaně

Alternativní zájezdy

Nevyhovují vám alternativní zájezdy, vybírejte z celé nabídky...


Popis zájezdu

Krásy Švýcarska A Alpských Velikánů

Nabízíme bohatý a pestrý poznávací zájezd do Švýcarska pro obdivovatele této malé země. Statisíce turistů každoročně láká takřka nedotčená příroda a mnohotvárnost švýcarské architektury, jejíž stavební památky eviduje a chrání UNESCO. V průběhu poznávacího zájezdu navštívíme turisticky obdivované oblasti Wallisu, Bernských Alp – Jungfrauregionu, ale i okolí Ženevy nebo Luzernu. Nabízíme vám jeden z nejkrásnějších Alpských okruhů, kde poznáte všechny zajímavosti Švýcarska. Užijte si Švýcarsko s námi, užijte si dovolenou v Alpách!

Poznávací zájezd do Švýcarska provází Dana Kelblová, Milena Škorpilová .

Ženevské jezero - Montreux - Chillon - Yvoire - Ženeva - Chamonix - Mont Blanc - kanton Wallis - Zermatt - Matterhorn - Gornergratt - Aletsch - Jungfrauregion - Fiescheralp - Egishorn - Grimselpass - Luzern

Na co se můžete těšit: výlety do oblasti horských čtyřtisícovek
švýcarský bonbónek Aletsch – Jungfrauregion
legendární hrad Chillon
kanton Wallis a Matterhorn
Chamonix a nejvyšší hora Evropy Mont Blanc
výjezd zubačkou na Pilatus

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 29.06. - 05.07. odjezd A, B, L + Plzeň
23.08. - 29.08. odjezd A, B, L + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Ubytování: různé

hotel

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (3x hotel*** ve Fieschi,1x v oblasti Ženevy na pomezí Švýcarska s Francií)

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně - z toho 3x formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách (cca v 22:30 hod. překročení hranic z ČR) do Německa.
2. den: Ráno příjezd do MONTREUX , město vína, přírody a slavných osobností – pobýval zde např. Charlie Chaplin, Freddie Mercury, procházka po promenádě, připomínající botanickou zahradu, pokračujeme k legendárnímu hradu CHILLON , vystavěného na skále u břehů Ženevského jezera. Přejezd jižní cestou po Ženevské riviéře, nad hladinou nejhlubšího jezera Alp, do YVOIRE , zcela zachovalého středověkého městečka. V případě hezkého počasí možnost koupání v Ženevském jezeře. Následuje odjezd do ŽENEVY , prohlídka města s proslulou fontánou Jet d´Eau. Odjezd na ubytování.
3. den: Dnešní den strávíme v CHAMONIX , moderním středisku Savojských Alp, pod nejvyšší horou Evropy MONT BLANC (4809 m n.m.). Vyjedeme lanovkami na okolní vrcholy AIGUILLE DU MIDI (3842 m n. m) nebo LE BRÉVENT (2526 m n. m) s neopakovatelnými výhledy na nejvyšší evropský masiv. Odjezd přes sedlo Forclaz na ubytování do oblasti horských velikánů - Fiesch, hotel***.
4. den: Navštívíme kanton WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program do oblasti alpských velikánů začneme v ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU , nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN , odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel.
5. den: "Švýcarský bonbónek" - nádherný celodenní výlet do oblasti horských čtyřtisícovek ALETSCH – JUNGFRAUREGION , lanovkou z městečka Fiesch na FIESCHERALP a na EGGISHORN (2869 m n. m), odkud jsou překrásné výhledy na Aletschský ledovec (UNESCO), dlouhý 25 km a na Konkordiaplatz - zde je ledovec nejmocnější i na trojlístek Jungfrau, Mönch a Eiger. Zájemci vystoupají až na vrchol EGISHORNU (2962 m n. m.). Možnost turistiky dle vlastních dispozic nebo průvodce na místě doporučí ideální turistiku. Návrat na ubytování do Fiesche.
6. den: Cesta přes vysokohorské sedlo GRIMSELPASS a horské průsmyky do historického centra země LUZERNU , "brána do Centrálního Švýcarska" i takto je někdy město označováno. Prohlídka Starého města proslaveného dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke. Doporučujeme výjezd lanovkou na PILATUS – lodí po Vierwaldstättském jezeře a dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě, se sklonem 48°). Odjezd do republiky.
7. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách, Praha cca 6:00 hod. a dále dle míst nástupů.