Město Delfy

Historie osídlení na území města Delfy sahá až do mykénského období, avšak pověstné období věštírny v Delfách spadá do 8 - 6. století př. n. l. Do Delf ve středním Řecku se tehdy vypravovali lidé vysokého i nízkého postavení o radu. Příkazy boha Apollona vyřčené Pýthií v Delfách měly zásadní vliv na rozhodování o osudu lidí, měst i celých říší.

Postupem času se Delfy staly skutečným centrem řeckého světa, byly místem shromažďování lidí, místem, kde byla zaznamenána prohlášení a zprávy z celého tehdy známého světa. Lidé nosili do Delf dary, stavěli pomníky, vše jako poděkování Apollonovi za vítězná tažení a jiné úspěchy. Dle dochovaných památek vyrytých ve zdech a na pomnících jsou zde dochována i oznámení z dalekého Egypta nebo Marseille.